Vizuálny preklad v aplikácii Prekladač Google už podporuje 89 jazykov

ZDROJ | Google

Vizuálny preklad, ktorý používateľom mobilnej aplikácie Prekladač Google umožňuje prekladať texty pomocou fotoaparátu v smartfóne, už podporuje preklad z 89 jazykov do viac než stovky jazykov vrátane slovenčiny.

Preklad cudzojazyčných textov pomocou funkcie vizuálny preklad v aplikácii Prekladač Google bude výrazne jednoduchší. Google rozšíril zoznam podporovaných jazykov na 89, pričom zároveň opadá povinnosť prekladu v dvojici s angličtinou.

Vizuálny preklad od dnešného dňa funguje medzi ktorýmikoľvek dvomi jazykmi z Prekladača Google. V zahraničí tak môžete prekladať texty z chorvačtiny, thajčiny alebo turečtiny priamo do slovenčiny a to aj bez pripojenia k internetu.

Pri ceste do krajiny, v ktorej sa oficiálne používa viac jazykov, si už nemusíte robiť starosti s nastavovaním toho správneho jazyka pred namierením fotoaparátu na text. Vizuálny preklad už funguje aj v kombinácii s tlačidlom “Rozpoznať jazyk”.

Google okrem toho vylepšil kvalitu okamžitého vizuálneho prekladu pomocou neurónového strojového prekladu (NMT), ktorý je napríklad súčasťou služby Google Lens. Neurónové preklady majú byť presnejšie a prirodzenejšie, pričom je ich možné stiahnuť do zariadenia spolu s jazykovými balíčkami, ktoré zabezpečujú plnohodnotné fungovanie prekladov aj bez pripojenia k internetu.

Miernou premenou prešlo aj používateľské prostredie vizuálneho prekladu, v ktorom si môžete okamžite všimnúť, že pri okamžitých prekladoch text tak výrazne nebliká a celkovo je jednoduchšie čitateľný. V spodnej časti obrazovky sú okrem toho po novom umiestnené tri hlavné tlačidlá pre okamžitý preklad, preklad po vytvorení fotografie a pre import fotografie z galérie fotoaparátu.

Vylepšený vizuálny preklad bude uvoľnovaný vzdialene a postupne vo vlnách. V prvý deň aktualizáciu dostalo jedno percento používateľov. Celá používateľská základňa by mala byť kompletne pokrytá v priebehu najbližších týždňov.

ZdrojGoogle,Tlačová správa

Komentáre k článku