4 najlepšie stránky slovenského e-Governmentu

ZDROJ | HEC Paris

Slovenské služby e-Governmentu nepatria medzi najlepšie a v medzinárodných rebríčkoch nepatríme medzi top 25 krajín ako napríklad Estónsko. Toto sú 4 najlepšie stránky, kde viete využiť služby štátu cez internet.

eZdravie

Jedna z nových služieb slovenského e-Governmentu umožňuje pozrieť si vašu zdravotnú kartu cez internet. Aj keď služba funguje už od začiatku roku 2018, neponúka detailné informácie pre každého pacienta. Ak sa prihlásite cez váš elektronický občiansky na Národný portál zdravia, malo by vám minimálne ukázať meno lekára, minulé vyšetrenia či plánované očkovania.

Okrem Elektronickej zdravotnej knižky ponúka portál aj možnosť online objednania sa k lekárovi, no zatiaľ sú do systému zapojení len niektorí lekári. Okrem Národného portálu zdravia slúži na informácie o službách eZdravia stránka ezdravotnictvo.sk. 

ZDROJ | eZdravie

Kataster nehnuteľností

Jedna z mála funkčných e-Government stránok je online register nehnuteľností Zbgis. Ten má síce oproti súkromným portálom menšie nedostatky, no napriek tomu po dlhom vývoji ponúka praktické informácie a interaktívnu mapu. V nej si navyše môžete vybrať, či budete hľadať konkrétne parcely, terén, geodetické základy či iné informácie. Pri každom pozemku si navyše viete stiahnuť aktuálny výpis z katastru nehnuteľností.

ZDROJ | Zbgis

Pozrite siNáhrada katastrálnej Mapky má už aj 3D zobrazenie

Finančná správa

Stránku Finančnej správy Slovenskej republiky využívajú najmä podnikatelia pri podávaní daňových priznaní cez internet. Okrem tejto služby ponúka stránka aj ďalšie elektronické služby ako napríklad overovanie IČ DPH v rámci celej EÚ, daňové kalkulačky či daňový kalendár.

ZDROJ | Finančná správa

Slovensko.sk

Hlavná stránka, ktorá slúži ako ústredný portál elektronických služieb ponúka okrem informácií aj konkrétne služby a odkazy na ne. Na väčšinu z nich sa musíte do systému prihlásiť cez elektronický občiansky preukaz. Samotná schránka na portáli Slovensko.sk nefunguje úplne ideálne, no cez rozrastajúci sa systém Slovensko.sk môžete napríklad už dnes cez internet vybaviť prepis vozidla či registráciu psa.

ZDROJ | Slovensko.sk

Komentáre k článku