Moovel Lab – vedú všetky cesty do Ríma?

ZDROJ | Roads To Rome

Určite ste sa už niekedy stretli s príslovím – „Všetky cesty vedú do Ríma.“ Týka sa bronzového pamätníka s názvom Miliarum Aureum. Iniciátorom k jeho postaveniu bol rímsky cisár Ceasar Augustus. Milliarum Aureum sa používal ako referenčný bod pri cestovaní Rímskou ríšou. Všetky cesty viedli k tomuto bodu.

all_roads_lead_to_rome_14_perspective_rome
ZDROJ | Roads To Rome

Členovia Moovel Lab – Benedikt Groß, Phillip Schmitt a Raphael Reimann sa rozhodli vytvoriť súčasnú sieť ciest, ktoré do tohto legendárneho mesta vedú. A nielen to.

Pozrite si15 tipov, ktoré musí vedieť každý guru Google Máp

Do tohto večného mesta vedie okolo 500 000 rôznych trás. Autori zobrazili sieť s celkovou dĺžkou ciest 26 503 452 km. V rámci Európy určili okolo 486 713 počiatočných bodov, z ktorých budú viesť jednotlivé trasy do Ríma. Vytvorili algoritmus, ktorý dokáže podľa určitých pravidiel vytvoriť systém ciest. Čím častejšie je určitá trasa viac používaná, tým je na mape výraznejšia.

all_roads_lead_to_rome_04_us
ZDROJ | Roads To Rome

Projekt sa však neskončil len pri trasách do tohto jediného mesta. Autori projektu skúmali, či neexistujú ešte nejaké mestá s obdobným názvom. Viete, že na každom kontinente sa nachádza minimálne jedno mesto s názvom Rím, resp. Roma, Rome? V rámci Spojených štátov ich bolo dokonca až 10.

Pozrite siGoogle Mapy sú stále múdrejšie, no ešte zďaleka neukázali všetko

all_roads_lead_to_rome_10_fingerprint_and_streets_dna_explainer
ZDROJ | Roads To Rome

Ďalšou výzvou bolo určiť trasy do hlavných miest jednotlivých častí Spojených štátov a Európy. Trasa je určovaná z bodu B do bodu A. Bod B označuje akékoľvek miesto, z ktorého sa chceme dostať do bodu A. Okolo cieľového bodu  je vytvorená sieť možných trás. Tie sú definované dopravným prostriedkom, akým plánujete cestovať a časom, za ktorý sa chcete na dané miesto dostať.

all_roads_lead_to_rome_09_explore_map
ZDROJ | Roads To Rome

Na mape sa jednotlivé trasy zobrazia ako „Urban Mobility Fingerprint“. Sú farebne znázornené, podľa smeru na aký je trasa orientovaná. Pri mape môžete nájsť tzv. „Street DNA“. Je to graf, v ktorom sú všetky trasy otočené tak, aby boli porovnateľné s ideálnou cestou z bodu A do bodu B.

Ak chcete aj vy objavovať rôzne trasy i vo vašom okolí, môžete tak urobiť na oficiálnej stránke projektu Roads To Rome v sekcii Explore.

ZdrojRoads To Rome

Komentáre k článku