Tesco v Senci má prvý automat na PET fľaše a plechovky

Tesco Stores dnes oficiálne spustilo svoj prvý automat na separáciu PET fliaš a plechoviek na Slovensku. Prvý automat je v predajni v Senci, pričom ide o upravenú verziu klasického automatu pre vratné sklenené fľaše a prepravky. Nový automat je ale podstatne múdrejší a ekologickejší.

Nový automat je vybavený novými senzormi a snímačmi, vrátane kamier, ktoré sú schopné nie len rozpoznávania EAN kódov z fliaš a plechoviek, ale dokážu rozpoznať aj ich tvar a stav. Podľa predstaviteľov Tesca je v automate aj váha, ktorá váži vracajúce sa fľaše a plechovky a na základe rôznych algoritmov vyhodnotí ich stav.

Ak by boli vo fľaši či plechovke ešte zvyšky nápojov, v automate sú zberné misky, do ktorých zvyšky stečú a do zberných vriec sa dostanú už len vyseparované fľaše a plechovky.

Automat sám rozpozná čo má spraviť s konkrétnym obalom a buď plechovku stlačí a mierne rozdrví, alebo PET fľašu stlačí na maximum, aby šetril čo najviac miesta v zberných nádobách. Vratné sklenené fľaše pritom putujú dopravníkom ďalej na rozdelenie do prepraviek obsluhou.

Automat totiž bude fungovať v duálnom móde – zbierať nebude len plastové PET fľaše a plechovky, ale zákazníci budú môcť vrátiť aj sklené fľaše a získať vratnú zálohu, tak ako boli zvyknutí doposiaľ.

Automat je ekologickejší je hlavne v tom zmysle, že dokáže odseparovať vratné PET fľaše a plechovky z nápojov skôr, ako príde do účinnosti zákon nariaďujúci ich separáciu. Nový zálohovací systém vstúpi do platnosti až 1. januára budúceho roku, pričom za každý vratný obal (PET fľaša alebo plechovka) bude každému z nás účtovaný poplatok 15 eurocentov. Po vrátení fľaše alebo plechovky práve do takéhoto automatu získame túto sumu späť formou lístka na ďalší nákup.

„Pilotný projekt zálohovaných nápojových obalov, ktorý spoločnosť Tesco v spolupráci s mestom spustila v predstihu zákonných povinností, vnímame ako jasný legitímny signál na čo najefektívnejšiu prípravu na očakávané povinnosti. Zálohový systém má priniesť čistejšiu surovinu na výrobu nových výrobkov, zníženie množstva odpadov, čistejšie životné prostredie,“ uviedla Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Hoci je nutné, aby zákazníci doniesli fľaše a plechovky v neporušenom stave, plechovky a ani fľaše nesmú byť pokrčené, spravia tým aj čosi dobré ešte pred spomínaným januárom 2022. Za každú PET fľašu a plechovku z nápoja (nepatria sem zatiaľ PET fľaše z mlieka a mliečnych výrobkov) Tesco Stores podporí výsadbu zelene a revitalizáciu zelených plôch v Senci sumou 5 eurocentov.

Túto informáciu získa každý na vratnom lístku, ktorý automat vydáva. Samotný reťazec očakáva, že sa denne podarí vyzbierať stovky fliaš a plechoviek. V praxi by to znamenalo, že denne Tesco Stores dá Sencu niekoľko desiatok eur na revitalizáciu a výsadbu zelene. Mesačne tak môže ísť pokojne aj o sumu 500 euro a viac, v závislosti od aktivity občanov mesta a zákazníkov siete.

„Som veľmi hrdý, pretože Tesco dnes na Slovensku spúšťa dôležitý projekt potvrdzujúci naše silné záväzky v oblasti trvalej udržateľnosti. Aj vďaka projektu v Senci chceme do budúcnosti čo najlepšie nastaviť fungovanie zálohovania PET fliaš a plechoviek tak, aby bolo predovšetkým motivujúce pre zákazníkov. Uvedomujeme si význam ich participácie, a preto vopred jedno veľké ďakujem každému zákazníkovi, ktorý sa rozhodne automat využiť. Veľmi ma teší, že práve vďaka tomuto zelenému projektu podporíme zveľadenie zelene v meste Senec,“ hovorí Martin Kuruc, CEO Tesca na Slovensku. 

Mimochodom, Tesco sa pochválilo, že už dlhodobo prináša zmenu v oblastiach trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. V prípade Slovenska reťazec zo svojich výrobkov vlastnej značky odstránil už 173 ton nerecyklovateľných, alebo ťažko recyklovateľných materiálov, čo predstavuje 100% všetkých takýchto materiálov.

„Obaly majú dôležitú funkciu – chránia potraviny pred ich znehodnotením a následným vyhadzovaním do odpadu, nemalo by sa však tak diať na úkor našej planéty. Preto tvrdo pracujeme na tom, aby naše produkty pochádzali z udržateľných zdrojov a aby sme obaly používali naozaj len vtedy, keď je to nevyhnutné. Spoločne s našimi dodávateľmi vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, pracujeme na plošnom znižovaní objemu obalového materiálu a zlepšovaní ich recyklovateľnosti,“ dodáva Martin Kuruc.

Komentáre k článku