ZSE predstavuje virtuálnu batériu pre domácnosti

ZSE podporuje výrobu energie z obnoviteľných zdrojov novým produktom Virtuálna batéria, ktorá umožní spotrebiteľom uchovať prebytočnú energiu bez vysokých vstupných nákladov.

Získavanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamo v domácnostiach je jednoznačnou budúcnosťou, no aktuálne je pri takomto spôsobe napájania domov problém s nesúladom medzi spotrebou a výrobou. Fotovoltika typicky vyrába najviac energie práve počas obeda, kedy je väčšina ľudí v práci alebo v škole.

Tento problém sa dá už dnes riešiť pomocou batérií, aké ponúka napríklad americká spoločnosť Tesla. Prvotné náklady sú však pri takýchto batériách vysoké, návratnosť pridlhá a životnosť batérií naopak stále relatívne krátka. ZSE preto svojim zákazníkom ponúkne virtuálnu batériu, ktorá im umožní ukladať energiu aj bez inštalácie fyzickej batérie.

ZDROJ | New Atlas

Elektrická energia vytvorená obnoviteľnými zdrojmi bude skrz virtuálnu batériu prijatá do bilančnej skupiny a spätne vrátená zákazníkovi v momente, keď ju bude potrebovať. Akonáhle je zákazníkova spotreba väčšia než jeho aktuálna výroba, ZSE najprv využije energiu z virtuálnej batérie a až potom z distribučnej sústavy.

Pozrite siPorsche Taycan bude ekologickejšie ako jeho konkurenti, fabrika bude ako stromy

Pri napájaní z virtuálnej batérie platí zákazník len náklady za distribúciu elektrickej energie z Li-ion batérií spoločnosti do domácnosti. Virtuálna batéria bude pritom zákazníkom ZSE v rámci pilotnej prevádzky dostupná len za 2 € mesačne.

ZDROJ | Tesla

Fyzická batéria v domácnosti má samozrejme svoje výhody spočívajúce napríklad vo vyššej úspore za 1 kWh elektriny a tiež v možnosti jej použitia ako záložný zdroj energie pri výpadku. Virtuálna batéria však bude aspoň v prvých rokoch prevádzky lacnejšia, používateľsky prívetivejšia a nepochybne aj finančne výhodnejšia.

Dátum spustenia virtuálnej batérie zatiaľ spoločnosť ZSE nešpecifikovala. Prioritou spoločnosti je v prvom rade otestovať tento koncept v pilotnej prevádzke, po ktorej skončení sa do programu budú môcť zapojiť všetci zákazníci.

Komentáre k článku