Exkluzívny rozhovor s tvorcami oceneného zemného akumulátora

Nedávno sme na našich stránkach písali o projekte, ktorý získal prestížne ocenenie Startup Awards 2014 v kategórii Science. Keďže vás téma ekologického a lacného kúrenia mimoriadne zaujala, pousilovali sme sa zistiť ďalšie podrobnosti priamo zo zdroja.

Kvôli detailom sme oslovili priamo tvorcov projektu zemného akumulátora a prostredníctvom rozhovoru sme pre vás získali viacero informácií o samotnej technológii a tiež o ďalších plánoch do budúcnosti. Na naše otázky odpovedal jeden z dvojice výskumníkov, Ing. Michal Gottwald z Divízie výskumu inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií pri Výskumnom centre Žilinskej univerzity.

vyskumne-centrum-zilina-logo

Téma zemného akumulátora tepla našich čitateľov mimoriadne zaujala. Dokazuje to, že mladšia generácia citlivejšie vníma harmonický vzťah k životnému prostrediu, alebo je to skôr o šanci usporiť náklady?

Myslím, že obe motivácie sú rovnako silné. Pristupuje k tomu aj principiálna vnútorná snaha každého človeka byť dobrým hospodárom a využiť skutočne celu silu svojho pozemku a Slnka, ktoré dáva v ročnom súčte dostatok tepla na vykurovanie a neposiela pritom zloženky.

POZRITE SI: S unikátnym akumulátorom tepla máte vykurovaciu sezónu zadarmo

Nezanedbateľným je určite aj efekt nezávislosti – energetickej, finančnej, ale aj nezávislosti od oficiálnych autorít a štruktúr. Vo svete už existujú energeticky autonómne domy a zemný akumulátor tepla by takejto autonómii mohol významne pomôcť. Je to tak?

Áno, mohol by pomôcť. Samotná akumulácia tepla je dlhodobo skúmaná téma. My sme chceli vymyslieť riešenie skutočne finančne dostupné. Takže máme lacnú akumuláciu, aj keď za cenu pomerne vyšších tepelných strát.

michal-gottwald-s-ocenenim

Ing. Michal Gottwald s ocenením Startup Award 2014

Dokážeme sa zaobísť bez kúrenia fosílnymi palivami

Čo vás motivovalo k hľadaniu riešenia, za ktoré ste boli nakoniec ocenení? A ako dlho na projekte pracujete?

Koncepčne sa snažíme o dlhodobý cieľ energetickej sebestačnosti. Toto je podprojekt. Konkrétne ohľadom vykurovania sme stále mali pred očami grafy ročných solárnych ziskov, ktoré sumárne ďaleko prevyšujú tepelnú potrebu objektov, a tento obrázok nám nedával spávať.

Zatiaľ ide, ak sa nemýlim, o projekt v štádiu konceptu. Ako však sami uvádzate, o záujemcov o realizáciu nie je núdza. Kedy budú k dispozícii referencie a praktické skúsenosti?

Musíme dokončiť skúšobné akumulátory v areáli univerzity a u súkromných partnerov, namerať kvantá dát, upraviť podľa toho optimalizačné modely. Bude tiež potrebné kompletne doriešiť problematiku výmenníkov, vlhkostného režimu a cyklických objemových zmien. Postupne budeme písať manuály pre rôzne typy zemín. Ja osobne by som bol spokojný až o pár rokov, ale budeme musieť robiť veci paralelne, aby sa výstupy urýchlili.

POZRITE SI: Solárne cesty – slepé uličky?

Jasné, ale to je myslím správne. Čím skôr budeme mať úsporné technológie k dispozícii, tým lepšie. Riešite aj iné úlohy z oblasti energetickej sebestačnosti domov, resp. domácností? Ak áno, povedzte o nich niečo.

Náväzne na zemný akumulátor by sme chceli trocha pracovať na lacnej sebestačnosti v oblasti teplej úžitkovej vody. Uvidíme, aký zvyškový potenciál budú mat akumulátory tepla. Do tejto skupiny patrí aj vyhrievanie zimných záhrad a skleníkov pre vlastnú produkciu potravín a uplatnenie tepelnej akumulácie pri energetických upgradoch existujúcej výstavby. Ďalej je v procese skúmania inovácia v skladbe a technológii sendvičových stien pre zlepšenie vzduchotesnosti a tepelného odporu stavebnej obálky pri znížení jej ceny.

yskumne-centrum-balik-energii

Podiel energetických potrieb domácnosti. Kúrenie je dominantným konzumentom energetických vstupov.

Hovorí sa, že energetická loby nerada vidí aktivity, ktoré ju môžu potenciálne ohrozovať, alebo znižovať jej zisky. Neobávate sa nejakých umelých, alebo byrokratických prekážok, ktoré by sťažovali zavedenie zemnej akumulácie do praxe?

Zatiaľ to nemá masový charakter a na lokálnej úrovni sa neobávame. Vďaka stále nižšej spotrebe energií v nových domoch sa tento sektor stáva pre loby okrajový. A hlavne zatiaľ stále riešime predovšetkým technické otázky.

Šťastie nie je v raste, ale v stabilite

Rakúsko má dlhú tradíciu v nasadzovaní tepelných čerpadiel a „po Fukušime“ aj Nemecko vyhlásilo podporu obnoviteľným zdrojom energie. Hovorí sa, že doma je ťažké stať sa prorokom. Neláka vás ponúknuť svoje know-how na ekologicky vyspelejších a zároveň lukratívnejších trhoch?

Veľmi radi. Ale tomu musí predchádzať veľmi kvalitný výskum a presvedčivé výsledky. Jedine to nám otvorí cestu k špičkovým partnerom, ktorí majú už vytvorene celosvetové obchodné siete.

Dúfajme, že byrokratické bariéry nevzniknú a zemná akumulácia sa začne široko presadzovať v praxi. Bude to isto trvať mnoho rokov, ale takáto koncepcia by nakoniec bola príspevkom k zvýšeniu energetickej bezpečnosti štátu. Menšia spotreba zemného plynu v zimnom období, znamená menšiu závislosť od jeho dodávateľov.

Áno, veríme, že fosílne paliva sú pre bývanie v našom klimatickom pasme nepotrebné. Energetická bezpečnosť štátu súvisí hlavne so strategickými priemyselnými spotrebiteľmi. My sa zameriavame predovšetkým na energetický pokoj, energetickú dôstojnosť a energetickú slobodu obyčajných ľudí.

zemny_akumulator-akumulacia

POZRITE SI: Geniálna klimatizácia funguje bez elektriny

Môžete nám priblížiť myšlienku energeticky sebestačného mesta Zero City? Znie to čosi ako koncept trvale udržateľnej technickej civilizácie. (Pojem „trvalo udržateľný rozvoj“, alebo rast, považujem za logický nezmysel.)

Áno, o raste v ekonomickom zmysle nie je reč. Šťastie nie je v raste, ale v stabilite.

Aké sú vaše ďalšie plány a najbližšie ciele?

V prvom rade potrebujeme otestovať teplotné, vlhkostné a deformačné stavy akumulátora v reálnej prevádzke. Následne sa chceme zamerať na rozšírenie využitia tohto spôsobu akumulácie energie aj na ohrev teplej vody v zimnom období. Naše zámery sú však omnoho širšie a zahŕňajú víziu celkove energetickej, prípadne aj surovinovej a potravinovej sebestačnosti  – nielen domu, ale aj širšej komunity. To je myšlienkou Zero City. Konkrétne smerovanie však závisí aj od podmienok a podpory zo strany Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline. Zatiaľ to vyzerá optimisticky.

V to veríme aj my. Želáme vám veľa úspešných riešení a ďakujeme za rozhovor.

 

Foto: Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Komentáre k článku