Zmenia 3D tlačiarne logistiku? Zrejme áno

Máločo zdvihlo takú vlnu pozornosti v súvislosti s 3D tlačiarňami, ako začiatkom mája publikovaný postup na vytvorenie funkčnej pištole za 25 USD na 3D tlačiarni. Z internetu si 3D model pištole Liberator stiahlo viac ako 100-tisíc ľudí, kým úrady ponuku nezablokovali. Návod však koluje po internete ďalej a znepokojivé je nielen to, že pištoľ je s istými obmedzeniami naozaj schopná strieľať, ale, keďže je z plastov, dokáže prekĺznuť aj detektormi kovov.

3D tlačiarne však možno ovplyvnia naše vzorce správania podstatne viac, než si dnes uvedomujeme. Existujú úvahy, že by výkonné tlačiarne mohli nahradiť výrobu rôznych súčiastok, vrátane náhradných dielov a mnohých iných výrobkov, od medicínskych implantátov, po čokoľvek, čo vám zíde na um.

liberator

Komponenty plastovej pištole „Liberator“ z 3D tlačiarne. Obr.: VYRALIZE

Technológie tlače sa vyvíjajú a dnešné 3D tlačiarne dokážu tvoriť modely nielen z plastov, ale aj z kovov a rôznych kompozitov. Zatiaľ sme síce dosť ďaleko od rentability takejto výroby, ale neplatí to všade. Tam, kde čas a vzdialenosť skutočne znamenajú peniaze, je 3D tlač už dnes často výhodnejšia, ako tradičná výroba a následná doprava produktu k zákazníkovi.

Neprehliadnite: 3D tlač a tlačiarne – tvrdá virtuálna realita

Práve na aspekt dopravy, alebo ak chcete, logistiky, sa pri 3D tlačiarňach zabúda. Namiesto drahej a zdĺhavej dopravy výrobkov by bolo oveľa výhodnejšie aj rýchlejšie prenášať na diaľku len dáta a finálny výrobok vytvoriť až v mieste jeho doručenia, či používania. Toto by vraj mohla byť budúcnosť logistiky. Na výskume využitia 3D tlače v logistických reťazcoch pracuje vo svojom výskumnom centre blízko Bonnu aj spoločnosť DHL, uvádza server Scienceworld.

„Do centra pozornosti sa tak dostáva riadenie a bezpečný transport dát,“ hovorí Mark Patterson z DHL. Takáto výroba v kombinácii s logistikou by mala podstatne menšiu uhlíkovú stopu a bola by teda šetrnejšia k životnému prostrediu, než súčasné spôsoby výroby a distribúcie. Jednak by sa výrazne znížili dopravné náklady a s dopravou spojené exhaláty, jednak úspora vyplýva priamo z princípu 3D tlače. Model, resp. výrobok pri 3D tlači vzniká postupným pridávaním materiálu a nie jeho uberaním, ako pre bežnom obrábaní. Pri 3D tlači preto nevzniká skoro žiadny odpad a preto menej zaťažuje životné prostredie.

Okrem transportu dát namiesto hotových výrobkov by mohla byť úlohou logistických reťazcov aj distribúcia spotrebných materiálov pre 3D tlačiarne. S úsporou dopravných nákladov to teda nebude také ideálne, ako sme sa domnievali, ale napriek tomu by sa mohli výrazne zredukovať. Otázka je, či sa z postupnej premeny logistických spoločností nakoniec nestane ich výrazná redukcia. Nie som si totiž istý, či na „bezpečný transfer dát“ potrebujeme plateného asistenta. Do svojej 2D tlačiarne denne posielam megabajty dát aj bez logistických spoločností a to sa týka aj e-mailov. Platí to aj o distribúcii „3D tonerov“. Ak sa rozvinie boom 3D tlačiarní, nebude núdza o dodávateľov spotrebných materiálov, aj keď je pravda, že logistiku si budú zrejme často zabezpečovať prostredníctvom tretích strán a zavedené logistické reťazce majú s rýchlym a spoľahlivým doručovaním zásielok najväčšie skúsenosti.

V súvislosti s novými tendenciami budeme zrejme svedkami pritvrdenia legislatívy na ochranu duševného vlastníctva. Ak sa totiž na pirátske servery dostanú dátové modely patentovo chránených výrobkov, mohlo by to spôsobiť nebezpečné množenie pirátskych kópií – len za cenu spotrebného materiálu a elektriny.

Tip: Dom z 3D tlačiarne postavíme za jediný deň