Poznáme spôsob ako učiť deti v škole ako nikdy predtým!

Vedeli ste, že v blízkej budúcnosti bude až 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti? Navyše neustále rastúca robotizácia a automatizácia so sebou prinášajú ďalšie riziká pre pracovný trh, ktorý bude celkom iný ako ho poznáme dnes? A to ani nie o 20 rokov. Preto je viac ako potrebné zmeniť spôsob ako dnes deti učíme digitálnym zručnostiam, no nie len na hodinách informatiky.

ZDROJ | Telekom

Ruku na srdce, povinné hodiny informatiky sú na základných i stredných školách vo väčšine prípadov voľnou hodinou, na ktorej si žiaci môžu internetovať, hrať sa hry, prípadne pozerať filmy, alebo seriály. Učitelia s nulovou motiváciou a žiaľ pomerne často aj s nulovým vzdelaním v oblasti IT, nedokážu inak už technologicky zdatné deti prinútiť sa učiť čosi nové. Napríklad aj také základy programovania či robotiky.

Oba pojmy znejú veľmi komplikovane a náročne, no základy oboch sú pritom extrémne jednoduché a často veľmi zábavné. Veď stačí pár riadkov textu, programu, a počítač deťom napíše na displej Ahoj svet. A tu sa to všetko len začína. Učiť deti hravou formou, aby videli, že sa im pod rukami rodia nové veci.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis pomocou grantového projektu Enter rozdelí až 250 000 € pre školy a združenia pre lepšiu výučbu informatiky a informačných technológií. Každá škola môže požiadať o grant do výšky 1 000 € na nákup špeciálnych sád tzv. micro:bitov.

Micro:bit je špeciálny mikropočítač, ktorý vytvorila britská televízia BBC na podporu výučby informatiky a programovania na tamojších školách. Na základnej doske sú dva porty, 25 LED diód, ktoré tvoria základný displej, 2 tlačidlá, akcelerometer, gyroskop a niekoľko ďalších senzorov. Je tak jednoduchý, že programovať s ním dokážu aj malé deti. Micro:bit je vytvorený tak, aby práca s ním bola zábavou a zároveň deti pri jeho programovaní získavali základné zručnosti z programovania.

ZDROJ | Telekom

Micro:bit si ale okrem informatiky nájde uplatnenie aj v rámci predmetov ako biológia, chémia, geografia či dokonca aj hudobná výchova! „Veľmi ma teší, že micro:bit pomôže zlepšovať digitálne zručnosti mladých ľudí aj na Slovensku. Vďaka podobným projektom budú lepšie pripravení na nové výzvy v najbližších rokoch,“ povedal Gareth Stockadle, CEO Micro:bit Educational Foundation.

Aby to nebolo iba o tom, že Telekom rozdá štvrť milióna eur, na webe Enter.study nájdu žiaci, ale aj učitelia podrobné návody na to, čo všetko sa dá s micro:bitom robiť. Cez Databázu vedomostí je možné vyhľadávať konkrétne návody, napríklad aj na známu hru Kameň, papier, nožnice! Navyše ak sa vám podarí vytvoriť niečo unikátne, do Databázy vedomostí môžete prispieť aj vy a tak svoje vedomosti posunúť ďalším.

ZDROJ | Telekom

 

„Digitálne technológie nám vedia významne uľahčiť život. Sú všade okolo nás a umožňujú nám pracovať s informáciami. Našou úlohou je naučiť deti s nimi pracovať zmysluplne, skúmať ich, objavovať, vyjadrovať myšlienky a tvoriť.“ Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko, Slovak Telekom.

Nezahoďme jedinečnú šancu zlepšiť vzdelávanie budúcich generácií. Určite to nie je jednoduché, ale kto môže spraviť prvý krok, keď nie my, dospelí, ktorí máme dbať na výchovu detí?

O grant Enter je možné požiadať do 31. októbra 2020 cez on-line formulár na darca.sk. Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu. Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely. Kompletné informácie ku grantu Enter nájdete v jeho výzve na webe enter.study.

Telekom pripravil program ENTER v spolupráci s odborníkmi z oblasti vzdelávania a jeho vznik a rozvoj podporili aj viaceré neziskové organizácie. Ambasádorom projektu je aj Marek Mansell z občianskeho združenia SPy o.z., ktoré sa venuje podpore vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python. ENTER podporilo tiež združenie AJ Ty v IT na čele s Petrou Kotuliakovou a Barborou Dančovou, ktoré sa venujú vzdelávaniu a motivovaniu dievčat v oblasti IT a rozvíjaniu ich záujmu o technológie. Odborníci z týchto združení budú organizovať v programe ENTER vzdelávacie workshopy a semináre aj pre samotných učiteľov, ktorí sa budú chcieť do projektu zapojiť a získať potrebné zručnosti a skúsenosti s micro:bitom.

Na príprave článku sme spolupracovali s partnerom Slovak Telekom.

Komentáre k článku