Tip na víkend | Výstava audio, video a domáce kino s TECHBOX a ORANGEOM!

Už tento víkend štartuje Výstava audio, video a domáce kino Bratislava 2014. Príďte si pre časopis TECHBOX, vyhrajte 4G smartfón Sony Xperia E3 a vyskúšajte si rýchlosti 4G siete od Orangeu.

Výstava audio, video a domáce kino Bratislava 2014

Už 9. ročník výstavy HIGH END Slovakia s názvom Výstava audio, video a domáce kino Bratislava 2014 bude opäť nezabudnuteľným zážitkom. Budete si môcť vychutnať nádherný zvuk z high-end reproduktorov zahraničnej alebo domácej výroby, nebudú chýbať zosilňovače, high-end prehrávače, gramofóny, nové UltraHD televízory či slúchadlá a rôzne multimediálne zariadenia. A samozrejme nebude chýbať ani stánok TECHBOX, kde vám ukážeme, aká rýchla je 4G sieť Orangeu, ktorú si teraz môžete užívať bez príplatku už v 13 mestách na Slovensku! To však nie je všetko, máme pre vás pripravené aktuálne číslo časopisu TECHBOX úplne zadarmo a navyše i špeciálnu súťaž o nový 4G smartfón Sony Xperia E3 od Orangeu.

TECHBOX na Výstave audio, video a domáce kino

Vyskúšate si naživo, ako funguje 4G sieť Orangeu

Na našom stánku TECHBOX si budete môcť vyskúšať rýchlosti najmodernejšej mobilnej 4G siete OrangeuOrange totiž pokrýva už 13 miest na Slovensku, kde si môžete užívať sieť 4. generácie (LTE) s teoretickými rýchlosťami až 150 Mbit/s pre sťahovanie dát a 50 Mbit/ pre odosielanie dát, alebo 73 Mbit/s pre sťahovanie dát a 20 Mbit/s pre odosielanie dát. Výhodou je, že prístup k 4G sieti Orangeu majú zákazníci dátových paušálov operátora, ale i predplatených kariet s dátami automaticky a bez príplatku.

Orange 4G

Najmodernejšiu 4G sieť Orangeu si aktuálne môžete užívať v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, ale aj v Komárne, Martine, Nitre, Piešťanoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave, Zvolene a v Žiline. Orange tak pokrýva približne 25% populácie Slovenska. Do konca roka však operátor plánuje pokryť celkovo až 24 miest, čo bude predstavovať približne 30% územia Slovenska. Ak ste v pokrytí 4G, na rýchle surfovanie vám stačí dátový program, 4G smartfón, ktorý operátor podporuje a taktiež funkčná SIM karta pre 4G.

Časopis TECHBOX zadarmo a veľká súťaž

Stánok TECHBOX určite nevynechajte. Nájdete ho v obrovskej sále ROME – hotela Crowne Plaza v Bratislave. Zadarmo totiž môžete získať aj aktuálne číslo časopisu TECHBOX 9-10/2014 a nielen to. Počas výstavy bude v našom stánku prebiehať súťaž o vynikajúci 4G smartfón Sony Xperia E3, ktorý do súťaže venoval Orange. Stačí odpovedať na jedinú otázku a smartfón môže byť váš. Verejné losvanie výhercu prebehne už v nedeľu 19. októbra 2014 počas výstavy o 15.30 hod. Ak budete pri tom a vylosujeme vás, smartfón si môžete z výstavy rovno odniesť :)

Sony Xperia E3

Kam prísť?

Výstava audio, video a domáce kino Bratislava 2014 sa koná už tento víkend, t.j. 18. – 19. októbra 2014, v dvoch hoteloch, Crowne Plaza Bratislava a Austria Trend Hotel Bratislava. Tieto hotely sú vedľa seba na Hodžovom námestí a oddeľuje ich iba Poštová ulica.

Vstupné je 5 Eur (1 deň) alebo 7 Eur (2 dni), platí naraz do obidvoch hotelov, pričom vstupenky sú zlosovateľné a môžete si ich zakúpiť priamo na výstave. Predaj vstupeniek bude v obidvoch hoteloch.

Výstava je otvorená od 10.00 do 18.00, v sobotu aj v nedeľu.

Tak čo, tešíte sa? Naša redakcia TECHBOX, ORANGE a ostatní vystavovatelia sa na vás tešia určite.

Pravidlá súťaže na Výstave audio, video a domáce kino Bratislava 2014:

– Organizátorom súťaže je spoločnosť BCmobil.sk s.r.o.
– Cenou v súťaži je 1x smartfón Sony Xperia E3.
– Do súťaže sa môžu zapojiť všetci návštevníci Výstavy audio, video a domáce kino Bratislava 2014 po vyplení súťažného lístka s výnimkou zamestnancov spoločností BCmobil.sk a Orange Slovensko a.s.
– Platný a zaradený do zlosovania o hlavnú výhru je každý vyplnený súťažný lístok so správnou odpoveďou na súťažnú otázku.
– Súťaž prebieha výhradne počas Výstavy audio, video a domáce kino Bratislava 2014
– Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
– Zlosovanie sa uskutoční 19. októbra 2014 o 15.30 hod. Výhercu súťaže budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a zároveň ho uverejníme na stránke www.techbox.sk, v čísle 11-12/2014 časopisu TECHBOX a na Facebook Fun page stránke TECHBOX.sk
– V prípade, ak si do 31.12.2014 výherca neprevezme výhernú cenu, prepadne táto v prospech organizátora súťaže.
– Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.
– Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami.
– Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora a na uverejnenie mena, priezviska a adresy, prípadne fotografie v zozname výhercov súťaže či na stránke www.facebook.com/TECHBOX.sk.
– Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a príslušných novelizácií tohto zákona sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry v súťaži zodpovedá výherca.
– Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie Súťaže alebo jej zrušenie v prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel Súťaže.

Foto: TECHBOX, Orange

Komentáre k článku