S týmito trikmi dostanete z kalkulačky v iOS maximum

V App Store nájdete množstvo inteligentných kalkulačiek. Ak nehľadáte niečo veľmi špecifické, ich funkcie často nedokážete využiť. Natívna kalkulačka v systéme iOS vám preto absolútne stačí. Naviac ak poznáte zopár trikov, vyriešite ňou takmer čokoľvek.

Jednoduchá iOS kalkulačka sa zmení na vedeckú, ak telefón zo zvislej polohy otočíte na šírku. Nájdete tu pokročilé matematické funkcie.

ZDROJ | iOS / Apple

Ak potrebujete vymazať poslednú zadanú číslicu stačí potiahnuť smerom doľava alebo doprava po displeji kalkulačky.

ZDROJ | iOS / Apple

Potrebujete vyrátaný výsledok skopírovať? Stačí na čísle podržať prst, objaví sa Kopírovať a následne vložíte výsledok, tam kam potrebujete.

ZDROJ | iOS / Apple

V prípade, že ste kalkulačku zatvorili, nemusíte ju opäť otvárať pre kopírovanie výsledku. Stačí vysunúť Ovládacie centrum, kde je odkaz na kalkulačku. Pritlačením na ikonu kalkulačky vám vyskočí okno kde môžete výsledok skopírovať.

ZDROJ | iOS / Apple

Skopírované číslo do kalkulačky vložíte dlhším podržaním prstu na displeji kalkulačky.

ZDROJ | iOS / Apple

S jednoduchými a rýchlymi výpočtami vám pômôže aj vyhľadávač. Stačí na domácej obrazovke potiahnuť smerom nadol, otvorí sa vám vyhľadávanie, kam priamo vpíšete číslice. Písmeno “x” funguje ako násobenie, ak potrebujete násobiť Ludolfovým číslom, stačí napísať “pix” a číslo. V prípade, že potrebujete násobiť desatinným číslom, nemusíte písať nulu. Násobenie zadáte v tvare “8x.2”.

ZDROJ | iOS / Apple

Pre rýchle výpočty vám pomôže tiež Siri. Stačí mať hlasového asistenta zapnutého. Aktivujete ho notoricky známym “Hej Siri” a diktujete výpočet. Plus je po anglicky [plas], mínus je [majns], krát je [tajms] a deleno je [divajd].

ZDROJ | iOS / Apple

Potrebujete od čísla odrátať či prirátať niekoľko percent? Napríklad pri zľave v obchode? Stači napísať číslo stalačiť symbol výpočtu a zadať výšku percenta, stlačiť symbol percenta a rovná sa. Napríklad 100-25%=

https://www.youtube.com/watch?v=U1uO2s4D0nc&feature=youtu.be

V prípade, že potrebujete pracovať s viacerými číslami naraz, nemusíte za každou matematickou operáciou stálča rovná sa. Jednoducho nahadzujte čísla a symboly matematických úkonov tak ako idú po sebe v príklade. Kalkulačka rozoznáva nadradené matematické symboly, teda uprednostňuje krát a deleno pred plus a mínus. Príklad 10 – 4 + 7 x 2 vyráta správne, aj keď ho do kalkulačky vpíšete tak ako sme uviedli. Nemusíte najprv násobiť, až potom sčítať a odčítať.

https://www.youtube.com/watch?v=IMllwleXoZ4&feature=youtu.be

Ak chcete opakovať posledný matematický úkon, ktorý ste vykonali, stačí opätovne stláčať symbol =. Ak zadáte 2×2, stačíte rovná sa, dostanete výsledok 4. Ak opätovne stlačíte rovná sa, výsledok sa opäť vynásobí dvojkou.

https://www.youtube.com/watch?v=bDCsS8-KNj0&feature=youtu.be

Nedeľte nulou, inak dopadnete takto!

ZDROJ | iOS / Apple

 

Zdroj9to5mac.com,www.iphonetricks.org

Komentáre k článku