Tesla Model 3 po roku používania

YouTube kanál Tesla Canuck, ktorého tvorca je hrdým majiteľom automobilu Tesla Model 3, rekapituluje svoje skúsenosti po ročnom používaní elektromobilu.