Vedci z MIT predstavili nádejné riešenie AI pre editovanie Wikipedia.org

Wikipedia.org môže vďaka riešeniu z MIT získať povesť skutočne dôveryhodného zdroja informácií. Musíme si však ešte počkať.

Používate Wikipedia.org a našli ste v tejto encyklopédii nepresnú alebo zlú informáciu? Ste študent vysokej školy, ktorý vo svojej práci uviedol ako zdroj Wikipedia.org a neprešiel pre používanie nerelevantných zdrojov? Tieto situácie sa môžu stať minulosťou.

ZDROJ | alum.mit.edu

Pravdou je, že Wikipedia.org nie je informačne dokonalá. Dôvodom je, okrem iného aj to, že ide o otvorený projekt, ktorý môže editovať ktokoľvek. Editori však vykonané zmeny sledujú a ak ste záškodník, vedia sa s vami vysporiadať. Ťažšie už opravujú zastaralé informácie. Aj tie editori sledujú, no Wikipedia je už tak veľká, že ľudský faktor tu nie zriedka zlyháva.

Dnes existujú aj automatizované riešenia, ktoré bojujú proti vandalom a snažia sa informácie aktualizovať. Problém týchto riešení je v tom, že fungujú na prednastavených šablónach. Výsledkom zásahu stroja sú často neprirodzené robotické vety, ktoré u používateľov nevzbudzujú dôveru.

Pozrite siWikipedia: v prehľadnejšom dizajne sa vám bude študovať lepšie

Výskumný tím vedcov z MIT predstavil riešenie, ktoré celú problematiku môže posunúť správnym smerom a zvýšiť informačno-faktografickú úroveň Wikipedia.org. Nové riešenie aktualizuje a opravuje informácie zverejnené na Wikipedia s tým, že text aj po zásahu umelej inteligencie pôsobí tak, akoby ho písal človek.

Riešenie je postavené na strojovom učení, ktoré porovnáva vety na Wikipedia s vetami, o ktorých vie, že sú správne a aktuálne. Teda porovnáva obsah Wikipedia s iným dôveryhodným obsahom. Ak umelá inteligencia identifikuje nezrovnalosti, vety rozloží na slová, ktoré sú správne a musí ich ponechať a slová, ktoré sú nesprávne a žiadajú si aktualizáciu, prípadne vymazať. Po tejto analýze MIT riešenie slová vymení. V skratke, umelá inteligencia nepíše celé vety, len nahrádza nesprávne slová správnymi, čím zachová správnu štylistiku viet. Teda ani nespoznáte, že stroj do písaného textu zasiahol.

ZDROJ | NerdAlert

Riešenie sa okrem editovania Wikipedia.org dá použiť aj na trénovanie umelej inteligencie na identifikáciu a odstránenie fake news, autori tvrdia, že by dokonca mohlo zvládnuť identifikovať zaujato prezentované informácie a preštylizovať ich na presnú interpretáciu.

Novinka však stále nie je dokonalá a pripravená na ostré nasadenie do praxe. Podľa testov dostalo riešenie od vedcov z MIT 4 body z 5 za faktografickú korekciu a 3,85 bodu z piatich za gramatickú. V porovnaní s inými riešeniami, ktoré majú rovnaký cieľ, má MIT výrazne navrch, no stále by bežný používateľ mohol spozorovať zásah umelej inteligencie do textu.

Okrem editovania Wikipedia.org, by sa tento robot mohol využívať aj v prípade iných textov, ktoré sú pre ľudských editorov skôr neefektívnym mrhaním času. A ak na MIT vylepšia riešenie v otázke správnej štylistiky, umelá inteligencia by mohla byť schopná písať aj novinkové články pre magazíny.

Zdrojmit.edu

Komentáre k článku