Zamestnanci pred šéfom skrývajú kde surfujú. Boja sa o prácu?

ZDROJ | Kaspersky Lab

Spoločnosť Kaspersky Lab zverejnila Global Privacy Report, prieskum zameraný na ochranu osobných údajov v online prostredí. Vrámci prieskumu sa pýtali 11 887 respondentov z 21 krajín sveta.  

9 z 10 respondentov je online niekoľkokrát denne a internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou ich každodenných činností. Od nakupovania, cez sledovanie filmov, až po socializáciu robia na internete doslova všetko. 

ZDROJ | Kaspersky Lab

Aj napriek tomu, že sme sa podľa prieskumu presťahovali na internet, ukázalo sa, že väčšina z nás má väčšie obavy o svoje súkromie v offline svete, než v tom online. Len 41% má väčšiu obavu o svoje súkromie v online prostredí. Skupina opýtaných, ktorá si uvedomuje reálnu hrozbu kyberkriminality, má o svoje súkromie ešte väčšiu obavu. 

Neprekvapí teda, že najväčší strach o svoje súkromne údaje mali opýtaní v spojení s kyberzločincami. Nasledoval internet všeobecne, vlády, sociálne siete a o svoje súkromie sa vskutku bojíme, aj keď príde reč na veľké IT spoločnosti.

Pozrite siÚdaje z Facebooku sa našli na cloudových serveroch Amazonu

Opýtaní sa tiež obávajú o stratu citlivých informácií cez aplikácie, ktoré denne používajú. Až 68 % z nich si myslí, že aplikácie vytvárajú záznam ich činnosti a dát. 

Prieskum tiež ukázal, že pri strate osobných údajov sa neobjíme len o finančnú ujmu, či krádež našej identity. Pri tom ako je spoločnosť stále tolerantnejšia, online svet je stále plný kyberšikany, prenasledovania a trolovania. Ľudia veľmi často využívajú falošnú identitu, len aby mohli iným ubližovať online. Výsledkom je, že až 72 % opýtaných radšej v online svete zamlčí svoju sexuálnu orientáciu. Spoločnosti už na tento fenomén reagujú a ponúkajú aplikácie, ktoré dokážu automaticky blokovať nenávistné komentáre. 

ZDROJ | techradar

Čo podľa prieskumu robíme, aby sme udržali svoje osobné informácie v bezpečí? 62% opýtaných chráni svoje zariadenia heslom, 68% sa snaží svoje online účty zabezpečiť silným heslom. Pritom len 35% opýtaných pravidelne kontroluje a mení nastavenia ochrany osobných údajov na zariadeniach, v službách a aplikáciách, ktoré používajú. Vo vekovej skupine 16 – 24 rokov sa takto o svoju bezpečnosť stará 42% opýtaných, no z ľudí nad 55 rokov je to len 28%.

ZDROJ | Kaspersky Lab

Spomínate si na informáciu, že si Mark Zuckerberg prelepuje webkameru na svojom počítači? Ide o paranoju? Bohužiaľ, nie! Kamera a mikrofón sú potenciálnymi bránami do vášho súkromia pre kyberzločincov. Upokojiť vás nemá ani to, že nie ste celebrita. Rodine v Texase uniesli syna vďaka heknutej webkamere, istú Holanďanku si sexuálny predátor prelustroval tiež takýmto spôsobom.

Z prieskumu vyšlo, že 25 % používateľov si webkameru zakrýva. Horšie je to so šifrovaním údajov. 21 % mužov sa o svoje dáta stará takýmto spôsobom. Ženy? Len 11 %. 

ZDROJ | The Verge

Podľa prieskumu si tiež začíname uvedomovať hrozbu falošných aplikácií, ktoré z nás majú vytiahnuť súkromné údaje. 48 % opýtaných si na tento spôsob podvodu dáva aktívne pozor.

Ako je pre rodiča prirodzené chrániť svoje dieťa vo fyzickom svete, malo by byť aj v tom online. Z výskumu vyšlo, že 53 % opýtaných rodičov deťom do 18 rokov pravidelne kontroluje aktivitu na internete a vymazáva históriu pre zvýšenie bezpečnosti. 

Napriek tomu, že o online bezpečnosť sa zaujíma stále viac ľudí, dôvera závratne nerastie. 56 % opýtaných z prieskumu je presvedčených, že uchrániť svoje súkromie je v online svete nemožné. Skeptickí sú skôr ľudia nad 55 rokov, 63 % z nich, pričom mladší, ktorí v online svete vyrastali, veria v dostatočnú bezpečnosť. 

Pomerne alarmujúcim zistením je, že až 18 % opýtaných by svoje osobné údaje poskytlo, ak by dostali niečo zadarmo. 39 % by ich dokonca speňažilo. 37 % z opýtaných si svoje osobné údaje váži na milión amerických dolárov. 

ZDROJ | pixabay.com

Samostatnou kategóriou sú sociálne média, kde sme ochotní svoje osobné údaje a súkromie doslova predávať za lajky. Často si to neuvedomuje a robíme to, aj keď sme bežne v otázke osobných údajov v online svete opatrní. Pritom až 57 % zamestnávateľov priznalo, že si svojich budúcich, ale aj aktuálnych, zamestnancov kontroluje pomocou zverejnených informácií. Spoločnosti priznali, že po takomto prekontrolovaní vyradili uchádzačov o zamestnanie a 34 % z opýtaných spoločností už pokarhalo alebo prepustilo svojho zamestnanca na základe nevhodného online obsahu. 

Pozrite siKaspersky Lab: Dnes žijeme v paralelných svetoch

Prieskum sa na kontrolu zamestnancov pozrel z opačnej strany. 64 % zamestnancov priznalo, že počas pracovnej doby navštevujú stránky, ktoré nesúvisia s ich prácou. Neprekvapí preto, že tretina z nich, 29 %, si neželá, aby zamestnávateľ vedel, ktoré stránky navštevujú. Zaujímavosťou je, že 52 % z opýtaných zamestnancov si dokonca nepraje, aby ich kolegovia vedeli po kaých stránkach sa túľajú.

ZDROJ | unsplash.com

Naopak, sociálne médiá sa pre mnohých javia ako menej súkromná doména, a preto tu zamestnanci častejšie zdieľajú súkromie s kolegami, nie však so šéfom. Pracovníci sa pravdepodobne obávajú poškodenia verejného imidžu spoločnosti alebo motivácie spoločnosti k monitorovaniu sociálnych sietí zamestnancov v dôsledku zníženej produktivity, čo vedenie berie do úvahy pri rozhodovaniach spojených s povyšovaním. Tieto faktory viedli k tomu, že jeden z dvoch zamestnancov priznal, že nechce svoje aktivity na sociálnych sieťach zverejňovať pred svojim šéfom a 54 % nechce tieto aktivity zverejňovať dokonca ani pred kolegami.

Ďalších 34 % je proti zobrazeniu obsahu ich správ a e-mailov zamestnávateľovi. Okrem toho ďalších 5 % dokonca uviedlo, že ich kariéra bola nezvratne poškodená v dôsledku úniku ich osobných informácií.

Pozrite siĎalší obrovský únik osobných dát, 620 miliónov účtov zo 16-tich webov

Aj napriek tomu, že sme neustále upozorňovaní na možné hrozby a riziká spojené so stratou osobných údajov, podľa prieskumu až 26 % opýtaných uviedlo, že k nim dali prístup bez potrebného súhlasu. 24 % už boli údaje ukradnuté a zneužité. Takmer polovica z nich, 46 %, prišla o svoje osobné údaje cez online účty, ktorým neudelili povolenie na spracovanie osobných údajov. 

Podľa prieskumu 21 % opýtaných už zažilo finančnú stratu spojenú s odcudzením osobných údajov 25 % bolo zaplavených spamaom a reklamou. 

Ako sa chrániť pred odcudzením osobných údajov?

  • Nezverejňujte nič, čo by mohlo byť považované za hanlivé, obscénne, urážlivé alebo podliehať autorským právam. Ak máte pochybnosti, príspevok nezverejňujte.
  • Buďte si vedomí toho, že správcovia systému môžu byť aspoň teoreticky informovaní o obsahu, ktorý na webe navštevujete.
  • Neobťažujte, neohrozujte, nediskriminujte ani neznevažujte žiadneho kolegu, partnera, konkurenta alebo zákazníka. Ani na sociálnych sieťach alebo v správach, e-mailoch, ani inými prostriedkami.
  • Nezverejňujte fotografie iných zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov alebo produktov spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
  • Používajte aplikáciu na správu hesiel a kontrolu prístupov, aby ste si mohli byť istí, že vaše sociálne siete a iné osobné účty nie sú vystavené hrozbe neoprávneného prístupu niekým iným v kancelárii. Na ochranu vašich osobných zariadení nainštalujte spoľahlivé bezpečnostné riešenie.

ZdrojKaspersky Lab TS,kaspersky.com

Komentáre k článku