Výkyvy v rýchlosti internetového pripojenia nás stresujú

ZDROJ | Ericsson

Ericsson a Vodafone skúmajú reakcie používateľov počas spomalenia širokopásmového pripojenia. Spoločnosti používajú neurovedu, aby zistili, do akej miery výkon siete ovplyvňuje emócie používateľov, ich stres a vnímanie značky operátora.

ZDROJ | Ericsson

Vo výskumnom projekte z konca februára použili spoločnosti Ericsson a Vodafone Nemecko neurovedu na zistenie, čo si používatelia mobilného širokopásmového pripojenia skutočne myslia o slabom výkone siete.

Pozrite si10 trendov, ktoré môžeme očakávať v roku 2017

Na sledovanie mozgovej aktivity 150 účastníkov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do projektu v nemeckom Düsseldorfe, bolo použité elektroencefalogramové zariadenie (EEG). Výsledok ukázal, že aj malé oneskorenia a narušenia zvyšujú úroveň napätia a stresu a majú negatívny dopad na lojalitu účastníka k značke operátora.

ZDROJ | Ericsson

Účastníci štúdie museli počas 10-minútového používania smartfónu absolvovať trinásť konkrétnych úloh, kedy bolo simulované zníženie kvality poskytovanej služby. Úlohy zahŕňali jednotlivé aktivity ako prezeranie webových stránok, streamovanie videí, či nahrávanie fotografií a „selfies“.

Pozrite siEricsson spustil v Česku prvý mikrovlnný spoj s kapacitou 10 Gbit/s

Okrem EEG zariadenia bolo na sledovanie pozornosti a srdečnej frekvencie odberateľov použité aj vybavení na sledovanie pohybu očí a meranie pulzu. Vodafone je prvou spoločnosťou na trhu a na svete, ktorá v spolupráci s Ericssonom využíva nové spôsoby štúdia spotrebiteľských emócií.

ZDROJ | Ericsson

Vzhľadom na to, ako bola ovplyvnená lojalita predplatiteľov a vnímanie značky, bola štúdia doplnená o dotazník, ktorý účastníci vyplnili pred a po plnení jednotlivých úloh.

Poznatky z výskumného projektu viedli spoločnosť Ericsson k spusteniu projektu „Ericsson Neurometric Analysis“ a k dodaniu poznatkov k skúsenostnému do svojho portfólia. Táto nová ponuka bude k dispozícii operátorom na celom svete. Viac informácií nájdete na Ericsson Neurometric Analysis.

ZdrojEricsson - tlačová správa,Ericsson Neurometric Analysis

Komentáre k článku