ZNAČKY | História a súčasnosť novátorskej spoločnosti Hewlett-Packard

ZDROJ | HPHewlett-Packard

Historické korene spoločnosti Hewlett-Packard siahajú až do 30-tych rokov minulého storočia. Od oficiálneho založenia spoločnosti tak uplynulo už viac ako 75 rokov. V súčasnosti je HP známa najmä ako výrobca a distribútor osobných a prenosných počítačov, tlačiarní, serverov a riešení pre biznis.

V skratke…

Názov spoločnosti: HP Inc.

Sídlo: Palo Alto, Kalifornia, Spojené štáty americké (USA)

Vznik spoločnosti: Addison Ave 367, Palo Alto, Kalifornia, USA, 1939

Zakladatelia: William Hewlett, David Packard

Predstavitelia:
 Ralph Whitworth, Dion Weisler, Meg Whitman

Forma spoločnosti: akciová spoločnosť

Počet zamestnancov: 302 000+ (HPE) + 50 000+ (HP Inc.)

Pôsobenie: globálne

Web:  www.hp.com

Hewlett-Packard
Jedna z budov kalifornského komplexu spoločnosti Hewlett-PackardZDROJ | HP

HP je spoločnosť s celosvetovým pôsobením v technologickom odvetví. HP je v súčasnosti známa najmä ako výrobca a distribútor osobných počítačov, prenosných počítačov, tlačiarní…

Od 1.8.2015 je však niekdajšia spoločnosť Hewlett-Packard rozdelená na dve spoločnosti – HP Inc. a Hewlett-Packard Enterprise. Keďže HP fungovalo spoločne dlhé desaťročia, pozrieme sa na ňu ako celok.

Zameraním spoločnosti je najmä vývoj nových technológií, ktoré sú používané najmä v domácnostiach, osobných kanceláriách, malých a stredných firmách. V širokej produktovej škále sa nachádzajú mnohokrát technológie, ktoré sú s obľubou používané napr. v oblasti vzdelávania a verejnej správe, grafickom dizajne a umení.

Už od počiatku spoločnosti sú však nezanedbateľným odvetvím spoločnosti aj vývoj a výroba zariadení používaných v elektrotechnickom priemysle a laboratóriách.

Vedeli ste, že?

O názve spoločnosti jeho majitelia rozhodovali hodením mince.

Hewlett-Packard
William Hewlett a Dave Packard sa stali priateľmi v roku 1934. ZDROJ | HP

Spoločnosť HP oficiálne vznikla 1. januára 1939. História spoločnosti sa však začala o niekoľko mesiacov skôr, v priebehu leta 1938.

Fred Terman, celým menom Frederick Emmons Terman bol jedným z významných profesorov Standfordskej univerzity. Počas leta bol iniciátorom tzv. Standford Fellowship – oficiálnej spolupráce s Russom Varianom na vývoji elektrónky.

David, ktorý už v tom čase pracoval v General Electrics, „utiekol“ za Billom, aby mohli na tomto spoločnom projekte pracovať v Palo Alto.

Hewlett-Packard
William Hewlett a Dave Packard sú zakladateľmi spoločnosti Hewlett-PackardZDROJ | HP

Vedeli ste, že?

Vstupným kapitálom spoločnosti Hewlett-Packard bolo len 538 dolárov.

William hľadal priestor, v ktorom by mohol David v istom období bývať. Vybral bytový dom s číslom 367 na Addison Avenue. Dôvodom tohto výberu bola možnosť pracovať v malej garáži, ktorá bola v rámci bytu k dispozícii.

Hewlett-Packard
Zvukový oscilátor HP 200AZDROJ | Hewlett-Packard

Dvojpodlažný dom na Addison Avenue bol postavený v roku 1905 miestnym lekárom Dr. Johnom Spencerom. Bytový dom bol rozdelený na dve časti pravdepodobne v roku 1918. Vo vrchnej časti neskôr bývala vdova po Johnovi Spencerovi. Prvé poschodie patrilo Billovi a Davovi.

Hewlett-Packard
Zvukový oscilátor HP 200BZDROJ | Hewlett-Packard

Na 367 Addison Avenue vznikli aj prvé produkty spoločnosti Hewlett-Packard. Jednalo sa o zvukový oscilátor 200A a 200B, ktorý slúžil na testovanie zvukových zariadení.

Vedeli ste, že?

Značná časť príjmov Williamovej a Davovej manželky sa stala investíciou do vznikajúcej spoločnosti.

Medzi prvých zákazníkov, ktorí sa stali majiteľmi oscilátorov, bola spoločnosť Walt Disney.

Hewlett-Packard
ZDROJ | Hewlett-Packard

Oscilátory boli potrebné k premietaniu animovaného filmu Fantasia, ktorý bol na plátnach v poradí tretím filmom, uvedený v roku 1940. Vo filme bola použitá vážna hudba z dielne Claudea Debussyho, niekoľko rokov po jeho smrti.

https://www.youtube.com/watch?v=fLSzlBaU3jM&list=PLSpM7Tp2GAEO9IAuXffR6JLnewEecpGiH&index=7

V roku 1940 sa HP presťahovalo do prenajatej budovy na ulici 481 Page Mill Road. Predošlé priestory pôvodného domu na Addison Avenue 367 neboli postačujúce.

Hewlett-Packard
Odovzdávanie vianočných odmien zamestnancom HPZDROJ | Hewlett-Packard

V tomto roku už mal Hewlett-Packard väčší počet zamestnancov. William s Davom vytvorili finančný program, ktorý odmeňoval každého zamestnanca spoločnosti podielom zo zisku.

Súčasťou boli napr. aj vianočné poukazy s hodnotou 5$. HP sa po prvý raz angažovali aj v charitatívnej činnosti v roku 1940. Predmetom bola finančná pomoc prostredníctvom miestnych charitatívnych organizácií.

Hewlett-Packard
William Packard bol členom americkej armády v rokoch 1941-1947ZDROJ | Hewlett-Packard

V nasledujúcich rokoch 1941 až 1947 pôsobil William Hewlett ako dôstojník Americkej armády. O rastúcu spoločnosť sa Bill staral až do roku 1947, kým sa Dave nevrátil z pôsobenia v armáde.

Hewlett-Packard
Harmonický vlnový analyzátor HP 300AZDROJ | Hewlett-Packard

V roku 1941, vo vlastných priestoroch, spoločnosť HP priniesla na trh nový produkt v podobe harmonického vlnového analyzátora 300A. Jedným z prvých zákazníkov sa stala spoločnosť Galvin Manufacturing Company, neskôr výrobca rádiových zariadení pre Motorolu.

V tých rokoch bolo trendom umiestňovať zariadenia do drevených škatúľ. Najčastejším drevom, ktoré bolo používané na jeho výrobu, bol orech. Vlnový analyzátor 300A bol zabudovaný v škatuli z dubového dreva.

Hewlett-Packard
Addison Avenue 367, Sillicon Valley, Palo Alto, KaliforniaZDROJ | HP

V roku 1942 bol pôvodný dom s označením 369 prečíslovaný na Addison Avenue 367 a rozdelený na päť samostatných bytov. Pani Spencerová odišla so svojou dcérou Marthou bývať krátko pred svojou smrťou, v roku 1944, do Washingtonu.

HP boli známi tým, že mali záujem o sociálnu situáciu svojich zamestnancov a jej priaznivý stav. Súčasťou bol aj vznik priekopníckeho programu zdravotného poistenia zamestnancov.

Hewlett-Packard
ZDROJ | Hewlett-Packard

Hewlett-Packard sa taktiež stal aj vlastníkom budovy, za ktorej návrhom a konštrukciou stojí samotná spoločnosť.

Hewlett-Packard
HP Boonton Q-meter Type 160AZDROJ | Hewlett-Packard

Boonton Q-meter Type 160-A bolo zariadením, ktoré Hewlett-Packard predstavil v roku 1946. Boonton, spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1936, sa stala plnohodnotnou akvizíciou spoločnosti. Boonton sa zaoberali prístrojmi na výrobu elektrických meracích zariadení.

V tej dobre pracovalo v spoločnosti asi 150 ľudí. Už niekoľko rokov bola priekopníkom vo výrobe nielen prenosných zariadení, ktoré boli určené na meranie kvality elektrického obvodu ale aj vodiacich systémov v lietadlách.

Vedeli ste, že?

Boonton Q-meter Type 160-A bol používaný profesorom Henrym Torreyom na Rutgers University pri množstve štúdií nukleárnej magnetickej rezonancie.

Od prelomového dátumu, 18. augusta 1947 pôsobí spoločnosť ako korporácia, resp. obchodná spoločnosť s názvom Hewlett-Packard Inc.

William už bol opäť aktívnym zamestnancom spoločnosti po pôsobení v americkej armáde. Dave sa stal prezidentom a Bill viceprezidentom korporácie.

Hewlett-Packard
Model voltmetra HP 400BZDROJ | Hewlett-Packard

V roku 1948 bol spoločnosťou HP oficiálne predstavený prvý voltmeter s označením 400B. Prvý model voltmetra však vznikol oveľa skôr, asi v roku 1942. Autorom vzhľadu voltmetra bol Dave Packard v roku 1941.

Model DY-2500 bol vyrobený ako prvý zo sériovo vyrábaných produktov spoločnosti DYNACO. DY-2500 slúžil ako digitálny indikátor zvukových vĺn s nastaviteľnou časovou základňou.

Hewlett-Packard
Digitálny indikátor zvukových vĺn DY-2500ZDROJ | Hewlett-Packard

DYNACO vznikla ako nezávislá spoločnosť, ktorú v neskoršom období z časti financovali HP a časť finančných nákladov pokrylo DYNACO.

Hewlett-Packard
Logo Dynaco, ktoré bolo vytvorené prevrátením pôvodného loga HPZDROJ | HP

Neskôr bolo DYNACO premenované na Dymac. V roku 1959 sa stala oficiálnou akvizíciou spoločnosti Hewlett-Packard.

Vedeli ste, že?

Logo spoločnosti DYNACO vzniklo obrátením pôvodného znaku HP.

Hewlett-Packard sa predajom akcií v hodnote 16 miliónov dolárov stala verejnou akciovou spoločnosťou. V roku 1957 bolo otvorené hlavné sídlo spoločnosti v Stanford Research Park v Palo Alto.

V roku 1959 taktiež sa HP stáva globálnou spoločnosťou. V Ženeve otvorili firemné organizačné a marketingové centrum spoločnosti a v nemeckom Boeblingu bol otvorený výrobný závod.

Hewlett-Packard
ZDROJ | Hewlett-Packard

Akvizícia spoločnosti Sanborn Company bola pre Hewlett-Packard oficiálnym vstupom do oblasti zdravotníctva, ktoré bolo dôležitým zdrojom príjmov spoločnosti až do prelomu tisícročí.

Hewlett-Packard
Osciloskopická kamera HP 196BZDROJ | Hewlett-Packard

V roku 1962 predstavili Hewlett-Packard tzv. osciloskopickú kameru s označením HP196B. Úlohou tohto druhu kamery bolo nepretržite zaznamenávať osciloskopický displej. Záznamy z osciloskopickej kamery boli často krát používané napr. v technických správach.

Kamera bola taktiež schopná zaznamenávať sekvencie s krátkym trvaním, ktoré boli voľným okom často prehliadnuté. Výstupom osciloskopickej kamery bol tzv. oscilogram. HP196B obsahovala integrovanú časť fotoaparáta Polaroid Land, ktorá produkovala hotové fotografie v priebehu 10 sekúnd.

Vedeli ste, že?

Spoločnosť Hewlett-Packard vstúpila v roku 1962 do firemného rebríčka Fortune 500. V tomto roku sa umiestnila na 460. mieste.

Frekvenčný syntetizátor bol vynájdený spoločnosťou HP v roku 1963. Model HP 5100A sa považuje za jeden z najnáročnejších produktov, ktorý bol v tom období vytvorený. HP 5100A bol používaný v kozmických dopravných prostriedkoch.

V tomto roku taktiež sa taktiež otvára spoločnosti aj japonský trh. V Tokiu bol otvorený firemný podnik Yokogawa-Hewlett-Packard (YHP).

Ďalšou s divízií spoločnosti Hewlett-Packard bol aj výrobca plotrov a grafických záznamových zariadení Moseley. Pracovný proces mohol byť automatizovaný s príchodom autografu, ktorý vylučoval ručné zaznamenávanie vstupných dát.

Zapisovače, ako napr. autograf Moseley 680 6″ bolo možné využívať v rôznych priemyselných odvetviach od roku 1964. Autograf sa používal v oblastiach, v ktorých bol potrebný nepretržitý záznam vstupných údajov, napr. pri prieskumoch ropných vrtov alebo napätia satelitných solárnych meničov.

Vedeli ste, že?

Dave Packard s manželkou Lucilou otvorili v roku 1964 súkromnú nadáciu Packard Foundation.

Novým štandardom medzinárodného času sa v roku 1964 stali atómové hodiny s názvom HP 5060A s vysokou presnosťou merania času.

Hewlett-Packard
Atómové hodiny HP 5060AZDROJ | Hewlett-Packard

9100A by bolo možné nazvať aj akýmsi stolným počítačom kombinovaný s RPN – Reverse Polish Notation – systém, ktorý je schopný pracovať s matematickými výrazmi bez zátvoriek. Stolná kalkukačka 9100A bola oficiálne uvedená na trh v roku 1968.

Hewlett-Packard
HP 9100AZDROJ | Hewlett-Packard

Kalkulačka bola schopná pracovať s mnohými goniometrickými a logaritmickými funkciami. Aj keď, mnohí odmietajú 9100A označiť za stolný počítač, v súčasnosti sa v danej oblasti zaň považuje.

Vedeli ste, že?

V decembri 2000 model 9100A nazval technologický magazín Wired prvým osobným počítačom.

Barney Oliver sa stal prvým riaditeľom HP Labs, ktoré boli otvorené v roku 1966. Jednalo sa o centralizovanú organizáciu, ktorej úlohou bolo skúmanie nových ideí.

V tomto roku napr. HP vyvinuli prvé komerčne dostupné svetlo emitujúce diódy, známe pod skratkou LED. Súčasťou komerčných produktov boli napr. alfanumerické displeje vrátane kontroliek a semaforov.

Vedeli ste, že?

Dave Packard slúžil v rokoch 1969 – 1972 ako námestník ministra obrany USA. V týchto rokoch bol Bill zástupcom riaditeľa spoločnosti HP.

Prvým produktom, ktorý bez výhrad možno nazvať počítačom sa stal model 2116B, predstavený spoločnosť HP v roku 1969. 2116B bola odlišným produktom, pretože iné počítače v tej dobe museli byť umiestnené prinajmenšom v klimatizovaných interiéroch s odpruženou podlahou.

Hewlett-Packard
HP 2116BZDROJ | Hewlett-Packard

Jeho predchodcom bol model 2116A, ktorý bol predaný inštitúcii s názvom  Wood’s Hole Oceanographic Institution. 2116A bolo možné používať na výskumnom plavidle v slanom atmosférickom prostredí takmer 10 rokov.

Vedeli ste, že?

Cena prvých počítačov od spoločnosti HP, model 2116A a 2116B bola v rozpätí 25 000$-50 000$ v závislosti od technologických parametrov.

Model kalkulačky HP-35, ktorý sa objavil v roku 1972, sa stal prvou kalkulačkou, ktorú bolo možné držať v dlani. Vreckový model kalkulačky HP-35 mal 35 tlačidiel.

Kalkulačka bola významným vynálezom, pretože uľahčila prácu mnohým generáciám vedcov pôsobiacich v rôznych odvetviach. Tento produkt bol taktiež prvým modelom, ktorý obsahoval oba integrované elektrické obvody a LED svetlá, ktoré boli vynálezom niekdajšej garážovej dvojky.

Hewlett-Packard
HP-35ZDROJ | Hewlett-Packard

Vynálezcovia kalkulačky Bill a Dave boli presvedčení o tom, že v prvom roku predaja modelu HP-35 dokážu predať maximálne 10 000 kusov.

Vedeli ste, že?

V roku 1972, keď bol vynájdený vreckový model kalkulačky HP-35, sa predalo viac ako 100 000 kusov tohto produktu.

Ďalším úspešným produktom, ktorý vznikol len krátko po vzniku prvej vreckovej kalkulačky, bol model Abacus HP-35. Približne za 3,5 roka HP predal viac ako 300 000 kusov vreckového modelu kalkulačky Abacus HP-35.

Hewlett-Packard
Abacus HP-35ZDROJ | Hewlett-Packard

Ploter 9862A, ktorý vznikol v roku 1973 bol schopný graficky znázorniť línie dvoch vstupných premenných, ktoré sa vzťahovali k sebe navzájom. Súčasťou ďalších modelov bola aj schopnosť nastavovať meracie parametre, generovať slovné aj číselné znaky a skupiny znakov.

Hewlett-Packard
HP-80ZDROJ | Hewlett-Packard

V roku 1973 Hewlett-Packard predstavil prvú vreckovú kalkulačku, ktorá však nebola určená pre vedeckých používateľov ale predovšetkým pre používateľov v podnikoch malých aj väčších rozmerov. Model HP-80 niesol množstvo charakteristických čŕt HP-35. K dispozícii bol aj model HP-81, ktorý však bol stolným zariadením.

Vedeli ste, že?

V roku 1973 sa HP stala prvou americkou spoločnosťou, ktorá svojím zamestnancom umožnila pracovať v rámci flexibilného pracovného času.

HP-65 bola v poradí štvrtým modelom kalkulačky a prvým vreckovým modelom, ktorý v tom období bol schopný čítať magnetické karty. HP-65 s prezývkou „Superstar“ bola programovateľným zariadením.

HP-65 umožňovala voľbu rôznorodých programov a režimov a taktiež ich aj ukladať na magnetické karty. HP-65 je označovaná ako prvý vreckový osobný počítač.

Hewlett-Packard
HP-65ZDROJ | Hewlett-Packard

„Kitty Hawk“ je prezývkou produktu s názvom HP-97, ktorá je prvou programovateľnou stolnou kalkulačkou s možnosťou tlače. HP-97 bola modelom s veľkými tlačidlami a možnosťou zdieľania programov a režimov prostredníctvom magnetických kariet.

Hewlett-Packard
HP-97ZDROJ | Hewlett-Packard

Vedeli ste, že?

V 70-tych rokoch vznikalo v Palo Alto územie, na ktorom pôsobilo množstvo priemyselných spoločnosti. Žurnalisti ho pomenovali prezývkou „Sillicon Valley“.

HP-01 Wrist Instrument patril medzi niekoľko neúspešných produktov v rámci histórie spoločnosti Hewlett-Packard. Jednalo sa o produkt s pracovným názvom „Cricket“, ktorý bol možný nosiť na zápästí.

Hewlett-Packard
HP-01ZDROJ | Hewlett-Packard

Aj keď HP-01 sa nestal kvôli svojej hmotnosti a rozmerom populárnym produktom, bol významným technologickým pokrokom. V modeli HP-01 bolo integrovaných 6 interaktívnych funkcií – čas, budík, časovač, kalendár, kalkulačku a pamäť.

Zariadenie ste mohli ovládať pomocou 26-tich tlačidiel, ktoré boli citlivé na dotyk malým stylusom, ktorý bol zabudovaný v produkte.

Hewlett-Packard
John Young sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti v roku 1978.ZDROJ | Hewlett-Packard

Vedeli ste, že?

V roku 1977 vznikol oficiálny útvar Sillicon Valley, ktorého centrom sa stala spoločnosť Hewlett-Packard.

Osobný HP-85 sa stal skutočnosťou začiatkom 80-tych rokov. Bol určený pre vedcov, technológov a začínajúcich počítačových používateľov. HP-85 bol založený na 8-bitovom mikroprocesore, CRT monitore, kombinovanej alfanumerickej klávesnici, operačnom systéme ROM, možnosti tlače a používateľského čítania a zápisu dát.

Hewlett-Packard
HP-85ZDROJ | Hewlett-Packard

Model kalkulačky HP-12C sa stal v neskorších rokoch bežným štandardom v oblasti biznisu a správy financií.

Niekoľkoročný predaj modelu HP-12C sa začal v roku 1981.  Výskumom sa zistilo, že dôvodom úspešnosti predaja modelu HP-12C bol horizontálny tvar a farebný variant s odtieňmi zlatej.

Vedeli ste, že?

Podľa výskumov vraj používateľom produkt s prevažujúcou horizontálnou osou viac pripomína počítač.

HP-75 s rozmermi 25,4 cm x 12,7 cm x 2,54 cm je označovaný za prvý prenosný počítač s označením Hewlett-Packard. Na trhu sa objavil v roku 1982.

Hewlett-Packard
HP-75cZDROJ | Hewlett-Packard

Na zariadení s hmotnosťou len 737 gramov bolo možné vykonávať až 50 funkcií. HP-75 bol skorým predchodcom mobilnej výpočtovej techniky. Bol však produktom, ktorý bol viac zameraný na používateľov v technologickom sektore.

Vedeli ste, že?

John Young sa stal v roku 1978 riaditeľom spoločnosti Hewlett-Packard namiesto pôvodného riaditeľa, Billa Hewletta.

HP-86 bol model osobného počítača, ktorý bol predstavený v roku 1982, dva roky po uvedení prvého prenosného počítača HP-85. Osobný počítač HP-86 obsahoval možnosť pripojenia externého 9″ a 12″ CRT monitoru, ktoré boli oba dostupné od Hewlett-Packard. Súčasťou bolo aj čítacie zariadenie s dvomi disketovými jednotkami HP9130.

Hewlett-Packard
HP-86ZDROJ | Hewlett-Packard

HP-86 bol štandardne dodávaný s 86 kB ROM, ktorá bola rozšíriteľná na 576 kB a 48 kB RAM. Veľkosť pamäte RAM mohla byť rozšírená systémovým modulom HP CP/M 82900, ktorý obsahoval ďalšiu 64 kB RAM. Modul bolo možné zapojiť do zadného panelu zariadenia.

Vedeli ste, že?

Firemná nadácia Hewlett-Packard vznikla v roku 1979.

Osobný počítač s označením HP-150, ktorý sa v produktovej línii HP objavil v roku 1983, umožňoval používateľovi aktivovať niektoré funkcie dotykom obrazovky. V jadre počítača sa nachádzal mikroprocesor Intel 8088 a dvojica 3,5″ disketových jednotiek. V modeli osobného počítača HP-150 bol taktiež integrovaný aj operačný systém MS DOS.

Hewlett-Packard
HP-150ZDROJ | Hewlett-Packard

Novou funkciou kalkulačky HP-41CX bola možnosť zobrazenia alfanumerických znakov – písmen aj číselných znakov. HP-41CX bol programovateľný s rozšíriteľnou pamäťou.

Hewlett-Packard
HP-41CXZDROJ | Hewlett-Packard

V roku 1982 HP vyvinul a distribuoval aj prvý počítač zameraný na použitie prevažne v technologickom odvetví. Model niesol názvom HP 9000.

Hewlett-Packard
HP-9000ZDROJ | Hewlett-Packard

Malou, robustnou tlačiarňou s názvom HP ThinkJet, priniesla v roku 1984 spoločnosť Hewlett-Packard revolúciu v tlači. Bola revolučným produktom podobným spôsobom, ako kalkulačka HP-35 vo svojom období vzniku. V roku 1984 nahradil HP ThinkJet množstvo ihličkových tlačiarní, ktorých jednou z nevýhod bola napr. vysoká hlučnosť.

Hewlett-Packard
Prvý model atramentovej tlačiarne HP ThinkJetZDROJ | Hewlett-Packard

Atramentová tlač sa stala potenciálnou tlačovou technológiou – vyššou kvalitou tlače, rozšírenými grafickými funkciami, tichšou prevádzkou a nižšou spotrebou elektrickej energie. Farebná tlač bola taktiež s nižšími nákladmi kvôli náplniam s relatívne nízkou cenou.

O niekoľko rokov neskôr, v roku 1997 HP bol iniciátorom recyklačného programu aj pre atramentové náplne do tlačiarní ThinkJet.

Vedeli ste, že?

Bill Packard bol v roku 1983 ocenený prestížnou National Medal of Science, najvyšším možným vedeckým hodnotením.

Rok 1984 nepriniesol revolúciu v tlači len prostredníctvom jednej technológie. Produkt s názvom HP LaserJet bola prvá stolná laserová tlačiareň. HP spolupracoval na vývoji laserovej technológie už v 70-tych rokoch minulého storočia.

Hewlett-Packard
Model prvej laserovej tlačiarne HP LaserJetZDROJ | Hewlett-Packard

HP LaserJet sa stala štandardom v malých spoločnostiach a firemných oddeleniach. Tlačiareň LaserJet bola ideálnym prostriedok na tlač hlavičkovej korešpondencie a rôznych dokumentov. Umožňovala tlač vo vertikálnej aj horizontálnej kompozícii. Laserovou tlačiarňou bolo taktiež možné tlačiť rôzne druhy fontov a počítačovú grafiku. Neskôr, v roku 1991 HP inicioval program recyklácie použitých tonerov modelu LaserJet.

Vedeli ste, že?

Len pomocou jednej tlačovej kazety ste mohli vytlačiť až 3 000 strán s veľkosťou A4 s rýchlosťou 8 strán v priebehu minúty.

HP-110 bol prvým prenosným počítačom spoločnosti Hewlett-Packard, ktorý sa na trhu objavil v roku 1984. Model HP-110 sa stal prenosným počítačom, ktorý mal doposiaľ k dispozícii najväčšie množstvo pamäte, až 384 kB ROM a 272 kB RAM.

Hewlett-Packard
HP-110ZDROJ | Hewlett-Packard

HP Integral Computer, ktorý vznikol v roku 1985 bol prvým počítačom s elektroluminescenčným displejom. Integral bol pracovnou stanicou s hmotnosťou okolo 11 kilogramov a rozmermi 18 x 33 x 41 cm. Elektroluminescenčný displej s uhlopriečkou 9″ bol krehký a drahý.

Iná možnosť okrem CRT monitorov nebola, pretože LCD displeje ešte neexistovali. Súčasťou počítača bola aj možnosť atramentovej tlače s integrovanou tlačiarňou ThinkJet.

Hewlett-Packard
HP Integral ComputerZDROJ | Hewlett-Packard

Počítač bol určený najmä pre zákazníkov pracujúcich v podnikateľskom prostredí. Vo vnútri sa nachádzal procesor Motorola 68000 a 16 bitový grafický procesor. RAM počítača bola rozšíriteľná až na 5 MB. K počítaču Integral bolo možné pripojiť klávesnicu, myš, snímač čiarových kódov a taktiež aj grafické tablety.

Hewlett-Packard
HP DeskJetZDROJ | Hewlett-Packard

Následníkom atramentovej tlačiarne ThinkJet sa v roku 1988 stal DeskJet s masovou produkciou. Cieľom HP bolo vytvoriť efektívnejší produkt a odlíšiť ho od pôvodného produktu, atramentovej tlačiarne s názvom ThinkJet. HP DeskJet bol revolúciou najmä v oblasti farebnej tlače.

K príležitosti 50.výročia vzniku spoločnosti Hewlett-Packard vznikol aj produkt, kalkulačka s označením HP-32S v limitovanej edícii. Kalkulačka so širokým spektrom funkcií v kombinácii s nízkou cenou sa stala populárnym modelom najmä medzi študentmi v technologických odvetviach.

V roku 1986 HP priviedol na trh pokročilý model kalkulačky HP-18C Business Consultant. Svojimi funkciami však mohol viac pripomínať organizér. HP-18C bolo dvojkrídlové zariadenie s displejom a dvomi oproti sebe umiestnenými klávesnicami.

Hewlett-Packard
HP-18CZDROJ | Hewlett-Packard

Súčasťou kalkulačky bola aj funkcia grafov, dátumu, času a alarmu, podobne ako v osobných organizéroch. Vo svojom čase sa cena modelu 18C pohybovala okolo 175 dolárov, v prepočte približne 156€.

Vedeli ste, že?

Pri príležitosti 50.výročia spoločnosti v roku 1989 sa garáž v Palo Alto – rodisko spoločnosti – bola oficiálne uznaná ako historická pamiatka.

HP 95LX sa stal v roku 1991 prvým vreckovým osobným počítačom. 95LX bol aj napriek svojím malým rozmerom a hmotnosťou približne 312 gramov výkonom porovnateľný s inými stolnými počítačmi. 95LX je považovaný za prvé PDA – Personal Digital Asistent – osobného digitálneho asistenta.

Súčasťou zariadenia bola finančná kalkulačka, telefónny zoznam, adresár, jednoduchý tabuľkový editor Lotus 1-2-3, textový editor a infračervený port na prenos dát.

Hewlett-Packard
HP-95LXZDROJ | Hewlett-Packard

Vedeli ste, že?

V priebehu roka 1993 zaznamenal HP až 10 miliónov predaných tlačiarní HP LaserJet.

Vo svojom čase bol HP Omnibook 300 najľahším a najmenším prenosným počítačom. Omnibook sa stal súčasťou trhu v roku 1993. Prenosný počítač s VGA obrazovkou mal hmotnosť len 1,3 kilogramu.

Hewlett-Packard
HP Omnibook 300ZDROJ | Hewlett-Packard

V jadre sa nachádzal procesor Intel 386. Súčasťou programového vybavenia počítača bol už aj Microsoft Excel a Microsoft Word.

Spoločnosť Compaq, ktorá sa stala neskôr, v roku 2002, akvizíciou HP, vymyslela regálové servery. Línia serverov Proliant od tejto spoločnosti boli inštalované v regálovej kompozícii, ktorá umožňovala efektívnejšiu správu dátového centra.

V nasledujúcom roku sa HP stal autorom v tom období najjasnejších LED svetiel. Spoločnosť patrila medzi prvé, ktoré inštalovali LED svetlá aj do svetelných zariadení v autách, svetelných signalizáciách na cestách a pohyblivých svetelných správ.

V roku 1994 priniesol HP aj prvé komerčné multifunkčné zariadenie, v ktorom sa kombinovala tlačiareň s faxom a kopírovacím zariadením. Produkt niesol názov HP OfficeJet.

Hewlett-Packard
HP OfficeJetZDROJ | Hewlett-Packard

HP-38G bola kalkulačka určená najmä pre študentov a učiteľov. Spoločnosťou HP bola predstavená v roku 1995. Zaujímavou funkciou tohto modelu je aj možnosť prenosu dát prostredníctvom infračerveného portu, v rámci miestnej siete alebo Internetu. Dáta z HP-38G mohli byť taktiež transportované aj do počítača alebo iného podobného zariadenia v blízkosti.

Hewlett-Packard
HP Pavilion 5030ZDROJ | Hewlett-Packard

HP Pavilion 5030 bol model osobného počítača, resp. multimediálneho zariadenia, ktorý bol navrhnutý pre používateľov v domácom prostredí. V jadre počítača sa nachádzal 75 MHz procesor Intel Pentium, 8 MB RAM a pevný disk s veľkosťou 850 MB. Počítač už bol vybavený nielen disketovou jednotkou, ale aj CD-ROM. Spotrebiteľský počítač HP Pavilion 5030 využíval operačný systém Microsoft Windows 95.

Dave Packard sa v roku 1995 stal autorom knihy s názvom The HP Way: How Bill Hewlett and I built our company, prekl. HP: Ako sme s Billom vytvorili našu spoločnosť. Približne o rok, vo veku 83 rokov, Dave Packard zomrel.

Hewlett-Packard
HP PhotoSmartZDROJ | Hewlett-Packard

Prvým fotografickým systémom pre domácich používateľov od Hewlett-Packard bol HP PhotoSmart, ktorý sa objavil na pultoch predajní v roku 1997.

V sade sa nachádzala tlačiareň na produkciu fotografií, fotografický skener, digitálny fotoaparát, fotografický papier a program na editáciu digitálnych fotografií. Používatelia mohli skenovať fotografie, negatívy aj diapozitívy.

V počítačovom programe ich mohli upraviť do požadovaných formátov, ktoré sú vhodné na rámovanie alebo do fotoalbumov. Súčasťou programu boli funkcie, ako napr. vyváženie farieb, automatické odstránenie červených očí a ďalšie.

K fotoaparátu bola k dispozícii taktiež odnímateľná pamäťová karta Flash s veľkosťou 4MB. S fotoaparátom s pamäťovou kartou bolo možné odfotiť približne 40 záberov.

Hewlett-Packard
HP Jornada 820ZDROJ | Hewlett-Packard

V roku 1998 predstavil Hewlett-Packard produktovú líniu s názvom Jornada. Súčasťou bol aj prenosný počítač Jornada 820 Palmtop PC. Model podporoval operačný systém Windows CE Handheld PC Professional Edition.

Výdrž batérie tohto počítača bola až 10 hodín. Vo svojom čase bol súčasťou prenosného počítača veľkoplošný displej, klávesnica a dotykový panel. Jornada 820 bola výnimočná svojou schopnosťou sprostredkovať komunikáciu.

Súčasťou zariadenia bola možnosť prijímať a odosielať faxové správy, hlasový rekordér, e-mail vrátane posielania multimediálneho obsahu a možnosť prehliadania grafického obsahu webových stránok.

Hewlett-Packard
HP Jornada 420ZDROJ | Hewlett-Packard

Jornada 420 bola prvým vreckovým počítačom. Súčasťou bol dotykový displej s perom, reproduktor, mikrofón, batéria, stojan, synchronizačný kábel a sieťový adaptér. Jornada 420 bola modelom, ktorého súčasťou bol aj farebný displej. Podobne ako predošlý model, 420-ka podporovala operačný systém Windows CE 2.11.

V roku 1998 v HP Labs experimentovali s aplikáciou navigačných systémov z kopírovacích zariadení v myšiach. O niekoľko mesiacov Hewlett-Packard predstavili bezdrôtovú myš.

Hewlett-Packard
HP-49GZDROJ | Hewlett-Packard

V roku 1999 bol predstavený v tom období najnovší model kalkulačky s označením HP 49G. S veľkosťou pamäte 1,75 MB sa zaradila medzi kalkulačky s najväčšou pamäťou, ktoré boli v ponuke iných značiek. HP 49G stála v začiatkoch predaja okolo 180 dolárov.

Hewlett-Packard
HP Pavilion 2000ZDROJ | Hewlett-Packard

HP Pavilion 2000 bol vytvorený najmä pre japonský trh. Svojimi rozmermi a farebnosťou bol prispôsobený japonským potenciálnym používateľom. Prekvapujúco, HP Pavilion 2000 Japanese Version sa stal populárnym najmä v Spojených štátoch amerických. Vzhľad japonského modelu bol neskôr aplikovaný aj v iných počítačoch produktovej línie Pavilion, ktoré boli určené pre amerických používateľov.

Rok 1999 bol aj kľúčovým rokov v oblasti vedenia spoločnosti. Výkonnou riaditeľkou spoločnosti sa stala Carly Fiorina, ktorá nahradila predchádzajúceho riaditeľa Lewisa Platta, ktorý v tom období odchádzal do dôchodku. Fiorina bola prvá žena, ktorá sa umiestnila v rebríčku Fortune 20. Bola taktiež aj iniciátorkou niekoľkých významných zmien vo fungovaní spoločnosti HP.

V roku 2000 Hewlett-Packard predstavili aj líniu serverov Superdome, ktoré boli pre rozvoj internetovej infraštruktúry dôležitým prvkom.

V nasledujúcom roku zomrel vo veku 87 rokov aj William Hewlett. Množstvo ľudí považovalo Hewletta za technologického novátora vo svojej oblasti. V tomto roku spoločnosť otvorila aj HP Services, stredisko, ktoré poskytuje svojim zákazníkom poradenstvo, podporu a hľadanie riešení.

Neskôr, v roku 2002 sa akvizíciou Hewlett-Packard stala aj spoločnosť Indigo. Výstupom sa stala tzv. liquid electrophotography technology, prekl. kvapalná elektrofotografická technológia, ktorá bola schopná vytvoriť výtlačok v kvalite porovnateľnej s ofsetovou tlačou.

Hewlett-Packard
HP ProLiantZDROJ | HP

V tomto roku taktiež spoločnosť Hewlett-Packard zaznamenala prelom v oblasti molekulárnych elektronických technológií, aj v novovzniknutej oblasti nanotechnológií. Spoločnosť sa posunula aj vo vývoji serverov. V tomto roku totiž spustila prvý, tzv. žiletkový server HP ProLiant, ktorý ponúkal efektívnejšiu prácu v oblasti tvorby a spravovania serverov.

Hewlett-Packard
HP BladeSystemZDROJ | HP

V nadväznosti na HP ProLiant vznikol aj HP BladeSystem, organizačný systém, ktorý umožňoval správu infraštruktúry žiletkových serverov so zvýšenou flexibilitou a ochranou zdieľaných dát.

V nasledujúcom roku vedecký tím spoločnosti pracoval aj na efektívnejšom rozvode tepla a chladení serverových zariadení v dátových centrách. Krok umožnil spoločnosti významne znížiť spotrebu elektrickej energie a ušetriť milióny dolárov ročne.

IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers ocenil v roku 2004 spoločnosť Hewlett-Packard cenou Corporate Innovation Award. Predmetom ocenenia bol úspešný vývoj a komercializácia tepelnej atramentovej tlačovej technológie.

Hewlett-Packard
Logo Hewlett-Packard pretrváva bez zmien až doposiaľZDROJ | HP

V tomto roku taktiež HP dobýjal vesmír, konkrétne povrch planéty Mars. HP Labs pracovali na vytvorení algoritmov obrazovej kompresie. HP umožnili NASA prehliadať fotografie z povrchu Marsu, ktorých autorom bola vesmírna loď Spirit Rover vo vysokom rozlíšení. NASA bolo umožnené prehliadať povrch Marsu so vzdialenosti viac ako 160 miliónov kilometrov.

V júni 2005 prekročil Hewlett-Packard hranicu 10 000 000 predaných HP ProLiant serverov. V tomto roku kúpila spoločnosť HP jednu z ďalších významných spoločností – Scitex Vision. Pôvodná spoločnosť bola celosvetovým lídrom v oblasti výroby a distribúcie veľkoformátových tlačiarní, ktoré slúžili na tlač rozmerných exteriérových reklamných materiálov.

V tomto roku sa stala dostupnou aplikácia Virus Throttle vyvinutá laboratóriami HP Labs. Virus Throttle bol schopný vysokou rýchlosťou kontrolovať šírenie vírusov prostredníctvom podnikových sietí a znížil nimi spôsobené škody počas útokov. Tento druh softvéru je v súčasnosti dostupný aj v niektorých produktov HP.

V roku 2006 bolo vyrobených a distribuovaných viac ako 100 miliónov tlačiarní LaserJet, ktorých systém bol vyvinutý v roku 1984.

V nasledujúcom roku HP predstavil počítač s dotykovým displejom, ktorý niesol názov TouchSmart PC.

Vedeli ste, že?

20.apríla 2007 bol bytový dom s garážou 367 Addison Avenue zapísaný v národnom registri historických pamiatok National Register of Historic Places.

V roku 2007 uplynulo 20 rokov od aktivácie recyklačných programov spoločnosti. Doposiaľ bolo recyklovaných viac ako jedna miliarda libier (cca 453 miliónov kg) elektronických zariadení vo viac ako 40 krajinách, regiónoch a teritóriách na svete.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0HOwMrvJtM

Výskumníci z HP Labs pokročili v roku 2008 vo výskume tzv. memristorov – memory resitor, v prekl. pamäťový odpor (v integrovaných obvodoch). Memristor je prvok, ktorý by mohol pomôcť k vytvoreniu energeticky úsporných počítačov, ktoré by boli inšpirované vzormi schopností ľudského mozgu.

HP predstavil v roku 2008 aj komplexný, funkčný prenosný počítač malej veľkosti HP 2133 Mini-Note PC určený pre vzdelávací trh. Zariadenie je ľahkým a elegantným produktom, ktorý poskytuje pohodlný prístup k informáciám a efektívnu spoluprácu s ostatnými.

V tomto roku HP predstavil aj modulárne dátové centrum HP Pod. Pomocou modulov môžu ľahkým a rýchlym spôsobom rozširovať dátové centrá.

Hewlett-Packard
HP 2133 Mini-Note PCZDROJ | HP

26. augusta 2008 kupuje Hewlett-Packard firmu EDS – Electronic Data Systems Corporation. HP sa stala spoločnosťou s najširšou ponukou produktov, služieb a moderných riešení v technologickom priemysle. EDS sa stala druhou najväčšou akvizíciou spoločnosti po Compaq, ktorá sa ňou stala v roku 2002.

V tomto roku bol v spolupráci s Hewlett-Packard vyslaný do vesmíru prvý komerčný ethernetový prepínač ProCurve 2524 v rámci vesmírnej stanice International Space Station (ISS).

37 rokov od výroby legendárnej kalkulačky HP-35, bola v roku 2009 spoločnosť HP opäť ocenená IEEE cenou s názvom Milestone in Electrical Engineering and Computing award. HP-35 bola IEEE oficiálne označovaná za miľník vo vývoji elektronického a počítačového inžinierstva.

Na rozdiel od iných kalkulačiek, ktoré dokázali sprostredkovať len základné funkcie – sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, bola HP-35 vedeckou kalkulačkou vysokej úrovne.

https://www.youtube.com/watch?v=p_pFupkZquo

V roku 2009 HP bola stavaná stratégia spoločnosti najmä na konvergencii serverov, dátových úložísk, sietí, riadenia, zariadení a služieb s tým spojených. Súčasťou stratégie bola aj kúpa ďalšej z významných spoločností – 3Com Corporation, ktorá bola popredným poskytovateľom sieťových spínačov, smerovacích a bezpečnostných zariadení.

V tomto roku sa taktiež akvizíciou spoločnosti HP stala aj Voodoo. V nadväznosti na kúpu danej akvizície, priniesol Hewlett-Packard aj sériu výkonných notebookov Envy.

Pozrite siHP ENVY 13: 13 palcov, výkon a exkluzivita

Jedným z modelov, ktorý sa v tomto roku objavil na trhu bol aj horčíkový HP Envy 13 s 1,86 GHz Intel Core 2 Duo SL9400, 3 GB DDR3 RAM, 250 GB SATA pamäťou. HP Envy 13 podporoval 64-bit operačný systém Windows 7 Home Premium.

Hewlett-Packard
HP Envy 13ZDROJ | HP

V roku 2010 HP predstavil aj prvú tlačiareň s internetovým pripojením. Prostredníctvom HP Photosmart Premium s aplikáciou TouchSmart Web umožňoval používateľom vyhľadávať pomocou tlačiarne na internete.

Z internetu ste mohli priamo tlačiť rôzne druhy dokumentov. V tomto roku mala taktiež HP za sebou niekoľko dôležitých míľnikov v rámci udržateľného rozvoja. Jedným z nich bola aj výroba atramentových náplní do tlačiarni z recyklovaných plastov.

Hewlett-Packard
HP Envy 100ZDROJ | HP

Taktiež sa v tomto roku na trhu objavil aj model tlačiarne HP ENVY 100, ktorý nebol vyrobený z PVC. V prvom desaťročí nastal aj rozmach mobilných zariadení. Na konci prvého desaťročia spoločnosť HP predstavila aj možnosť mobilnej tlače HP ePrint pomocou tzv. cloudového systému.

Hewlett-Packard
HP LaserJet ProZDROJ | HP

Zaujímavým produktom v oblasti tlače sa stala aj séria modelov HP LaserJet Pro, ktoré je možné používať bez inštalácia akéhokoľvek nepotrebného softvéru prostredníctvom funkcie HP Smart Install.

Hewlett-Packard zaradil do svojho spektra aj multitouch tablet HP EliteBook 2740p s podporou odolnosti vojenského štandardu MIL-STD 810G. Oceníte ho však nielen v náročnejších podmienkach ale aj na manažérskom stole.

Hewlett-Packard
HP EliteBook 2740p Tablet PCZDROJ | HP

Koncom októbra sme sa po dlhom čakaní mohli zoznámiť s novým modelom v produktovej rade Envy – HP Envy 17 3D. Jeho najzaujímavejšou časťou je displej, ktorý vám umožňuje pomocou okuliarov Xpand HD pozorovať na displeji trojrozmerný priestor. Hewlett-Packard Envy 17 3D vám umožnil hrať až 200 hier v 3D.

Pozrite siNové HP LaserJet Pro: konečne bez inštalovania zbytočného softvéru

Začiatkom roku obohatil trh s ponukou tabletov aj Hewlett-Packard. Medzi svoje produkty zaradil aj dvojicu tabletov, ktorých mená sú odvodené od názvov vzácnych kameňov. Prvým modelom je HP Palm Topaz a HP Palm Opal. V tom období sa stali v zahraničí konkurenciou pre produkty s operačným systémom Android. Oba produkty totiž používali operačný systém WebOS, ktorý však bol u nás v tom období menej dostupný.

V marci 2011 otvoril HP výskumné centrum vo Fort Collins, ktorej úlohou bolo objavovať inovatívne stratégie v oblasti dopadu tvorby dátových centier budúcich generácii na životné prostredie.

Hewlett-Packard
Meg Whitman bola predošlou výkonnou riaditeľkou spoločnostiZDROJ | Forbes

22. septembra 2011 sa opäť ujme vedúcich pozícií žena. Meg Whitman bola menovaná za prezidentku a výkonnú riaditeľku spoločnosti.

Hewlett-Packard
Hewlett-Packard Envy 110ZDROJ | HP

V sérii Envy sa nenachádzajú len prenosné počítače, ale aj tlačiarne. Jedným z modelov je aj HP Envy 110, ktorý môžete ovládať pomocou dotykovým tlačidiel. Zaujímavosťou je, že sa cezeň môžete pripojiť aj na Facebook, alebo vyhľadávať informácie prostredníctvom Bing.

Pozrite siPokroková tlačiareň HP dokonca aj s prístupom na Facebook

Aj keď v posledným rokoch sa aj spoločnosť HP orientovala viac na vývoj, výrobu a distribúciu prenosných počítačov, nezaostala ani v oblasti klasických stolných počítačov. Tento druh modelov však ostal zameraný predovšetkým na hráčov. Hewlett-Packard predstavil začiatkom roka 2012 herný stolový počítač HP Envy Phoenix h9.

Hewlett-Packard
HP Phoenix h9ZDROJ | HP

Výnimočným produktom sa stalo multifunkčné zariadenie HP TopShot LaserJet Pro M275. Nielen, že bolo schopné funkcií ako tlač, kopírovanie, plošné skenovanie, ale aj skenovanie malých 3D objektov. Tento model bol v produktovom rade HP prvým, ktorý mal integrovaniu funkciu 3D skenovania.

Hewlett-Packard
HP TopShot LaserJet Pro M275ZDROJ | HP

Náročnejších fanúšikov počítačov „všetko v jednom“ si začiatkom septembra vybojoval stolný počítač HP Spectre One. Osloviť ich mohlo hliníkové telo, ktoré bolo hrubé len 11,5 mm, 23,6“ Full HD displej. Nevýhodou však mohla byť chýbajúca optická mechanika, ktorú však nahrádzali USB 3.0 porty.

Hewlett-Packard
HP Spectre OneZDROJ | HP

Ďalším so zaujímavých produktov, ktorý sa objavil v roku 2012, bola bezdrôtová myš, ktorú bolo možné pripojiť pomocou NFC, ako jeden z prvých produktov podobného charakteru.

Prvá myš s možnosťou pripojenia pomocou NFC
Prvá bezdrôtová myš HP s možnosťou pripojenia pomocou NFC

Pozrite siHP má prvú myš s NFC. Párovanie bude bleskové

Na základe desaťročného výskumu spoločnosti Hewlett-Packard prináša v roku 2013 na trh servery, v ktorých sú integrované nízkoenergetické mikroprocesory, ktoré boli pôvodne určené pre mobilné telefóny.

https://www.youtube.com/watch?v=KkscwvH7UUA

Moonshot spotrebujú až o 89% menej energie, 80% menej priestoru a sú lacnejšie až 77% oproti tradičným serverom.

Hewlett-Packard
HP MoonshotZDROJ | HP

V histórii HP sme našli viacero tabletov, avšak ani jeden z nich nezaznamenal výraznejší úspech. Hewlett-Packard zmenil v tomto odvetví produktov stratégiu. Jedným zo znakov bol aj vstup na potenciálny Android trh a obrátil aj cenovú politiku. HP Slate 7 v tele s oceľovým rámom, 7“ displej, s nižším rozlíšením (1 024 x 600 px), dvojjadrový 1,6 GHz Cortex-A9 procesor, 1 GB RAM, Android 4.1 a 8 GB úložisko s možnosťou rozšírenia microSD kartami. HP Slate bolo možné zaradiť medzi cenovo dostupné zariadenie, v Európe sa jeho cena pohybovala od 150 €.

Hewlett-Packard
ZDROJ | HP

V lete predstavil HP novinku, ktorú sám označoval ako hybrid medzi tabletom a počítačom „všetko v jednom“. HP Envy Rove 20 bol zariadením, ktorý podporoval operačný systém Windows 8.

https://www.youtube.com/watch?v=qustvqHabjE

V roku 2013 HP priniesol na trh aj prenosný počítač HP Envy 17 Leap Motion, v ktorom bola zabudovaná technológia LeapMotion. Tá vám umožňuje ovládať niektoré funkcie počítača gestami rúk.

https://www.youtube.com/watch?v=aWlX2yxcmHo

S príchodom Google Chrome a Chrome OS sa rozvíjal aj trh s prenosnými počítačmi, tzv. chromebookmi. Hewlett-Packard prišiel v roku 2013 s modelom prenosného počítača HP Chromebook 14.

Hewlett-Packard
HP Chromebook 14ZDROJ | HP

Hewlett-Packard presvedčil svet technológií o tom, že kalkulačky ešte nezapadli prachom. Nový model kalkulačky môže byť konkurentom aj počítacím zariadeniam v tabletoch a smartfónoch.

https://www.youtube.com/watch?v=XqCNc2uFYv4

Nový model kalkulačky HP Prime s 3,5“ farebným dotykovým displejom umožňuje používateľom širokú škálu nielen vedeckých funkcií.

Hewlett-Packard
HP PrimeZDROJ | HP

Pozrite siHP pripravuje revolúciu medzi kalkulačkami!

V tomto roku sa na pultoch predajní taktiež objavila aj farebná tlačiareň HP OfficeJet Pro X. Bola zaradená do Guinnesovej knihy rekordov. Je totiž zariadením, s doposiaľ najkratším tlačovým časom.

HP OfficeJet ProX využíva tlačovú hlavicu HP PageWide, v ktorej je kombinovaná rýchlosť laserovej tlače a tlačová kvalita farebnej atramentovej tlače. OfficeJet Pro X je tlač s nižšou spotrebou energie, efektívnejšou a nižšími nákladmi.

Hewlett-Packard
HP OfficeJet Pro XZDROJ | HP

Pozrite siPočítače HP už budete ovládať gestami. Vďaka Leap Motion

V roku 2014 oslávila spoločnosť Hewlett-Packard 75. narodeniny od svojho vzniku. Dňa 6. októbra 2014 oznámila spoločnosť Hewlett-Packard svoj zámer rozdeliť sa do dvoch verejne obchodovaných spoločností Hewlett Packard Enterprise a HP Inc.

Hewlett-Packard
5K monitor HP Z27qZDROJ | HP

HP Slate 6 VoiceTab chcel Hewlett-Packard osloviť najmä tých, ktorý chcú svojím tabletom aj komunikovať, napr. prostredníctvom telefonického kontaktu. V roku 2014 bola predstavená druhá verzia tohto tabletu HP Slate 6 VoiceTab II. „Dvojka“ disponovala 6-palcovým displejom, Android 4.2. Od svojho predchodcu a ďalších iných modelov sa odlišoval najmä tým, že ste v ňom mohli používať 2 SIM karty.

Hewlett-Packard
ZDROJ | HP

Kým sa stávalo 4K rozlíšenie monitorov štandardným, na januárovom veľtrhu CES 2015 predstavil Hewlett-Packard 5K monitor HP Z27q. Začiatkom októbra 2015 predstavil HP počítač HP Envy 34c so zakriveným 34-palcovým IPS displejom s rozlíšením 3 440 x 1 440 pixlov.

Pozrite siCES 2015 | HP má profesionálny 5K monitor, ak by vám 4K nestačilo

Hewlett-Packard
Hewlett-Packard Movado Bold MotionZDROJ | HP

Začiatkom októbra sa medzi produktmi Hewlett-Packard objavil počítač „všetko v jednom“ so zakriveným 34-palcovým IPS displejom s rozlíšením 3 440 x 1 440 px. Model počítača nesie názov HP Envy Curved All-In-One.

Hewlett-Packard
ZDROJ | HP

HP Spectre X2 vyzval do konkurenčného boja Microsoft Surface Pro 4, ktorý sa objavil len krátko pred uvedením Spectre X2. Model od Hewlett-Packard má síce slabšiu výbavu, ale tým pádom je aj lacnejší. Radí sa však do počítačov 2 v 1 – tablet a prenosný počítač v jednom.

Hewlett-Packard
HP Spectre X2ZDROJ | HP

Koncom roku 2015 sa do výroby inteligentných hodiniek zapojila aj spoločnosť HP luxusným modelom HP MOVADO Bold Motion. Vo vnútri sa nachádza analógový ciferník, avšak je schopný spolupracovať s operačným systémom Android aj iOS.

Vedeli ste, že?

V roku 2015 sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti Dion Weisler, pod ktorého vedením spoločnosť smeruje k rozvoju priestorových tlačových technológií?

CES 2016 priniesol opäť niekoľko noviniek aj z dielne HP Inc.. Jednou z nich je aj HP EliteBook Folio s hrúbkou len 12,4 mm. EliteBook sa stal lacnejšou konkurenciou Apple MacBook.

Pozrite siHP EliteBook Folio je odpoveďou na ultratenký MacBook

Hewlett-Packard
HP EliteBook Folio G1ZDROJ | HP

Pozrite siHP EliteBook Folio je odpoveďou na ultratenký MacBook

O niekoľko mesiacov sa však na trhu objavil o niekoľko milimetrov tenší HP Spectre 13. Oproti modelu HP EliteBook Folio je jeho hrúbka len 10,4 mm.

Hewlett-Packard
ZDROJ | HP

V máji tohto roku sme sa dozvedeli, že produktová línia HP EliteBook sa rozširuje o ultrabook určený pre používateľov v podnikateľskej sfére. EliteBook 1030 by sa mal objaviť na trhu v nasledujúcich mesiacoch.

Hewlett-Packard
HP EliteBook 1030ZDROJ | HP

Nedávno HP predstavil aj herné počítače s názvom OMEN. Prenosný počítač OMEN existuje v dvoch variantoch, s uhlopriečkou displeja 15,6 a 17,3. V produktovej línii sa taktiež nachádza aj stolný počítač.

V aktívnej fáze vývoja sa momentálne nachádza aj séria herných počítačov „v ruksaku“, ktorých názov zatiaľ nie je definovaný. Podľa doterajších informácií by však mali mať podobné parametre ako herné počítače OMEN. Svojou výbavou bude určený predovšetkým pre používateľom VR zariadení.

Pozrite siHP chystá PC v ruksaku zabezpečujúce VR zážitok kdekoľvek

Hewlett-Packard Enterprise a HP Inc. sú síce samostatné spoločnosti, no stále patria medzi dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti s globálnym pôsobením. So silným postavením na trhu je budúcnosť oboch celkom predvídateľná. HPE bude rásť na poli biznisových riešení, HP Inc. ožíva s novými veľmi zaujímavými produktami. S tými ďalšími sa budete môcť stretávať aj na našom portáli TECHBOX.sk.

Komentáre k článku