Čo je to gamifikácia? Moderná motivácia nielen pre hráčov

ZDROJ | JESHOOTS.COM

Gamifikácia nie je nový pojem, no stále dosť neznámy aj napriek tomu, že a s jeho praktickou formou stretol už takmer každý. O čo vlastne ide a ako môže gamifikácia súvisieť so vzdelávaním alebo prácou?

V skratke…

Gamifikácia označuje využívanie herných mechaník a motivačných procesov do oblastí, ktoré s hrami nijak nesúvisia. Ide napríklad o využívanie bodov, úrovní, odznakov a ďalších typicky herných elementov vo vzdelávacom procese alebo v pracovnom prostredí.

O tom, že hráči nemajú problém s motiváciou pri dosahovaní vyšších úrovní, prekonávaní nepriateľov alebo vlastných úspechov, netreba ani diskutovať. Hry využívajú efektívne metódy na motiváciu, aby z hráčov dostali to najlepšie a zároveň boli stále dostatočne zábavné. Prečo teda túto filozofiu nevyužiť aj v iných oblastiach?

ZDROJ | Apple

Presne to je účelom gamifikácie, ktorá využíva tento spôsob motivácie napríklad na zlepšenie študijných výsledkov, zvýšenie pracovného výkonu alebo zvýšenie predajného objemu. Samozrejme, bodový systém a určité úrovne odzrkadľujúce skúsenosti a znalosti využívajú školy a pracoviská už aj dnes, no efekt pravej gamifikácie sa prejaví iba pri správnom nastavení úloh, cieľov, odmien, prístupu k neúspechu a podobne.

Pozrite siČo je to USB-C a ako si vybrať správny USB-C kábel?

Typickým príkladom na využívanie gamifikácie sú aplikácie ako Duolingo, Nike Run Club alebo Waze, ktoré vás pri zlepšovaní seba alebo svojho okolia odmeňujú bodmi, vyššími úrovňami, odznakmi alebo inými virtuálnymi doplnkami, ktorými sa môžete následne pýšiť vo verejnom profile a zároveň prekonávať priateľov vo verejných rebríčkoch.

Ľahkým odvarom gamifikácie je aj čoraz častejšie využívaná platforma Kahoot!, ktorá slúži na tvorbu interaktívnych kvízov, pomocou ktorých si môže učiteľ alebo prednášajúci overiť vedomosti študentov/publika hravou formou. Hráči, ktorí odpovedali na otázky správne a dostatočne rýchlo, sa dostanú do čela rebríčka.

Pozrite siNÁVOD | Ako vymazať odoslanú správu na Facebooku?

Hráči, ktorí odpovedali nesprávne a do rebríčka sa neumiestnili, nie sú za zlé odpovede nijako trestaní a vďaka priebežnému zobrazovaniu správnych odpovedí si napokon aj tak z prednášky či hodiny odnesú zhruba rovnaké vedomosti, ako víťazi kvízu. V tomto prípade je kľúčová okamžitá odozva a motivácia dávať pred ďalším kvízom väčší pozor počas vyučovania či prednášky.

https://youtu.be/yZvikyjgA1U

Gamifikácia bude spolu s technologickým pokrokom naberať ďalšie nové podoby a postupne ju zrejme uvidíme v čoraz väčšom počte neherných oblastí. Bude zaujímavé sledovať, či sa neskôr stane aj súčasťou bežného vyučovacieho procesu, ktorý sa skôr či neskôr bude musieť prispôsobiť potrebám modernej doby.

ZdrojInvestopedia

Komentáre k článku