Wikiverse – výlet do galaxie plnej informácií

ZDROJ | WikiverseWikiverse

Wikiverse je projekt, ktorý by mohol vyhľadávanie informácií prostredníctvom Wikipédie zjednodušiť aj spríjemniť.

Ak ste priemerným používateľom internetu, zaiste ste sa stretli aj s vyhľadávaním informácií prostredníctvom Wikipédie. Po dlhých minútach, možno i hodinách vyhľadávania sa vám s ľahkosťou mohlo stať, že ste jednoducho – zablúdili.

Vesmír plný informácií

S Wikiverse môže byť pre mnohých ľudí vyhľadávanie v množstve informácií ľahšie. Názov „wikiverse“ je zložený zo začiatočných písmen slova „wikipedia“ a niekoľkých písmen zo slova „universe“, prekl. vesmír.

https://www.youtube.com/watch?v=C1cggNO80tE

Áno, po spustení Wikiverse sa pred vami objaví galaxia plná hviezd, ktoré sú prepojené spoločným významom pomocou čiar. Ak ste študentom, môže vám to trochu pripomínať myšlienkové mapy.

Wikiverse
ZDROJ | Wikiverse

Pred začiatkom vyhľadávania si môžete vybrať hustotu zobrazovania informácií. Na začiatku samotného vyhľadávania si môžete vybrať z rôznych oblastí, pod ktorými sa skrývajú desiatky, stovky ďalších tém – napr. veda, politika, náboženstvo, umenie a iné.

Pozrite siZNAČKY | Google – história a súčasnosť najúspešnejšieho vyhľadávača

Wikiverse je obnovením projektu, ktorý vznikol v roku 2014 pod názvom WikiGalaxy pod záštitou francúzskeho vedca Owena Corneca.

Wikiverse by mal byť prehľadnejším, jednoduchším variantom predošlej verzie.

ZdrojWikiverse

Komentáre k článku