ZeroAvia chce vodíkom zmazať ekologický dlh lietania

ZDROJ | ZeroAvia

Technológia palivových článkov na vodík je známa už pár desaťročí a v súčasnosti ju zdokonaľujú nielen automobilky, ale aj ďalšie spoločnosti. V ekologickej autodoprave môže nájsť uplatnenie ako alternatíva voči čisto batériovým elektromobilom.

Pozrite siČo je to vodíkový pohon? Ekológia s otáznikmi

Firmy, aj vlády v mnohých krajinách podporujú vodíkovú energetiku, ako alternatívu voči fosílnym palivám, ale aj ako konkurenciu voči elektrickým pohonom na batérie.

ZDROJ | Eviation

Bez ohľadu na otázniky, ktoré sú s produkciou vodíka spojené – pokiaľ nie sú k dispozícii obnoviteľné zdroje elektriny v podobe vodných, veterných, či solárnych elektrární – môže byť vodík perspektívnym palivom. V leteckej doprave má dokonca väčšie šance ako batériové pohony.

Energetická hustota výhodou

Vývojom elektrických lietadiel sa síce zaoberá viac ako desiatka firiem, ale relatívne nízka energetická hustota batérií limituje akčný rádius takýchto strojov. V blízkej budúcnosti sa preto dajú očakávať len menšie elektrické lietadlá na batérie, využiteľné pri letoch na krátke trasy – rádovo niekoľko stoviek kilometrov.

Pozrite siElektrické lietadlo Alice – zmení regionálne lety?

Dôvodom je spomínaná energetická hustota, ktorá sa u špičkových Li-ion batérií pohybuje v súčasnosti na úrovni okolo 300 Wh/kg. Ani vodík síce nedosahuje energetickú (hlavne objemovú) hustotu benzínu, ale oproti batériám je jeho energetická hustota výrazne vyššia.

V palivovom článku na vodík prebieha opačný proces ako pri elektrolýze vody.ZDROJ | VectorStock

Z jedného kg vodíka dokážeme spaľovaním získať 120 až 142 MJ energie, čo zodpovedá energetickej hustote cca 33 až 39 kWh/kg. To je 100x viac, ako umožňujú Li-ion batérie. Pri získavaní elektriny z vodíka v palivových článkoch, sa síce časť energie stratí, resp. uvoľní v podobe tepla, ale stále ide o energeticky efektívny zdroj. A to je pri leteckej doprave podstatné.

Prototyp je už vo vzduchu

Jedným z nových hráčov, ktorí pracujú na vývoji vodíkového lietadla, je ZeroAvia so sídlom v meste Hollister v Kalifornii. Firma tvrdí, že jej lietadlá budú lacnejšie a ich prevádzka ekonomickejšia, ako štandardné lietadlá poháňané leteckým palivom.

Keďže nebudú produkovať žiadne emisie uhlíka, vďaka ktorým je letecká doprava veľkým znečisťovateľom životného prostredia, ekologicky citliví ľudia by pri ich používaní nemuseli cítiť „hanbu z lietania“.

ZeroAvia sa plánuje spočiatku zamerať na malé lietadlá s kapacitou 10 – 20 miest, určené pre regionálne lety do 800 km.

Federálna letecká správa (FAA) povolila spoločnosti ZeroAvia začiatkom tohto roka prevádzku prototypu vodíkového lietadla za účelom skúšobných letov. Odvtedy ich lietadlo úspešne absolvovalo celý rad a potvrdila sa funkčnosť kľúčových komponentov.

Porovnanie Li-ion batérii a palivových článkov v dronoch. Zľava: energetická hustota *(Wh/kg), dĺžka letu dronu (hod.), užitočný náklad v kg.
* Špičkové Li-ion batérie dnes dosahujú energ. hustotu bežne 300 Wh/kg.ZDROJ | ATEnergy

Prototyp používa trup lietadla Piper triedy M a pri vzletovej hmotnosti 2 tony a šiestich sedadlách v biznis triede je v súčasnosti najväčším lietadlom s vodíkovým pohonom.

Pozrite siSlováci a Rusi budú spolu vyrábať vodíkom poháňané drony

Už pred časom sme však písali o spoločnom rusko-slovenskom projekte výroby dronov s vodíkovým pohonom. Aj v tomto prípade je kľúčovou výhodou vyššia energetická kapacita, oproti batériovým pohonom.

Ekologické lietadlá sú nevyhnutnosťou

Ekologické aspekty leteckej dopravy sú čoraz dôležitejšie. Už dnes tvoria emisie z lietania 12% z produkcie CO2 v celom dopravnom segmente a tento podiel rýchlo rastie. Do roku 2050 má byť dvojnásobný. Elektrické a najmä vodíkovo-elektrické lietadlá preto budú vítaným prínosom.

Pozrite siSkai: prvý lietajúci taxík poháňaný vodíkom

Vodík v leteckej doprave má síce takisto ako v tej pozemnej pred sebou výzvu vo vybudovaní infraštruktúry na čerpanie paliva, čo by však nemal byť problém.

V zásade by v budúcnosti nič nemalo brániť ani výrobe veľkokapacitných lietadiel s pohonom prostredníctvom palivových článkov na vodík. Nebudú to síce supersonické stroje, ale životné prostredie si oddýchlne od významných znečisťovateľov.

ZdrojThe Verge

Komentáre k článku