Briti vymenia uhoľné bane za solárne farmy

Niet síce dymu bez ohňa, ale energiu bez dymu a smogu väčšina obnoviteľných zdrojov produkovať dokáže. Samozrejme, s výnimkou teplární a elektrární spaľujúcich drevnú štiepku. Tie sa vďaka pokriveným dotáciám a paragrafom, niekedy menia na nenásytného molocha, schopného namiesto drevoodpadu stráviť celé lesy zdravých stromov.

anesco-solar

So zaujímavým nápadom na revitalizáciu bývalých uhoľných baní prichádza britská spoločnosť Anesco. Na mieste bývalých banských lokalít Notthinghamshire plánuje postaviť solárne farmy s úhrnným výkonom 30 MW. Vyprodukovaná elektrina zo solárnych fariem vo Welbecku v Mansfielde, v Gedlingu v Lambley a v Bilsthorpe dokáže pokryť spotrebu zhruba 10 000 domácností, čo zodpovedá v našich pomeroch okresnému mestu strednej veľkosti.

POZRITE SI: S plávajúcimi solárnymi elektrárňami budeme „za vodou“?

Prvá solárna elektráreň s výkonom 11,2 MW vznikne na mieste bane vo Welbecku, ktorá bola uzavretá v roku 2011. Určite je vhodnejšie umiestniť 44 160 fotovoltaických panelov na zdevastovanom území, ako na lúke, či poľnohospodárskej pôde, ako bývalo uleteným zvykom donedávna aj na Slovensku.

povrchova_bana

Povrchové bane nechávajú na tvári krajiny devastačné stopy. Foto: PetitionBuzz

Po Welbecku budú nasledovať 5,74 MW elektrárne v Gedlingu a v Bilsthorpe. K dispozícii je tiež štvrtá lokalita v Askerne, v South Yorkshire, kde je výstavba elektrárne vo fáze plánovania.

Anesco už predtým postavil 5 MW solárnu farmu na ploche 12 hektárov v New Foreste a 10 MW elektráreň na 16 ha v Owls Lodge, v blízkosti Andover. Tri nové fotovoltaické farmy na území bývalých baní plánuje Anesco začať budovať do konca tohto roku.

V niekdajšej uhoľnej veľmoci momentálne pokrývajú slnečné elektrárne 3,9 percent spotreby elektrickej energie.

Komentáre k článku