A Social Life – nevinný spôsob komunikácie alebo závislosť?

A social life

Sociálne siete sú rozporuplnou otázkou v dlhodobom časovom obzore. Svet spoločnosti sa používaním sociálnych sietí delí na dve rozdielne, neporovnateľné prostredia.

A social life
ZDROJ | Kerith Lemon

Vzťah mnohých ľudí k aktuálnej ponuke komunikačných prostriedkov je v súčasnosti rozporuplnou otázkou. V prípade mladých ľudí sú sociálne siete a moderné komunikačné prostriedky vyhľadávanou službou.

Pozrite si6 rád ako si chrániť osobné údaje na sociálnych sieťach

Výklad s osobnými údajmi

Poskytujú komfortný a efektívny spôsob komunikácie s rovesníkmi, čoraz viac však aj so staršími generáciami ľudí. Na druhej strane, najmä sociálne siete, napr. Facebook sú pascou reklamnej mašinérie a priestoru k „predaju“ osobných, neraz citlivých informácií.

A social life
ZDROJ | Kerith Lemon

Náplasť na nedostatočné sociálne zázemie

Každý ponúkaný prostriedok je možné využiť aj pozitívnym spôsobom. Tvrdiť, že je to celkom zlé, je asi nemožným pokusom. Nie je však výnimkou stretnúť sa aj vo vlastnom okolí so závislosťou na sociálnych sieťach.

Pribúdajúce „Páči sa mi to“ sa stávajú extatickou skúsenosťou. Rastúci počet žiadostí o priateľstvo, správy, komentáre sú neraz náplasťou na nedostatočné sociálne zázemie v okolitom svete.

Pozrite siFacebook dnes spúšťa nové „like“ tlačidlá

Lemon zobrazuje rozpoltenosť spoločenského života

Návykový vzťah k sociálnym sieťam nedávno vyjadrila nezávislá filmová producentka Kerith Lemon vo svojom krátkom filme s názvom A Social Life, v preklade „spoločenský život“. Vo filme je zobrazený kontrast dvoch realít.

Jednou zo skutočností sa stáva spoločenský život vedený prostredníctvom digitálnej platformy. Druhou skutočnosťou je neraz dlhodobo zanedbávaný kontakt v bezprostrednom okolí ľudskej bytosti.

https://www.youtube.com/watch?v=GXdVPLj_pIk

Kerith Lemon, autor krátkeho filmu A Social Life, vytvoril film položený na základe viacerých osobných skúseností. Krátky film A Social Life nie je len sebavyjadrením prostredníctvom audiovizuálnych médií.

A social life
ZDROJ | Kerith Lemon

Film by mal provokovať k otázkam

Cieľom filmu je hovoriť k ľudskému srdcu – vzbudzovať otázky typu „Sú sociálne siete, ktoré používam skutočnou cestou, ako žiť?“; „Aké výhody mi prináša čas a spôsob strávený v rámci sociálnych sietí a iných digitálnych komunikačných prostriedkov?“

Pozrite siFacebook denne používa 1,04 miliardy ľudí, mesačne o polovicu viac

A social life
ZDROJ | Kerith Lemon

Viac ako polovica ľudí využíva sociálne siete

Širším výskumom v oblastí sociálnych sietí sa zaoberal ešte v roku 2012 Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s Nadačným fondom Telekom. Už v tomto roku využívalo sociálne siete viac ako 54% opýtaných. 25% opýtaných možnosť komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí poznalo, ale nevyužívalo.

Zvyšujúcich 21% opýtaných, zvyčajne z domácností pozostávajúcich zo starších osôb a dôchodcov sociálne siete ani len nepoznali. Kompletnú výskumnú správu si môžete pozrieť oficiálnej stránke IVO – Inštitútu pre verejné otázky.

ZdrojA social life

Komentáre k článku