333 339 starých a nepotrebných mobilov sa podarilo na Slovensku zrecyklovať

ZDROJ | Pixabay

O tom, že ani na Slovensku nie sme ľahostajní voči životnému prostrediu, nám dokazujú výsledky kampane Orange. Aj vďaka nemu sme sa naučili byť zodpovednejší a citlivejšie vnímať ako naše správanie ovplyvňuje prírodu.

Iniciatíva Darujme starým mobilom nový život pokračuje od 1. februára svojou 22. kampaňou. Prebiehať bude až do konca mája, počas nej je možné priniesť do ľubovoľnej predajne Orange starý, nefunkčný, alebo nepotrebný mobil. Za každý prinesený kus daruje Orange opäť 50 centov, tentokrát Občianskemu združeniu Cesta von.

ZDROJ | Orange

Občianske združenie Cesta von zamestnáva v osadách na východnom a strednom Slovensku „omamy“, ktoré sa venujú deťom z chudobných rodín. Pomáhajú rodičom, aby sa svojim deťom mohli viac venovať venovať i napriek ťažkým podmienkam. Tie im dávajú základy a pomáhajú zmenšovať sklz týchto detí oproti ich rovesníkom zo strednej triedy, aby neskôr lepšie zvládli školu i celý život.

https://youtu.be/MHBbLWDXpgo

Ekologická likvidácia starých mobilov je pre prírodu dôležitá a nevyžaduje si od nás veľkú námahu. Staré zariadenia tak neskončia v odpadkovom koši a neputujú na komunálne skládky, kde môžu toxickými látkami zamoriť prostredie. Odbornou recykláciou sa dokážu z telefónov získať znovu využiteľné materiály, alebo ich zrenovujú a dajú novým majiteľom.

Aj keď sa môže zdať, že jednotlivec toho veľa nezmení, spolu dokážeme toho veľa – či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle. Zodpovednejšie správanie voči prírode sa nám mnohonásobne vráti aj vďaka Orange môžeme nepriamo pomôcť mnohým deťom v zlých životných podmienkach.

ZdrojOrange

Komentáre k článku