Termoelektrický polymér od Fujifilm si možno oblečieme

Termoelektrický jav dokáže v niektorých materiáloch okrem iného produkovať elektrický prúd na základe rozdielu teplôt. Využíva sa v mnohých aplikáciách od teplomerov po termoelektrické články na napájanie kozmických prístrojov tam, kde to nedokážu solárne panely.  Ale perspektívy rozšírenia podobných materiálov sú omnoho širšie.

 Termoelektrický modul

 Termoelektrický modul využívajúci konverzný polymér.

Na konferencii a výstave nano tech 2013, ktorá sa konala v dňoch 30.1. – 1.2.2013 v Tokiu predstavila spoločnosť Fujifilm termoelektrický konverzný materiál na báze polyméru, o ktorom firma  tvrdí, že má najväčšiu účinnosť termoelektrickej konverzie. Na generovanie elektriny údajne stačí už teplotný rozdiel jedného stupňa.

POZRITE SI: Elektrinu dokáže generovať aj uhlík

Už v auguste 2012 ohlásil vývoj organického termoelektrického materiálu inštitút Japan‘ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST). Išlo o vodivý polymér PEDOT:PSS s vysokou účinnosťou konverzie. AIST uvádza index termoelektrickej konverzie svojho materiálu 0,27, ale Fujifilm tvrdí, že dosiahol vyššiu účinnosť. Aj pri vývoji nového polyméru však spolupracovala Fujifilm s AIST. Vystavovaný modul dokáže generovať výkon niekoľko mW už pri teplotnom rozdiele 1°C.

Demonštrácia konverzného modulu

Demonštrácia konverzného modulu na výstave nano tech 2013.  Elektrina generovaná po priložení ruky dokáže poháňať elektrické autíčka.

Fujifilm uvádza, že konverzný polymér môže dosiahnuť dobré uplatnenie najmä vďaka nízkym výrobným nákladom a možnosti výroby formou tlačových technológií. Experti predpokladajú, že organické termočlánky nájdu uplatnenie pri napájaní zariadení monitorujúcich zdravotný stav v rámci eHealth. V takomto prípade by bol polymér umiestnený priamo na tele pacienta. Ďalšou oblasťou nasadenia je spodná strana fotovoltaických panelov, kde by veľkoplošné termočlánky dokázali zužitkovať teplo vznikajúce pri ožiarení panelov slnkom a prispeli by k zvýšeniu celkovej efektivity pri výrobe zelenej energie. Ďalšie detaily o termoelektrickom polymére Fujifilm odhalí na 60. JSAP Spring Meeting 2013, ktorý sa bude konať 27. až 30. marca 2013 v japonskej prefektúre Kanagawa, uviedol server Tech-On!.

Foto: Fujifilm