Samsung je bližšie ku komerčnej výrobe grafénu

Uhlík dokáže priniesť stále nové prekvapenia aj vďaka bohatej palete foriem, v ktorej sa vyskytuje. Z technologického hľadiska k najzaujímavejším patrí jeho „dvojdimenzionálna“ forma grafén. Tvoria ho šesťuholníkové siete z atómov uhlíka o hrúbke jediného atómu. Možným aplikáciám grafénu sme sa venovali už mnohokrát, problémom však je jeho problematická hromadná výroba. To sa však má čoskoro zmeniť.

Tip: Piezoelektrický grafén je materiálom budúcnosti

Vedci zo Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) vyvinuli metódu, ktorá umožní grafén vyrábať rýchlejšie, na veľkých plochách a na komerčnej báze. Výroba neprebieha na báze spájania menších kusov grafénu ako doteraz, čo zhoršuje jeho mechanické vlastnosti, ale na polovodičovej doštičke germánia. Mriežka Ge bola na okrajoch zakončená atómami vodíka, informoval portál The Register.

Grafen tranistor

Grafénový tranzistor. Obr.: James Hedberg

Aj tu sa vytvoria menšie oblasti grafénu, ktoré sa následne spoja, ale bez mechanických defektov. Nie je zrejmé, ako sa na mriežku dostáva uhlík. Súčasné metódy vychádzajú zo získavania uhlíka z plynnej fázy, alebo mechanickou výrobou grafénu z grafitu. Rôzne patenty v oblasti využitia grafénu už okrem Samsungu registrujú aj ďalšie firmy, nielen z mikroelektronického sektoru, napríklad Nokia, Apple, Saab, Lockheed Martin a iné.

Neprehliadnite: Grafén vystrkuje rožky, cesta k 500 GHz procesorom je však ešte dlhá

Autori výskumov upozorňujú, že okrem vysokej pohyblivosti elektrónov, mechanickej pevnosti, tepelnej vodivosti vyniká grafén aj výbornou ohybnosťou. Ak k tomu pridáme aj perfektnú priehľadnosť (pohlcuje len 2,3% svetla vo viditeľnom spektre), javí sa grafén ako perspektívny materiál pre ohybné displeje, ktoré aktuálne prichádzajú do módy, ale aj pre rôznu podobu nositeľnej elektroniky. Na jedno z najkontroverznejších použití grafénu – na laná pre kozmický výťah na geostacionárnu dráhu, však pokojne zabudnime. Ako raz povedal jeden zo slovenských expremiérov v inej súvislosti: „Nebude to!“.

Zdroj: The Register, Scienceworld

Komentáre k článku