Sen o vesmírnom výťahu stále žije

Cesty do vesmíru mali v predstavách fantastov rozmanité podoby – od delového projektilu, po plachetnice a lode poháňané magnetickým poľom. O niektorých sa stále uvažuje.