Uber a Slovenská technická univerzita spúšťajú vzájomnú spoluprácu

Spoločnosť Uber a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) sa rozhodli spojiť svoje sily a odštartovať vzájomnú spoluprácu, ktorú zahájili podpísaním memoranda o spolupráci.

Pozrite siUber má novú appku, je hlavne rýchlejšia a jednoduchšia

Oficiálne partnerstvo zabezpečí úzku spoluprácu medzi technologickými expertmi Uber, výskumníkmi a študentmi STU. Cieľom takéhoto partnerstva je priame zapojenie odborníkov z akademického prostredia do vývoja inovácií a tiež príležitosť preskúmať rôzne inovácie a technologické fenomény v praxi.

ZDROJ | UBER

Uber a STU otvorili konverzáciu na témy budúcnosti chytrých miest (smart cities) a mestskej mobility, rastúceho globálneho dopytu po službách zdieľanej dopravy a ich významu a prínosu pre mestá a širšie komunity obyvateľov.

Ďalšími krokmi v rámci spolupráce bude definovanie konkrétnych projektov, na ktorých sa budú vzájomne podieľať. Tie by podľa predstaviteľov oboch strán mali viesť napríklad k možnosti analyzovať úspech fenoménu tzv. on-demand služieb, peer to peer prepravných služieb a ich vplyvu na každodenný život a spoločnosť.

Pozrite siAj Uber hrá na strunu umelej inteligencie

https://www.youtube.com/watch?v=zWXCQpAs-U8

Medzi prvé spoločné kroky bude patriť súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, ktorú STU a Uber vyhlásia v najbližšom čase a bude určená pre študentov – autorov najlepšej diplomovej práce na témy ako napríklad mestská mobilita, alebo chytré (smart) mestá v súvislosti s využívaním a rozvojom technológií.

Traja autori najlepších prác získajú finančnú odmenu vo výške 1000 EUR a príležitosť nahliadnuť do zákulisia Uber v jeho česko-slovenskom sídle v Prahe.

ZDROJ | STU

Podpísané Memorandum o spolupráci medzi Uber a STU v Bratislave pokrýva tieto konkrétne oblasti:

  • Identifikovať, analyzovať a rozvíjať príležitosti pre spoluprácu predovšetkým v oblastiach ako študentské stáže a výmenné programy, spoločné výskumné projekty v oblasti mestskej mobility a smart cities a podobne.
  • Vymieňať si názory na najlepšie trhové a regulačné príklady dobrej praxe týkajúce sa mestskej mobility, smart cities, zdieľanej ekonomiky či peer-to-peer dopravných služieb a zahrnúť do tejto diskusie všetky relevantné subjekty.
  • Udržiavať pravidelný kontakt a vzájomne sa informovať o nových relevantných udalostiach, ktoré môžu tvoriť základ spoločných aktivít.

Takéto spolupráce, kde sa ľudovo povedané „teória spája s praxou“ sú vítanými aktivitami a majú šancu prinášať osoh nielen zainteresovaným stranám.

ZdrojTlačová správa

Komentáre k článku