Unimobile: prvý „samostatný“ virtuálny operátor prichádza

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZDROJ | Unimobile

V časoch, keď mobilným sieťam kraľovali technológie 2G (neskôr s dátovými vylepšeniami GPRS a EDGE), bol vstup virtuálnych mobilných operátorov (MVNO, Mobile virtual network operator ) frekventovanou témou. Na trhu s podstatne nižšou penetráciou SIM kariet a nižším počtom sieťových mobilných operátorov (MNO) totiž mohli vniesť vítanú konkurenciu v hlasových, aj nehlasových službách. Takúto ambíciu má aj dnes virtuálny mobilný operátor Unimobile, ktorý prichádza na slovenský trh.

Z rôznych dôvodov k vstupu plnohodnotného virtuálneho operátora na náš trh v minulosti nedošlo, pretože existujúci hráči úspešne lobovali proti akejkoľvek konkurencii. Spomeňme si len na zrušený tender na tretieho GSM operátora v 90-tych rokoch a ďalší neúspešný pokus v roku 2002.

Pozrite siVirtuálny operátor Juro ponúka narodeninový bonusový kredit

Časom sa síce objavilo niekoľko virtuálnych operátorov, ale vo všetkých prípadoch išlo o takzvaných značkových predajcov (branded resellers), ktorí fungujú v sieti jediného MNO a predávajú služby pod vlastným logom.

ZDROJ | Uniphone

Popri zaniknutých MVNO – Mphone firmy Metro Cash and Carry (využíval sieť vtedajšieho T-Mobile) a Naymobile spoločnosti NAY v sieti O2, fungujú dodnes na slovenskom trhu traja virtuálni mobilní operátori – FunFón (Orange), Tesco mobile (O2) a Juro (Telekom). Všetci sú značkovými predajcami, plne závislými na materskej sieti. Okrem nich ešte funguje neverejná sieť ŽSR GSM-Railways, v tej si ale SIM kartu neaktivujete.

V zahraničí ale existujú aj virtuálni operátori s vyššou mierou autonómie. Stredný MVNO na rozdiel od branded resellera definuje pre zákazníka konečné služby a väčšinou má vlastný back office. Prístup do siete a služby s pridanou hodnotou mu zaisťuje buď „materský“ sieťový operátor, alebo Mobile Virtual Network Enabler (MVNE).

Plnohodnotný, takzvaný Full-MVNO operátor je najmenej závislý a od MNO nakupuje obvykle len prístup v sieti RAN. RAN (radio access network) tvoria vlastne všetky tie základňové stanice, ktoré vnímame na strechách a stožiaroch a zabezpečuje pripojenie mobilných (prípadne aj fixných bezdrôtových) terminálov mobilnej telekomunikačnej siete.

ZDROJ | Juro

V ČR majú viacero plnohodnotných MVNO, napríklad Mobil od ČEZ (v sieti O2), alebo Centropol Telecom a SAZKAmobil (v sieti Vodafone Czech Republic).

V najbližších mesiacoch sa zrejme aj na Slovensku dočkáme služieb prvého samostatného virtuálneho operátora s názvom Unimobile. Oznámila to dnes košická spoločnosť Uniphone, s.r.o.

Samostatný virtuálny operátor bude vlastniť a prevádzkovať všetky časti mobilnej siete s výnimkou vysielačov, uzatvárať roamingové dohody s prevádzkovateľmi sietí, vydávať vlastné SIM karty a tvoriť maloobchodnú ponuku. Doteraz Uniphone ponúkal služby v pevnej sieti na báze IP telefónie, SMS správy UniSMS a služby virtuálnych pobočkových ústrední UniPBX.

Pozrite siTesco mobile Bodka vs. konkurencia s predplatenkami

Podľa tlačovej správy už má Unimobile funkčný roamingový prístup do zahraničných 2G, 3G aj 4G mobilných sietí s vlastnými SIM kartami, ale aby mohol poskytovať služby na Slovensku bude potrebovať aj národný roaming s jedným, alebo viacerými tunajšími operátormi, keďže vlastnú prístupovú sieť nemá.

Firma už ohlásila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb rozšírenie činnosti o mobilného virtuálneho operátora a s požiadavkou na vzájomné prepojenie sietí vrátane prenositeľnosti čísiel oslovila všetkých štyroch slovenských operátorov.

ZDROJ | Tesco mobile

Unimobile sa chce zamerať hlavne na poskytovanie telefónnych služieb veľkoobchodným spôsobom pre ďalšie podnikateľské subjekty, napríklad regionálnych telekomunikačných operátorov a ďalšie spoločnosti, ktoré by mohli ponúkať mobilné služby pod vlastnou značkou. Vzhľadom na súčasné ceny a marže mobilných telekomunikačných služieb, je úspech takéhoto biznis plánu viac než otázny, ale skúsiť ho treba.

Michal Rybárik, konateľ spoločnosti Uniphone uviedol, že podobným spôsobom firma spolupracuje s partnermi aj pri poskytovaní služieb v pevnej telefónnej sieti. Niektorí z nich sa už údajne na spustenie mobilných služieb pripravujú.

Technologickým partnerom Uniphone pre MVNO sa stala rumunská spoločnosť Null Team, ktorá stojí za viacerými realizáciami podobných sietí v EÚ aj mimo nej. Null Team dodal a pomohol implementovať všetky potrebné súčasti virtuálnej mobilnej siete Unimobile, ktorá podporuje technológie 2G, 3G aj 4G a je pripravená aj na 5G.

ZdrojUniphone

Komentáre k článku