Zisťovali sme, kedy bude možné vložiť doklady do smartfónu na Slovensku

K Japonsku a Nemecku sa na jeseň s vkladaním dokladov so iPhonov nepridáme. Ministerstvo vnútra však túto možnosť do budúcna nevylučuje.

Najnovší iOS 13, ktorého spustenie je naplánované na jeseň 2019,  viaceré krajiny plánujú využiť na vloženie identifikačných dokladov, občianskych preukazov, pasov alebo povolení na pobyt, do smart zariadení. Tradičné listiny, kartičky, či malé knižky, tak nebudú ľudí viac obťažovať a nestane sa, že by ich niekto zabudol doma.

Táto zmena je možná vďaka odblokovaniu NFC čipu, ktorý je štandardnou hardvérovou výbavou iPhonov a iPadov. Spoločnosť Apple však doteraz tento čip blokovala a využívala ho výhradne pre službu Apple Pay a na zabezpečenie komunikácie medzi Apple zariadeniami. A to aj napriek tomu, že používatelia sa odblokovania čipu dožadovali roky.

Jednou z prvých krajín, ktorá avizovala vloženie identifikačných dokladov do Apple zariadení bolo Japonsko. Pomerne rýchlo sa pridalo tiež Nemecko. Zástupcovia európskej krajiny dokonca prezradili, že s cupertinskou spoločnosťou dlhšiu dobu rokujú viaceré krajiny o možnosti vkladania dokladov do ich smart zariadení. Môžeme teda očakávať, že sa po odblokovaní NFC čipu stane vkladanie dokladov do smart zariadení trendom. Podmienkou je, aby mala krajina vlastnú aplikáciu, ktorá vloženie dokladov umožní.

Pozrite siObčiansky preukaz v iPhone bude realitou príchodom iOS 13. Či aj u nás nevedno

My sme zisťovali, či aj Slovensko plánuje využiť túto možnosť. Používané občianske preukazy majú kontaktný čip, ktorý obsahuje všetky potrebné identifikačné údaje aj je čitateľný pre NFC čip. Rovnako pasy vydávané Slovenskou republikou od roku 2008 by bolo možné do smart zariadení vložiť.

ZDROJ | Infineon technologies

Spýtali sme sa preto na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, či sa plánuje legislatívna úprava pre možnosť vložiť identifikačné doklady do Apple zariadení. „V najbližšej legislatívnej úprave nič podobné nepripravujeme, do budúcnosti ale podobné riešenie – využiteľné všetkými mobilnými OS -nevylučujeme,“ dostali sme odpoveď z Ministerstva vnútra.

Zároveň nás upozornili: „Keďže slovenské elektronické OP obsahujú aj certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis, bude okrem legislatívnej stránky veci potrebné patrične zohľadniť bezpečnostné parametre riešení a ich certifikáciu inštitúciami dohliadajúcimi na bezpečnosť /NBÚ/.“

Komentáre k článku