Vedci vyvinuli generátor, ktorý dokáže vytvoriť elektrinu aj z dažďa

Hongkonským vedcom sa podarilo zaznamenať zásadný prelom v konverzii energie z dažďa na elektrickú energiu. Nový elektrický generátor dokáže pomocou energie z jednej dažďovej kvapky rozsvietiť až 100 LED žiaroviek.

Solárne panely umiestnené na strechách domov sú čoraz bežnejšie a s očakávaným príchodom solárnej strechy Solarglass od spoločnosti Tesla na európsky trh môžeme očakávať, že sa tento trend bude v najbližších rokoch ešte rýchlejšie rozširovať. Medzitým sa však črtá nádej, že elektrinu budeme môcť vyrábať ešte efektívnejšie. Stačí pritom, aby zapršalo.

Vedecký tím pod záštitou City University of Hong Kong (CityU) dokázal podľa najnovšieho článku v časopise Nature vyvinúť revolučný nanogenerátor, ktorý dokáže z objemu 100 mikrolitrov vody zhodenej z výšky 15 centimetrov vygenerovať prekvapivo vysoké elektrické napätie cez 140V. Nanogenerátor v konečnom dôsledku dokázal rozsvietiť 100 malých LED žiaroviek.

Pozrite siMars: Elon Musk chce miliónovú kolóniu už do roku 2050!

Výsledky výskumu dokazujú, že efektivitu nanogenerátora neznižuje ani znížená vlhkosť vzduchu, pričom takýmto spôsobom dokáže produkovať energiu nielen z dažďovej, ale aj morskej vody, čím sa výrazne rozširuje možnosť jeho aplikácie do praxe v rôznych situáciách a podmienkach.

Nanogenerátor stavia na elektróde PTFE/ITO, ktorý sa stará o indukciu a skladovanie elektrického náhoja. Dopadajúca kvapka na PTFE/ITO povrch ho prirodzene spojí s hliníkovou elektródou, čím z neho vytvorí uzavretý elektrický obvod. Za vysokú produkciu energie môže napokon generátor vďačiť kinetickej energii, teda gravitácii, pri ktorej vedci zdôrazňujú jej voľnú dostupnosť a prirodzenú obnoviteľnosť.

Pozrite siGoogle ukázal mapu mozgových spojení s 20 miliónmi synapsií

Vedecký tím je optimistický, že dokáže nanogenerátor pretvoriť v skutočne využiteľný komerčný produkt. Ak by sa tak stalo, mohlo by ísť o zásadný posun v produkcii elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Nanogenerátoru sa však ešte môžu postaviť do cesty aj vysoké náklady na produkciu, ktoré z neho urobia síce zaujímavú, no cenovo nedostupnú technológiu.

ZdrojNature,ScienceDaily,CityU

Komentáre k článku