Vodafone schová antény BTS sietí 4G a 5G. Do kanalizačných poklopov

Mobilní operátori radi umiestňujú základňové stanice (BTS) mobilných sietí a teda aj ich antény (a stožiare) na vyvýšených miestach. Má to logiku, lebo tak dosiahnu väčšiu plochu pokrytia s priamou viditeľnosťou. Nevýhodou je les stožiarov a antén, ktoré špatia strechy mnohých výškových budov v mestách, aj kopce mimo miest.

Pozrite siEricsson Mobility Report: súmrak 2G a 1,5 miliardy 5G účastníkov v roku 2024

V hustej zástavbe je tento problém pomerne markantný, pretože zahusťovanie pokrytia vyžaduje budovať bunky siete s menším priemerom, čo počet potrebných BTS na jednotku plochy zvyšuje. Ďalším dôvodom je využívanie vyšších frekvenčných pásiem (už aj v LTE, ale v sieťach 5G to bude masívne), ktoré majú ale menší dosah.

Prekvapivé riešenie od Ericssonu

Vzhľadom na potrebu masívnej konektivity v prichádzajúcich sieťach 5G bude v mestách potrebné vybudovať hustú sieť takzvaných mikro-, nano-, piko-, či dokonca femto-buniek. Tie najmenšie síce budú mať hardvér malých rozmerov a budú umiestnené napríklad na stenách nákupných centier a pod., ale podobné technické zariadenia oku príliš neladia.

ZDROJ | Ericsson

Objavilo sa však zaujímavé riešenie. Ericsson v spolupráci s britským operátorom Vodafone UK priniesol prekvapivý spôsob, ako skryť sieťové zariadenia v mestách. Hardvér pre BTS sietí 4G a 5G ukryli pod kanalizačné poklopy spolu s anténami. Tie tak vyžarujú bezdrôtové signály atypicky smerom nahor od úrovne terénu.

ZDROJ | 3G4G Small Cells Blog

Ericsson vyvinul dva varianty BTS pre pozemnú úroveň komunikácie. Jeden pripevňuje 4G / 5G antény pod liatinové poklopy a v druhom je hardvér BTS umiestnený vo vnútri robustného krytu.

Pozrite siEricsson spustil v Česku prvý mikrovlnný spoj s kapacitou 10 Gbit/s

Ukázalo sa, že aj z úrovne zeme môžu takéto „kanalizačné“ poklopy (ale môžu to byť aj kryty vodovodných a iných inžinierských sietí) distribuovať rádiový signál v pokrytí s polomerom viac ako 650 stôp (asi 200 m). Pokrytie samozrejme ovplyvňuje hustota cestnej premávky.

Maskované antény

V rámci Spojeného kráľovstva toto riešenie umožní Vodafone rýchlo budovať sieťovú kapacitu 4G a 5G vo veľkých mestách v porovnaní s budovaním malých BTS s nadzemnými anténami. Podstatne sa zjednoduší aj byrokracia okolo stavebných povolení, ktoré väčšinou nebudú potrebné.

Ericsson však nie je jediný, kto objavil „čaro poklopov“ pre umiestnenie BTS. Na „podzemných“ BTS pracuje aj japonský operátor NTT DOCOMO.ZDROJ | 3G4G Small Cells Blog

Podľa portálu Venturebeat už má Vodafone k dispzícii tisíce šachtových otvorov a dúfa, že po dohode so spoločnosťami spravujúcimi inžinierske siete získa veľký počet ďalších takýchto miest, kam môže umiestniť hardvér mobilných sietí.

Pozrite siZlé správy pre telekomunikačných gigantov Huawei a ZTE

Riešenie je zaujímavé nielen kvôli originálnemu a dizajnovo neutrálnemu umiestneniu antén bunkových sietí, ale aj pre možnosť jednoduchého napojenia na infraštruktúru. V šachtách sa dajú jednoducho ťahať optické káble, na ktoré sú jednotlivé BTS napojené.

Základňovka v lampe verejného osvetlenia – to je Ericsson Zero SiteZDROJ | Ericsson

Takáto technológia sa s veľkou pravdepodobnosťou uchytí aj mimo Spojeného kráľovstva a bude atraktívna aj pre ďalších operátorov. Vyžarovanie z úrovne ciest smerom hore môže priniesť navyše výhody pre pripojené inteligentné a autonómne autá. S ich masívnou konektivitou sa v sieťach 5G takisto počíta.

https://www.youtube.com/watch?v=txspvuEjZKw

Ericsson sa zlepšovaním dizajnu BTS a ich stožiarov zaoberá už dlhé roky. K novým výsledkom patrí popri BTS-kách ukrytých v poklopoch inžinierskych sietí aj jeho riešenie „Zero Site„. „Site“, vo význame „stanica“, je skrátené označenie pre BTS – base transceiver station. V tomto prípade sa 5G hardvér ukrýva vo vnútri pouličných lámp. Okrem zlepšeného pokrytia signálom sa tak dosiahne aj zlepšenie nočného osvetlenia v mestách.

Tieto príklady ukazujú, že s príchodom nových sietí (a ďalších operátorov) sa lesy antén na strechách domov nemusia nevyhnutne rozrastať.

ZdrojVenturebeat

Komentáre k článku