Čo je to IrDA, starý otec novodobého Bluetooth?

Pripojenie cez Bluetooth už dnes pozná aj malé dieťa. Keby ste sa ho ale opýtali, čo je IrDA, pravdepodobne by nevedelo odpovedať.

A rovnako je veľká šanca, že by nevedela odpovedať polovica opýtaných. Práve pre takýchto ľudí je určená séria článkov Čo je toktorá vysvetľuje každodenné technológie čo najjednoduchším spôsobom.

V skratke…

IrDA je komunikačný port vytvorený konzorciom IrDA (Infrared Data Association), ktoré opisuje bezdrôtovú komunikáciu pomocou infračerveného žiarenia bez potreby kábla. Úlohou asociácie je zosúladiť tento štandard.

Dalo by sa povedať, že pojem IrDA má dva významy. Pomenúva asociáciu, ktorá sa zameriava na vývoj a podporou zariadení s infračerveným portom. Samotná skratka sa ale využíva aj na pomenovanie tejto funkcie.

V roku 1993 vznikla asociácia IrDA (Infrared Data Association). Tá vznikla na základe záujmu približne 50 spoločností po celom svete vytvoriť nový štandard, ktorý by umožňoval prenos dát. O dva roky neskôr sa v počítačoch, tlačiarňach či PDA začal vyskytovať port, ktorý využíval infračervené žiarenie na zdieľanie informácií bez komunikačných káblov. Ďalšou výhodou bola relatívne vysoká bezpečnosť prenosu, ako aj nízka chybovosť.

IrDA vysiela a prijíma modulované infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou 850-900 nm. Nakoľko sa infračervené svetlo neodlišuje vlastnosťami od nami viditeľného aj tu platí, že pre funkcionalitu je potrebná priama viditeľnosť oboch zariadení. Navyše ideálna vzdialenosť pre takmer 100% prenos je od 5 do 60 centimetrov.

Vysielačom sú infračervené LED diódy alebo infračervené laserové diódy. Prijímačom sú fotodiódy. Výrobcovia vyrábajú sady, ktoré pozostávajú z prijímača a vysielača, aby si medzi sebou dve zariadenia mohli obojstranne vymieňať dáta. V minulosti tak stačilo umiestniť tlačiareň vedľa počítača a dokument bol v priebehu niekoľkých sekúnd vyhotovený.

Pozrite siČo je to eSIM? Plastovým kartám v telefónoch odzvonilo

Ako i pri iných technológiach i tu nájdeme niekoľko štandardov, ktoré určujú rýchlosť pripojenia. V tomto prípade ide o IrDA 1.0 s prenosovou rýchlosťou do 115 kb/s a IrDA 1.1 s prenosovou rýchlosťou do 4 Mb/s, pričom podobnú rýchlosť ponúkajú i paralelné porty.

Ďalšie delenie je vytvorené pre rozličné využitie. IrDA Data, ako už názov napovedá, slúži na prenos väčšieho množstva dát a jeho rýchlosť bola najčastejšie spomínaných 4 Mb/s. Druhá, IrDA Control je využívaná prevažne pri posielaní menšieho objemu dát s rýchlosťou 75 kb/s, výhodou je ale vyššia možná vzdialenosť zariadení až do 5 metrov. I preto sa skôr využíva napríklad v ovládačoch televízorov.

ZDROJ | Coolpad

Infračervené žiarenie má ale niekoľko veľkých nevýhod, ktoré nemohli byť prehliadnuté. Prvou bol fakt, že počas prenosu dát mohli byť zariadenia od seba vzdialené len niekoľko desiatok centimetrov s maximálnou odchýlkou 15°. Rovnako nebolo možné toto prepojenie prerušiť iným predmetom. Rýchlosť navyše nepostačovala na prenos väčších súborov.

Z týchto dôvod nahradil infračervený port nový štandard v podobe Bluetooth pripojenia, ktorý na prenos využíva rádiové vlny. O tom si ale môžete prečítať v našom ďalšom článku Čo je to Bluetooth, najzákladnejšia bezdrôtová technológia?

Infračervený port však nezanikol ani v dnešnej dobe. Nájdeme ho ešte stále v mnohých ovládačov od televízorov, ale aj smartfónoch. Sem ich výrobcovia implementujú práve z dôvodu jednoduchšieho ovládania spotrebičov v domácnosti, ktoré tento štandard ešte stále podporujú.

ZdrojLife Wire,Search Mobile Computing,Wikipedia,PCMag

Komentáre k článku