Nikotín môže byť záhubou (aj) pre včely

Z rôznych kauzálnych štúdií poznáme takzvaný „efekt motýlích krídiel“, keď malá zmena na počiatku môže byť iniciátorom veľkej zmeny na konci procesu. Takýto efekt môže mať aj používanie pesticídov na ochranu rastlín.

vcela1

Široko používané pesticídy na báze neonikotinoidov, doteraz považované za bezpečné, môžu mať negatívne dopady na včely a iných opeľovačov, informoval New York Times.

POZRITE SI: V Austrálii už tečie včelí med ako z vodovodného kohútika

V štúdii uverejnenej v časopise Nature, švédski vedci uvádzajú, že divoké včely a čmeliaky zbierajúce obživu na plodinách ošetrených týmto typom pesticídov majú horšiu reprodukčnú schopnosť ako včely v neošetrených oblastiach. Čmeliaky z kolónií uvedených lokalitách dosahovali tiež menšiu váhu. V oblastiach kontaminovaných týmito pesticídmi sa okrem toho vyskytovalo menej divokých včiel a čmeliakov, než v neošetrovaných oblastiach.

Potvrdzuje sa tak názor, že agrochemikálie nielen zhoršujú kvalitu medu, ale ohrozujú priamo existenciu včelstiev a tým, paradoxne, môžu byť príčinou nižšej úrody. Včely sú totiž najvýznamnejším opeľovačom rastlín a bez ich pomoci by sme mali omnoho nižšie výnosy väčšiny druhov ovocia, zeleniny, ale aj obilnín a iných plodín.

Vedci sa doteraz domnievali, že včely sa budú neonikotinoidovým pesticídom vyhýbať, lebo im nektár z takto ošetrených rastlín nebude chutiť. Ukázal sa však opak a u včiel zrejme dochádza k istej forme nikotínovej závislosti, akú poznáme aj u fajčiarov. Potvrdzuje to štúdia britských a írskych vedcov.

vcela2

V USA je väčšina kukurice, sóje a ďalších plodín pestovaných zo semien impregnovaných neonikotinoidmi, takže pesticíd je obsiahnutý na rozdiel od postreku v celej rastline. Hmyz, ktorý opeľuje, alebo konzumuje časti rastliny sa otrávi. Zlúčenina sa typicky štiepi pred zberom.

Výrobcovia tvrdia, že neonikotinoidné pesticídy sú nielen bezpečnejšie pre životné prostredie, než iné pesticídy, ale pri správnom použití sú bezpečné aj pre včely a iných opeľovačov. Snažie sa chrániť obrovský trh tvrdiac, že používaním moreného osiva sa znižuje mnoho zdokumentovaných rizík, ako je šírenie toxického prachu do okolitých oblastí a pod.

POZRITE SI: Robotický hmyz bude zachraňovať ľudí, no nielen to

Iní odborníci však už dlho tvrdia, že pesticídy môžu dramaticky ovplyvniť včely a ďalšie opeľovače v blízkosti polí ošetrených neonikotinoidmi tým, že ochromujú ich orientáciu a navigačné schopnosti a ovplyvňujú ich rast a rozmnožovanie.

Európska únia už v roku 2013 rozhodla o pozastavení používania troch druhov neonikotinoidov na plodiny, ktoré priťahujú včely, kým nebudú dokončené ďalšie štúdie potvrdzujúce ich prípadnú bezpečnosť.

Americká Agentúra ochrany životného prostredia, ktorá momentálne preveruje registrácie pesticídov oznámila,  že ​​je nepravdepodobné schválenie nového využitia neonikotinoidov, kým nebudú predložené kompletné nové výsledky hodnotenia rizík pre včely a ďalšie opeľovače.

Zdroj: New York Times / Nature

Komentáre k článku