V Európe sa zmení právny rámec autorských práv. Sťaží sa prístup k informáciám

ZDROJ | 9to5Google

Dva roky majú členské štáty EÚ na to, aby implementovali novú legislatívnu normu autorského zákona. Schválená smernica obsahuje sporné články 11 a 13, ktoré kritizovali globálni poskytovatelia internetových služieb. 

Túto kontroverznú smernicu definitívne prijala rada EÚ na včerajšom zasadaní. Poslanci schválili predjednaný text, ktorý kvôli blížiacim sa eurovoľbám musel prejsť zrýchleným schvaľovacím procesom.

Nový právny rámec schválilo 19 štátov, vrátane Slovenska. Šesť krajín bolo proti (Poľsko, Taliansko, Holandsko, Luxembursko, Švédsko a Fínsko), zdržalo sa Slovinsko, Estónsko a Belgicko. Členské štáty budú mať teraz 24 mesiacov na zapracovanie smernice do vnútroštátneho práva.

Pozrite siPochovali europoslanci novou smernicou slobodný internet?

Nový zákon sa dotýka troch oblastí:

  • prispôsobenie výnimiek z autorských práv a obmedzení digitálneho cezhraničného prostredia;
  • zlepšenie postupov udeľovania licencií tak, aby sa zabezpečil širší prístup k tvorivému obsahu;
  • dosiahnutie naozaj fungujúceho trhu pre autorské práva.

Smernica objasňuje aj právny rámec platforiem, kde  používatelia zdieľajú online obsah, ktorý vytvorili a nahrali. Tieto platformy budú musieť získať licenciu na diela chránené autorskými právami ak nie sú splnené viaceré podmienky stanovené v smernici. Nositelia týchto práv si budú môcť dohodnúť lepšie podmienky na využívanie online diel a odmenu za používanie ich obsahu.

ZDROJ | Samsung

Podľa prijatého zákona bude teda musieť napríklad Google platiť vydavateľom za to, že použije krátky text vo výsledkoch vyhľadávania. Google tento zákon volá daň z prepojení a zrejme prinúti spoločnosť, aby v Európe vypla službu Google New.

Sporné boli dva články zo smernice. Článok 11 vyžaduje, aby vyhľadávače a online agregátory správ platili licenčné poplatky pri zobrazovaní úryvkov článkov alebo ich zhrnutí. Na obrázku dole vidieť ukážku, ako budú možno vyzerať výsledky vyhľadávania v budúcnosti.

ZDROJ | Google

Článok 13 prenáša zodpovednosť za zobrazovaný obsah z používateľov, ktorí ich nahrali priamo na konkrétnu platformu. Tá bude musieť zverejňovaný obsah aktívne monitorovať, čo bude mať zrejme za následok blokovanie aj legitímneho obsahu.

Pozrite siObmedzí únia Google a YouTube svojim kontroverzným zákonom?

Máme teda schválenú smernicu, ktorá je v najlepšom prípade sporná a paradoxne odstaví autorov od prístupu k ich dielam. Keď si však pozrieme systém fungovania Slovenského parlamentu, kde si maďarskí poslanci schvália zákaz používania maďarskej hymny, nemusíme sa nad tým príliš trápiť. Schválime zlý zákon? No a čo? Ak bude silý lobing, zmeníme ho.

ZdrojConsilium Europa

Komentáre k článku