Viete, ako vypočítať výšku vianočného dôchodku pre starých rodičov?

ZDROJ | Pixabay

Vláda tento rok rozumne presunula vyplácanie 13. dôchodku na november. Doteraz sa vyplácal až v decembri, čo bolo pre mnohých poberateľov dôchodkov pomerne neskoro, ak ho dostávali napríklad 20-tého dňa v mesiaci.

Výška vyplácanej sumy nie je jednotná, odvíja sa od vyplácaného starobného (ale i predčasného starobného, invalidného, vdovského či sirotského) dôchodku. Jeho maximálna výška je 300 eur. Viete, ako presne vypočítať výšku 13. dôchodku pre vašich rodičov, resp. starých rodičov?

Nie je to žiadna veda. Načítajte si webstránku Sociálnej poisťovne a do prázdnej kolónky napíšte výšku dôchodku. Ak poberáte viacero dôchodkov (napríklad výsluhový, zo zahraničia), napíšte jednotlivé sumy aj do dalších riadkov.

Ako vidíte na príklade, ak dostane poberateľ dôchodok v sume 439,17 eur, dostane 13. dôchodok vo výške 220,41 eur.

Pozor! Do tabuľky zapíšte dôchodok len jednej osoby, nie napr. oboch manželov.

Pozrite si2+2 tlačidlové telefóny a smartfóny, ktorými môžete potešiť starých rodičov

Ako vidíte, kalkulačka je jednoduchá, ľahko vypočítate komukoľvek výšku 13. dôchodku a aj keď mnohých možno nepoteší výsledná suma, je to vždy lepšie, ako nedostať žiaden vianočný bonus. Stále platí známe: čo je doma, to sa počíta.

ZDROJ | Pixabay

Dodávame, že 13. dôchodok dostanete automaticky, nemusíte o nič žiadať. Kto dostáva dôchodok na bankový účet, dostane v  novembrovom termíne aj 13. dôchodok. Rovnako to platí v prípade vyplácania dôchodku poštovou poukážkou. Vďaka kalkulačke viete dopredu na akú sumu sa môžete tešiť.

Komentáre k článku