Čo je to router, zariadenie, ktoré je už v každej domácnosti?

S routerom sa stretávame každodenne, no iba málokto z nás vie, čo to vlastne je. V dnešnej časti seriálu „Čo je to“ sa preto pozrieme na to, ako funguje, podľa čoho sa delí aj na trochu z histórie.

Xiaomi
ZDROJ | Xiaomi

V skratke…

Router (po slovensky smerovač) je zariadenie, ktoré slúži na pripojenie viac zariadení, notebookov, mobilov, či tabletov do domácej siete a do internetu. Zväčša v sebe obsahuje aj firewall.

Router je zjednodušene povedané počítač, ktorého softvér a hardvér sú prispôsobené na prenos dát medzi počítačovými sieťami. Ich úlohou je usmerňovať údaje, ktoré sa posielajú medzi jednotlivými počítačmi. Robia to pomocou hľadania najkratšej cesty medzi nimi, pričom na celý proces využívajú systém pravidiel nazývaný aj smerovací protokol.

Pozrite siČo je to ANT+, technológia, ktorú používame každý deň a nevieme o nej?

Krátka história

Za prvé zariadenie, ktoré malo podobné funkcie novodobých routerov sa najčastejšie označuje Interface Message Processor. Jednalo sa o aparáty, ktoré spájali jednotlivé časti predchodcu internetu, ARPANETu. Myšlienka routeru vznikla medzi počítačovými sieťovými vývojármi, ktorí boli súčasťou skupiny International Network Working Group.

ZDROJ | Wikipedia

Prvý skutočný IP router bol vyvinutý výskumníčkou Virginia Strazisar z firmy BBN. Stalo sa tak medzi rokmi 1975 až 1976. Prvý multiprotokolový smerovač bol potom vytvorený vedcami z MIT a Stanfordu neskôr v roku 1981.

Cesta za internetovou stránkou

Každý router či smerovač vo všeobecnosti disponuje operačným systémom, pamäťou RAM, NVRAM, flash pamäťou a jedným či viacerými procesormi. Router taktiež obsahuje dva alebo viaceré sieťové rozhrania.

Ak máte doma pripojenie na internet, je vysoká šanca, že niekde v domácnosti sa nachádza aj router. Tento router je prvým smerovačom, do ktorého pripojený počítač posiela dáta pri pokuse pripojiť sa na internet. Nazýva sa preto aj predvolená brána. Pri upozornení typu „predvolená brána nie je dostupná“ tak chyba býva práve v routeri.

ZDROJ | Xiaomi

Pri vyhľadávaní akejkoľvek internetovej stránky počítač musí nájsť najprv IP adresu. Na to je využívaná služba DNS, systém, ktorý premieňa hosťovské meno na IP adresu na internete. V prípade, že adresa bola nájdená sa počítač pripojí ku predvolenej bráne.

Táto brána následne posiela dáta poskytovateľovi internetu. Smerovač poskytovateľa už v tomto prípade najčastejšie býva napojený na internet a spojí sa s druhými routermi, s ktorými si posiela údaje až kým sa nedostanú na požadované miesto.

Pozrite siČo je to nabíjačka a prečo niektoré nabíjačky nabíjajú pomalšie?

Drôtový alebo bezdrôtový router

Routeri sa rozlišujú podľa základného delenia, a síce či je router drôtový alebo bezdrôtový. Bezdrôtové pripojenie ku Wi-Fi poznáme hádam všetci. Najväčšou výhodou je jeho pohodlie. Medzi hlavné nevýhody naopak patrí možné prerušovanie s inými sieťami v dôsledku využívania univerzálneho 2,4 Ghz a 5 Ghz pásma, ako aj fakt, že bezdrôtová sieť tiež predstavuje vyššie bezpečnostné riziko.

Ku drôtovému routeru sa používateľ, a teda aj notebook či iná elektronika pripoja vďaka káblu. I napriek nevýhode v podobe pripojenia každého jedného zariadenia v domácnosti ku smerovaču však so sebou prináša aj niekoľko výhod. Spomenúť môžeme vyššiu stabilitu aj bezpečnosť. Drôtový router sa taktiež vyznačuje absenciou „anténok“.

ZDROJ | Best Buy

Takýto druh pripojenia na odporúča napríklad pri inteligentnej televízii alebo počítači. Bezdrôtový router je vhodný pri smartfónoch a tabletoch, kde sa jednak nenachádza vstup pre takýto kábel, druhou vecou je neustále prenášanie.

Aký je rozdiel medzi routerom (smerovačom) a prepínačom?

Router spracováva dátové pakety. Switch len prepína to čo dostane, ale router to smeruje, porovnáva a vyhodnocuje dostupnosť siete a posiela pakety tou najrýchlejšou a najbezpečnejšou cestou, chráni seba aj dáta firewallom.

Pozrite siČo je to HDMI, port, ktorý používame už takmer všetci?

Na ilustráciu si môžeme predstaviť, že prepínače sú ulice a smerovač je križovatka so smerovými tabuľami. Každý dom na ulici má svoju adresu. Na križovatke sa poštár podľa smerových tabúľ rozhoduje, ktorým smerom musí ísť, aby sa dostal k adrese, kam má doručiť poštu.

Budúcnosť smerovačov

Už dnes si môže používateľ kúpiť okrem bežného smerovača aj inteligentný. Ich hlavnou výhodou je jednoduchšia inštalácia, ale aj funkcie navyše. Patrí sem napríklad rodičovská kontrola, nastavenie pripojených zariadení aj menenie priority pre jednotlivé procesy. Ako ukážka slúži aj router od Google s názvom Google Wifi.

https://youtu.be/P0GoYzq_KAY

ZdrojGoogle Wi-Fi,Wikipedia,Computer Notes,Computer Hope

Komentáre k článku