Učíme na diaľku – šikovné PR ministerstva, alebo reálny prínos pre vyučovanie?

ZDROJ | Pixabay

Rezort školstva predstavil portál určený ako nástroj oficiálnej komunikácie počas pozastaveného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách kvôli epidémii. Stránka vznikla v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami, pomôže však aj v skutočnom živote?

Koronavírus si nevyberá, desaťtisíce žiakov a študentov prestali zo dňa na deň chodiť do školy. Klasické vyučovanie nahradil viac-menej amatérsky e-learning, ukázalo sa totiž, že na takúto formu vzdelávania nie je štát vôbec pripravený.

ZDROJ | Pixabay

Pozreli sme sa preto bližšie na tento novovzniknutý portál. Čo ponúka a je naozaj prínosom pre zriaďovateľov, pedagógov, žiakov, študentov a rodičov?

Na úvodnej stránke nájdete všeobecné informácie a zoznam partnerov, ktorí sa podieľali na jej príprave. V hornej časti je menu (Termíny, Odporúčania, Usmernenia a pod.), cez ktoré sa dostanete k obsahu a informáciám.

Ak používate smartfón alebo tablet, menu sa zobrazí na pravej strane v podobe tzv. hamburgerového menu.

Na karte Termíny nájdete chronologicky zoradené udalosti, pôvodné a aktuálne termíny. Napríklad externá časť maturitnej skúšky, pôvodne naplánovaná na 17. až 20. marec, nedostala náhradný termín, lebo je zrušená.

Odporúčania majú ponúkať vedeniu škôl a učiteľom inšpirácie pri výučbe. Stránka má dve sekcie – Odporúčania pre učiteľov a vedenie škôl a Zadávanie online úloh. Pokým v prvej sekcii nájdete 10 odporúčaní s dvoma preklikmi (Prehľad nástrojov na komunikáciu v tíme a Prehľad podporných nástrojov pre učiteľov aj odborných zamestnancov), v druhej je uvedených 12 základných rád a tipov s dvoma preklikmi (Komunikácia a Zdroje).

V časti Usmernenia sa nachádzajú záväzné usmernenia od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich priamych organizácií. Nájdete tu napríklad usmernenia ohľadne prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach, pracovnoprávne vzťahy, usmernenia pre poradenské zariadenia, informácie ohľadne prijímacích pohovorov, zápisov do ZŠ a tak ďalej.

Karta Komunikácia obsahuje komunikačné nástroje slúžiace na interakciu medzi študentami a učiteľmi. Je pomerne obsiahla, nájdete tu takmer všetky relevantné nástroje a služby (aSc EduPage, Všetko pre školu, Microsfot teams, Moodle, Skype, Slido, Google Classroom, Hangouts Mees, Zoom, Cisco Webex Meetings, Jitsi Meet, WhatsApp, Viber). Zaujímavé je, že chýba služba Messenger.

Najdôležitejšou časťou na portáli sú materiály na digitálne vzdelávanie.

Branislav Gröhling, minister šklolstva

Podpora združuje nástroje pre učiteľov, rodičov a študentov. Na súčasnú situáciu zareagovalo množstvo organizácií, no aj jednotlivcov. Podávajú pomocnú ruku, realizujú webináre, natáčajú tutoriály, poskytujú priamu asistenciu a poradenstvo prostredníctvom e-mailu či telefónu.

Zoznam sa priebežne dopĺňa, Podpora je rozdelená do piatich podkapitol pre učiteľov, rodičov, študentov, vysoké školy a pre odborných zamestnancov a poradne.

V časti určenej pre rodičov nájdete napríklad FB skupinu Zavretá škola, odkaz na Školský klub v RTVS, ale aj pomoc rodičom nehovoriacich detí Komunikujme spolu. Portál I’mO má cieľ načiť vás ako učiť a má výborné výsledky aj u detí s poruchami učenia a správania (dyslexia, dysgrafia, ADHD, Aspergerov syndróm) a tiež u sociálne znevýhodnených detí.

Zdroje sú jednou z najdôležitejších častí portálu. Nachádza sa tu prehľad elektronických zdrojov pre učiteľov, žiakov a rodičov, ktoré sú dostupné online. Autori tu zaradili zdroje výlučne v slovenskom, resp. českom jazyku. Nájdete tu odkazy na rôzne druhy materiálov, ako napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia, testy, edukačné hry, pracovné listy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či aplikácie.

Virtuálna knižnica Zborovňa je určená hlavne pre učiteľov a funguje už pekných pár rokov. Momentálne je registrácia pre školy zadarmo. Ďalšia knižnica Bez kriedy je určená pre žiakov a rodičov. Musíte sa tam zaregistrovať (momentálne zadarmo) podľa bydliska a školy, ktorú dieťa navštevuje. Dostanete kód, pod ktorým sa budete do jednotlivých podkapitol prihlasovať.

Podobných portálov tu nájdete, samozrejme, oveľa viac. Spomenúť môžeme Planéta vedomostí, IT akadémia, Badatelé.cz, Fenomény sveta, Lepšia geografia, Isibalo, Fred, Moderní dějiny, Učím sa doma, Datakabinet, Dejepis inak, Věda není žádná věda, Metodický portál RVP, TUUL.sk či Domino.

V Zdrojoch je naozaj solídne množstvo obsahu, ktoré pomôže učiteľom, no aj rodičom. Už len táto časť z Učíme na diaľku je obrovským prínosom vo vzdelávaní v domácom prostredí. Konečne sa rozhýbali stojaté vody v vzdelávania cez internet!

Národnostné školstvo má tri kapitoly IKATIKA, Viki (Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu) a Eaktovka. Bilingválny digitálny vzdelávací obsah je určený pre MŠ a nulté ročníky ZŠ.

V časti Otázky sa priebežne zverejňujú odpovede na najčastejšie otázky súvisiacimi so súčasnou situáciou.

Posledná časť Kontakt je formulár, kde môžete napísať správu pre portál.

Ako vidíte, stránka ponúka široký záber obsahu, obzvlášť ak prihliadneme na fakt, že sa pripravovala v časovej tiesni a nestálo nás to nič navyše. Samozrejme, informácie na portáli sa budú priebežne aktualizovať a postupne bude pribúdať aj obsah, resp. odkazy naň.

ZdrojUčíme na diaľku

Komentáre k článku