Webová hra Interland učí deti používať internet bezpečne

ZDROJ | Google

Spoločnosť Google otvorila virtuálne brány online hry Interland. Deti si vďaka nej môžu priamo v internetovom prehliadači osvojiť základy bezpečného správania sa na internete, na ktorom trávia v dôsledku pandémie koronavírusu v týchto dňoch výrazne viac času.

Podľa analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky sa k online výučbe pripojilo 81 % celej žiackej populácie, pričom ešte na jar tohto roku internet vôbec nepoužívala polovica žiakov základných škôl. Na internete sa tak z dôvodu vzdialenej výučby ocitli aj tí najmladší, ktorí doteraz nemali žiadnu skúsenosť s internetom a o bezpečnosti jeho používania sa doteraz nestihli nič naučiť ani v školských laviciach.

Do hry preto nastupuje Google, ktorý vytvoril novú webovú hru Interland a program Teach For Slovakia, ktorý sa bude podieľať na jej šírení. Hra je určená deťom vo veku od 7 do 12 rokov a na jej spustenie vám bude stačiť aj obyčajný internetový prehliadač.

ZDROJ | Google

Deti si v hre postupne osvoja, ako si poradiť s hackermi, phishermi, kyberšikanou alebo aj zdieľaním informácií na sociálnych sieťach. Na konci hry, ktorá sa skladá zo štyroch základných lekcií, sa z nich napokon stanú „internetoví hrdinovia“.

ZDROJ | Google

Google sa pri tvorbe tejto hry riadil heslom „škola hrou“ a tak Interland vytvoril ako dobrodružstvo, v ktorom sa lekcia o boji s kyberšikanou a slušným správaním sa na sociálnych sieťach mení na výpravu, v rámci ktorej bude úlohou detí rozveseliť smutné postavičky a ochrániť ich pred „šíriteľmi zlej nálady“.

ZDROJ | Google

Práve kyberšikanou je podľa prieskumu ESPAD 2019 ohrozených 6,7% slovenských študentov (6% chlapcov a 7,1% dievčat). Tieto čísla sú pravdepodobne ešte vyššie, keď sa väčšina sociálnej interakcie (a teda aj klasickej šikany) v čase pandémie presúva do virtuálneho priestoru.

Týka sa to samozrejme aj ďalších problémov ako sledovanie nevhodného obsahu, bezpečnostné riziká (online predátori, ochrana osobných údajov, phishing, hacking a pod.) a ďalších digitálnych hrozieb.

ZDROJ | pixabay.com

Podpora Teach for Slovakia bude v rámci tejto spolupráce spočívať v šírení hry Interland medzi deťmi na školách v rámci projektu Informatika 2.0. Cieľom tohto programu je komplexné vytvorenie bezplatných online učebných materiálov pre oblasť digitálnej gramotnosti.

Pozrite siGoogle Pay dostáva významný redizajn s novými funkciami pre Android aj iOS

Teach for Slovakia chce týmito aktivitami zvrátiť nepriaznivý stav na Slovensku. V takmer polovici základných škôl na Slovensku vyučujú informatiku učitelia bez formálneho vzdelania v tejto oblasti, bez súčasnej metodiky a bez toho, že by tu boli dostupné zdroje pre učiteľov v slovenskom jazyku. Vytvorené učebné materiály budú k dispozícii vyše 800 učiteľom po celom Slovensku s nepriamym dosahom až na 50-tisíc žiakov.

ZdrojInterland

Komentáre k článku