Veľké, väčšie, Velkess

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov vyzerá síce ekologicky a lákavo, ale jej nadbytok môže spôsobiť nestabilitu rozvodnej sústavy, ba aj rozsiahle výpadky. Ak sa neuloží do zásoby.