V pokrytí 4G LTE sa priblížime k 100%

ZDROJ | O2

O2 tento rok výrazne rozširuje pokrytie svojej 4G LTE siete, pričom ku koncu roka 2016 by mal operátor pokryť už 66% populácie Slovenska.

Zaujímalo nás, aké výhody vysoko rýchlostná sieť prinesie pre zákazníkov, ale i to, čo všetko musí operátor zabezpečiť, aby mal kvalitnú 4G LTE sieť.

O 4G LTE sme sa rozprávali s Jurajom Eliášom, riaditeľom sietí O2.

Juraj Eliáš, riaditeľ sietí O2.
Juraj Eliáš, riaditeľ sietí O2.ZDROJ | O2

Pozrite siĎalších 19 nových LTE lokalít od O2, celkovo ich má už 161

Aktuálne vo veľkom rozširujete pokrytie Slovenska sieťou 4G LTE. Podarí sa vám do konca roka 2016 dosiahnuť plánované 66% pokrytie, alebo bude ešte väčšie?

Náš cieľ bol do konca roka 2016 skutočne ponúknuť minimálne 66% pokrytie populácie. Už dnes vieme, že drvivú väčšinu z tohto čísla máme postavenú a čakáme už len na finálnu integráciu do siete. To znamená, že toto číslo nielen splníme, ale aj vysoko prekročíme.

Okrem toho paralelne rozširujeme výstavbu 4G LTE siete aj v menej osídlených miestach. Momentálne pokrývame vlastnou 2G sieťou 97% populácie a tam, kde využívame národný roaming, čo sú zvyšné 3% populácie, zároveň montujeme aj technológiu LTE.

Mestský úrad, Nové Mesto nad Váhom, 11. 11. 2016
Mestský úrad, Nové Mesto nad Váhom, 11. 11. 2016 – O2 nasvecuje významné pamiatky v nových pokrytýchoblastiach na modro.ZDROJ | O2

Už z toho je jasné, že sa nezastavíme na 80% pokrytí Slovenska, ale v pokrytí 4G sa plánujeme v strednodobom horizonte priblížiť k 100% pokrytiu populácie.

Spomínali ste lokality s národným roamingom, chcete sa od neho úplne odstrihnúť? Kedy?

Národný roaming má svoje výhody aj nevýhody. Jednoznačnou výhodou bolo, že pri spustení našich služieb sme zákazníkom garantovali dostupnosť 2G siete na celom území Slovenska.

Z finančného hľadiska to však pre nás už nedáva zmysel a skutočne pracujeme na náhrade národného roamingu a na plnom pokrytí celého Slovenska vlastnou 2G sieťou. Predpokladáme, že sa tak stane ku koncu roka 2018.

V pokrytí 4G LTE siete sú však už dnes najväčší slovenskí operátori tam, kde O2 plánuje byť až o rok. Čo vás zdržalo, resp. prečo O2 prichádza s výraznejším rozšírením pokrytia 4G LTE s takým oneskorením za konkurenciou?

Hlavným dôvodom bola nutnosť vybudovať dostatočne veľkú prenosovú infraštruktúru, ktorá dokáže na celom Slovensku zabezpečiť dostatok dátovej kapacity na jednotlivé bázové stanice, ktoré šíria náš signál a umožňujú využívanie našich služieb pre zákazníkov.

Nejde však len o potreby 4G LTE siete, ale zároveň sú tu aj iné technológie, ktoré plánujeme spustiť v krátkom období. Ich kapacitná náročnosť je pritom rádovo vyššia, ako pri mobilnom 4G. Ide najmä o rezidenčný internet na fixnom LTE v pásmach 3,5 a 3,7 GHz.

Vďaka množstvu frekvencií, ktoré v danom pásme máme, vieme poskytovať rýchlosti, ktoré sú v násobkoch 100 Mbit/s a úspešne konkurovať optickým pripojeniam.

To znamená, že naše bázové stanice musia byť oveľa výkonnejšie a musia vedieť prenášať mnohonásobne viac dát a umožňovať tak zákazníkom vyšší komfort. To sa však týka aj celej chrbticovej siete.

To je dôvod, prečo dnes budujeme najrýchlejšiu slovenskú optickú transportnú sieť, ktorá je postavená na optických koherentných 100 Mbit technológiách.

O2 LTE TT 12

To sú určite obrovské investície nielen do budovania 4G LTE sietí. Prezradíte nám, koľko eur O2 v roku 2016 preinvestuje do sietí?

Už koncom minulého roka sme komunikovali, že v roku 2016 plánujeme preinvestovať do budovania našej siete približne 70 miliónov eur, čo je jednoznačne najväčšia investícia do sietí v histórii O2 vôbec.

Kto je dodávateľom vašej 4G (LTE) siete a čím sa vaša sieť odlišuje od konkurenčných sietí na Slovensku?

Dodávateľom našej siete 4G je Nokia. Z pohľadu technológie však vďaka štandardizácii 3GPP nie je medzi jednotlivými výrobcami, a tým ani sieťami operátorov zásadný rozdiel.

O2 má len v malej oblasti Bratislavy spustené verejné testovanie LTE Advanced s rýchlosťou 180 Mbit/s. Operátori Orange a Telekom však už dnes ponúkajú ešte vyššie teoretické rýchlosti svojich LTE sietí a vo výrazne väčších lokalitách. Zrýchlite LTE aj vy na väčšej časti územia? Kedy a kde?

Použijem malú analógiu. To, že je (teoretická) maximálna rýchlosť vášho auta 250 km/h, vám v kolóne áut idúcich 15 km/h (reálna rýchlosť) veľmi nepomôže. A nevyužijete ju ani mimo kolóny, lebo tam vás zase budú limitovať obmedzenia rýchlosti.

Podobne je to i s dátami. Obmedzenia rýchlosti sú na strane internetu i samotných serverov poskytujúcich dáta. Dnes nemáme zdroje obsahu, z ktorých by sme na mobil pre jedného užívateľa dokázali sťahovať dáta v stovkách Mbit/s.

Ale má zmysel budovať z mojej analógie ďalšie jazdné pruhy, aby sa celá kolóna pohybovala rýchlejšie, resp. sa ani nevytvorila. Počet zariadení, ktoré tieto ďalšie jazdné pruhy dokážu využiť (tu moja analógia končí), je stále veľmi malý.

Takže áno, budeme budovať LTE Advanced všade tam a hneď, ako to bude dávať ekonomický zmysel. Primárnou myšlienkou však nie je zabezpečiť jednému užívateľovi extrémne rýchlosti, ale chceme takto pokrývať miesta, kde sa stretáva väčšie množstvo ľudí.

V zásade nám ide hlavne o to, aby každý používateľ našej siete mal na konkrétnom mieste dostatočnú kapacitu.

Pozrite siV O2 za nový telefón na začiatok zaplatíte 2 €, zvyšok v splátkach

Sympatické je, že uvádzate reálne rýchlosti 4G LTE sietí, a to od 25 Mbit/s pre sťahovanie a od 15 Mbit/s pre odosielanie dát. Ako ste prišli k týmto číslam?

To sú parametre, ktoré za súčasného stavu technológie, dátových sietí, internetového obsahu a mobilných zariadení dávajú zmysel. Zároveň je to prejav transparentnosti, kde chceme ľuďom povedať, čo reálne dokážu z našej siete dostať.

Vysoké teoretické hodnoty neodrážajú reálnu prevádzku, dajú sa dosiahnuť len za ideálnych podmienok príjmu a pri jedinom pripojenom zákazníkovi na bázovej stanici. Naším cieľom je, aby používateľ dostal rýchlosť dátového spojenia, ktorú vie reálne využiť.

Aký je počet zákazníkov, ktorí majú u vás reálne prístup k 4G LTE sieti? Myslíme tým počet zákazníkov so 4G smartfónmi v sieti O2.

Aktuálne je to okolo 30% zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojené do našej siete. Báza zákazníkov so 4G LTE smartfónmi však rastie výrazným tempom, každý mesiac nám totiž v sieti pribudne približne 30 000 takýchto zariadení.

A koľko priemerne dokážu zákazníci v 4G LTE minúť mesačne dát z ich dátových balíkov?

Je pomerne komplikované určiť priemernú hodnotu minutých dát zákazníkov v 4G sieti, keďže aktuálne každý týždeň pripájame nové a nové lokality.

Budujete a posilňujete aj 2G či 3G? Aké zlepšenia môžu vaši zákazníci očakávať v tomto smere?

Ako som už spomínal, intenzívne dobudovávame vlastnú 2G sieť na miestach, kde sme predtým používali národný roaming. Zároveň na týchto miestach spúšťame sieť 4G (LTE). Čo sa týka 3G siete, v poslednom období sme ešte pár oblastí posilnili.

Z dlhodobého pohľadu však nemá zmysel prevádzkovať dve rýchle dátové siete. Víťaznou technológiou je LTE. V horizonte 3-4 rokov sieť 3G postupne opustíme, dovtedy však musia mať používatelia dostatok telefónov, ktoré vedia pracovať s LTE.

Kedy približne spustíte VoLTE? Je to vôbec služba, ktorú zákazníci potrebujú a ocenia?

4G LTE sieť bola navrhnutá ako univerzálna dátová sieť. Nemá však natívnu podporu prenosu hlasu, a preto na volania cez LTE potrebujeme technológiu VoLTE.

Tá so sebou prináša niekoľko príjemných zlepšení ako zrýchlenie zostavenia spojenia či lepšiu kvalitu hovoru vďaka možnosti použiť dokonalejšie algoritmy na kódovanie zvuku.

Zároveň odstráni nutnosť prepínania zo 4G do 2G v prípade prichádzajúceho volania, a tým spôsobené problémy s pozastavením dátového toku. Pre mnohých používateľov by bolo zaujímavé i VoWiFi, prenos hlasu cez WiFi sieť.

Napríklad volať zo zahraničia z letiska cez verejnú WiFi sieť a neplatiť roamingové poplatky. Alebo byť dostupný z telefónnej siete i v prípade, že ste mimo signálu, ale je tam funkčné WiFi. Podpora VoLTE, resp. VoWiFi však musí byť implementovaná priamo v telefóne.

A to je dnes najkomplikovanejšia časť celého projektu.

ZDROJ | O2

Aký je váš názor na 5G siete? Čo sa zmení s ich príchodom a čo také revolučné prinesú zákazníkom v porovnaní so 4G LTE? Viete odhadnúť, kedy dorazí 5G sieť aj na Slovensko?

Dnes testujeme a za pár mesiacov v našej sieti spustíme služby na technológii, ktorá sa označuje ako sieť 4,5G. Je to ďalší evolučný krok na ceste k 5G. Takže to, čo sa ešte pred časom zdalo nereálne, nadobúda reálnejšie podoby.

Okrem samozrejmého zvyšovania rýchlosti pridávaním ďalších paralelných dátových tokov je najmä nižšia latencia spojenia s milisekundovými oneskoreniami. Vlastne by ste mali vedieť v reálnom čase ovládať zariadenia cez smartfón, napr. riadiť auto.

Pri sieti 5G bude však hustota siete veľmi vysoká, obrazne povedané – bázová stanica by mala byť na každej lampe pouličného osvetlenia. Náklady na sieť budú obrovské.

Tu si však neviem predstaviť, aby každý operátor takto pokryl našu krajinu samostatne. Budeme siete pravdepodobne zdieľať, resp. ich vybudujeme spoločne. Samotná Európska únia by však chcela mať do konca roka 2020 vo všetkých hlavných mestách pokrytie 5G.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa spokojných zákazníkov v sieti O2.

Rozhovor s s Jurajom Eliášom, riaditeľom sietí O2, bol publikovaný v časopise TECHBOX číslo 11/2016.

ZdrojTECHBOX

Komentáre k článku