Päť inovácií, ktoré zmenia náš život podľa giganta IBM

Spoločnosť IBM predstavila už siedmy raz zoznam inovácií, ktoré vraj majú potenciál zmeniť náš pracovný a súkromný život v najbližších piatich rokoch. Zoznam inovácií podľa spoločnosti IBM „Next Five in Five“ vychádza zo spoločenských a trhových predpokladov a trendov ovplyvňujúcich náš život. Zároveň odráža vývoj nových technológií v laboratóriách IBM po celom svete.

Inovácie sa podľa IBM budú v najbližších piatich rokoch podieľať na zatraktívnení počítačov, ktoré vstúpia do éry kognitívnych systémov. Táto nová generácia počítačov sa naučí svet vnímať taký, aký v skutočnosti je. Jedným z prvkov novej éry počítačov bude ich schopnosť používať svojím vlastným spôsobom ľudské zmysly. Počítače budú schopné vidieť, voňať, dotýkať sa, chutnať a počuť. Schopnosti zmyslového vnímania počítačov nám pomôžu byť produktívnejšími, treba si však uvedomiť, že aj keď nám počítače budú napomáhať v myslení, nebudú rozmýšľať za nás. Kognitívne počítačové systémy nám umožnia pozerať sa na veci pri rozhodovaní komplexne a umožnia nám držať krok s najnovšími informáciami a  rovnako povedú k zlepšeniu nášho zdravia a životnej úrovne.

Päť inovácií, ktoré zásadne zmenia našu budúcnosť:

Hmat: Vecí sa budeme môcť dotýkať cez telefón

Predstavte si, že pomocou smartfónu budete nakupovať svadobné šaty a budete schopný cítiť satén alebo hodváb týchto šiat, alebo čipku na závoji prostredníctvom displeja svojho mobilného telefónu. Alebo budete môcť ohmatať gorálky votkané do deky miestneho remeselníka žijúceho na opačnej strane sveta, ako sa momentálne nachádzate vy. Schopnosť dotknúť sa produktov ponúkaných v obchodoch do piatich rokov výrazne zmení odvetvia maloobchodu. Vedci v IBM vyvíjajú aplikácie pre maloobchod, zdravotníctvo a ďalšie odvetvia, ktorých hmatové, infračervené a na tlak citlivé technológie budú simulovať napríklad pri látkach dotyk so štruktúrou a tkaninou, prostredníctvom prsta nakupujúceho, ktorým prejde po obrazovke svojho mobilného telefónu, kde bude zobrazený predmet jeho záujmu. Využitie vibračných schopností telefónu bude znamenať, že každému objektu bude priradený jedinečný vibračný vzor, ktorý bude reprezentovať dotykovú skúsenosť s týmto predmetom. Vibračný vzor bude rozlišovať napríklad plátno od bavlny a pomôže navodiť fyzický pocit skutočného dotyku s daným materiálom. Hmatové a grafické technológie sú už dnes v obmedzenej podobe využívané v hernom priemysle v budúcnosti sa však očakáva ich široké uplatnenie v bežnom živote ľudí.

 IBM Next Five in Five

Zrak: Jeden pixel bude mať hodnotu tisíc slov

Podľa posledných odhadov ľudia urobia ročne okolo 500 miliárd fotografií. Každú minútu pribudne na stránke YouTube 72 hodín videí a hodnota celosvetového trhu so zobrazovacími diagnostickými jednotkami do roku 2016 narastie na 26,6 miliardy dolárov. Počítače v súčasnosti dokážu rozoznávať obrázky len vďaka ich názvu či sprievodnému textu. Ich skutočný obsah, teda to čo je na nich zobrazené, zostáva väčšinou záhadou. V nasledujúcich piatich rokoch ale budú počítače nielen schopné rozpoznať obsah obrázkov, ale dokážu dať obrazovým informáciám aj význam. Rovnako ako ľudia budú aj počítače schopné prezerať si obrázky a interpretovať ich obsah. Počítače vďaka tomu budú schopné analyzovať fotografie a extrahovať poznatky z vizuálnych médií. Tieto nové schopnosti počítačov budú mať vplyv najmä na zdravotníctvo, maloobchod a poľnohospodárstvo. Počítače budú môcť v najbližších piatich rokoch spracovávať obrovské množstvo informácií z vyšetrení magnetickej rezonancie, CT vyšetrení či ultrazvukových snímok. Budú schopné rozlišovať medzi zdravým a chorým tkanivom na lekárskych snímkach a pomôžu lekárom odhaliť zdravotné problémy pacientov oveľa rýchlejšie a s väčšou presnosťou.

IBM Next Five in Five

Zvuk: Počítače budú počuť to, čo je dôležité

Chceli by ste niekedy rozumieť všetkým zvukom okolo vás? Systém inteligentných senzorov bude v najbližších piatich rokoch schopný detekovať prvky zvuku ako akustický tlak, vibrácie a zvukové vlny na rôznych frekvenciách. Vďaka interpretícií týchto informácií budeme môcť napríklad predpovedať, ktorým stromov v lese bude hroziť po zosuve pôdy zrútenie. Tento systém inteligentných senzorov  bude „načúvať“ svojmu okoliu a merať pohyby materiálov, aby nás varoval v prípade nebezpečenstva. Surové zvuky budú detekované pomocou senzorov, podobne ako sa to deje v ľudskom mozgu. Systém, ktorý prijíma tieto dáta bude brať do úvahy aj ďalšie vizuálne alebo hmatové informácie a bude schopný interpretovať možné dôsledky na základe vyhodnotenia týchto informácií. Počítače budú napríklad schopné porozumieť detskej reči a budú tlmočiť rodičom alebo lekárovi, čo sa im dieťa snaží povedať. Vďaka tomu, že sa počítače naučia interpretovať detskú reč, budú nám vedieť pretlmočiť či sa dieťa hnevá, má hlad, je mu teplo, je unavené alebo má bolesti. Sofistikovaný systém rozpoznávania detskej reči bude zároveň vyhodnocovať aj ďalšie zmyslové a fyziologické informácie o deťoch, ako sú napríklad srdcový tep, pulz a telesná teplota. Počítače v nasledujúcich piatich rokoch výrazne pokročia aj v rozoznávaní emócií počas rozhovorov a umožnia nám identifikovať náladu komunikujúcich, čo môže napríklad zlepšiť komunikáciu so zákazníkmi call centier alebo umožní bezproblémovú komunikáciu medzi príslušníkmi rôznych kultúr.

IBM Next Five in Five

Chuť: Digitálne chuťové poháriky nám pomôžu sa inak stravovať

Viete si predstaviť, že by sme zdravé potraviny s lahodnou chuťou vyrábali pomocou počítačového systému, ktorý má podporovať kreativitu? O niekoľko rokov sa to stane skutočnosťou. Vedci v spoločnosti IBM v súčasnosti vyvíjajú počítačový systém, ktorý testuje rôzne príchute, aby pomohol kuchárom vytvoriť najchutnejšie recepty. Tento systém posudzuje ingrediencie v jedlách na molekulárnej úrovni a spája poznatky potravinárskej chémie jedál s psychológiou zaoberajúcou sa najpreferovanejšími chuťami a vôňami v očiach ľudí. Porovnaním týchto poznatkov s miliónmi receptov vo svojej pamäti bude systém schopný vytvárať nové kombinácie chutných jedál, ktoré spárujú napríklad pečené gaštany s varenou červenou repou alebo čerstvý kaviár s prosciuttom. Takýto systém nám pomôže jesť zdravšie, keďže bude schopný vytvárať kombinácie nových chutí a povedie k tomu, že namiesto zemiakových lupienkov budeme mať chuť na zeleninový tanier. Počítače budú tiež schopné určiť pomocou algoritmov presnú chemickú štruktúru potravín a objasnia nám, ktoré príchute majú ľudia radi. Tieto algoritmy budú skúmať ako na seba navzájom pôsobia jednotlivé chemické látky v jedlách a budú schopné predpovedať výslednú chuť pripravovaných jedál. Tento proces povedie k tomu, že budeme pripravovať zdravšie a chutnejšie jedlá, na základe nezvyčajných kombinácií potravín, ktoré zároveň v najväčšej možnej miere naplnia naše očakávania v oblasti chutí a vôní jedál. V prípade osôb s osobitnými požiadavkami na jedlo, ako napríklad pri diabetikoch, budeme zároveň schopní vytvárať recepty, ktoré umožnia udržať ich hladinu cukru v krvi na požadovanej úrovni a uspokoja ich túžbu po sladkostiach.

IBM Next Five in Five

Vôňa: Počítače budú mať čuch

Počas nasledujúcich piatich rokov budú malé senzory zabudované  počítačoch alebo mobilných telefónoch schopné zistiť, či nám hrozí prechladnutie alebo nejaké iné ochorenie. Pomocou analýzy pachov, biomarkerov a tisícov molekúl v dychu človeka budú počítače lekárom pomáhať pri diagnostikovaní a monitorovaní vzniku chorôb pečene, porúch obličiek, astmatických ochoreniach, cukrovke a epilepsii. Počítače pritom budú vyhodnocovať detekované pachy na základe schopnosti rozlišovať, ktoré z nich sú v norme, a ktoré predznamenávajú ochorenie organizmu. Vedci z IBM už dnes monitorujú životné prostredie umeleckých diel s cieľom chrániť ich. Táto inovácia sa začína uplatňovať aj v oblasti hygieny v zdravotníctve. Počítače budú navyše schopné na základe vône a analyzovať stav poľnohospodárskych plodín. V mestách sa táto technológia môže využívať na monitorovanie stavu kanalizácie, pričom umožní mestským úradom včas odhaliť potenciálne hroziace problémy.

 IBM Next Five in Five

Zdroj a foto: IBM

Komentáre k článku