13-ročný chlapec sa postavil proti kyberšikanovaniu

ZDROJ | Luke Culhane

S pojmom „cyberbullying“ alebo „kyberšikana“ ste sa už mohli stretnúť. Máte s ním osobné skúsenosti vo vlastnom živote alebo vo vašej rodine, medzi priateľmi alebo známymi? Samozrejme, často sa šikanovaná osoba nemusí zdôveriť so svojím problémom. V mnohých prípadoch „kyberšikana“ zanechá v obetiach následky v podobe rôznych duševných zranení, nízkeho sebavedomia. Nejedenkrát sa však jednalo aj o telesné zranenia.

anticyberbullying_luke_culhane_02
ZDROJ | Luke Culhane

Luke Culhane, 13-ročný chlapec z Írska, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje tvorbe rôznych videí sa k tejto citlivej téme vyjadril. Motívom jeho krátkeho filmu je kyberšikana a jej následky, s ktorými má osobnú skúsenosť.

https://www.youtube.com/watch?v=MV5v0m6pEMs

Kyberšikanovanie je forma šikany, pri ktorej agresor využíva kontakt s obeťou pomocou mobilného telefónu alebo internetového pripojenia na počítači. Kyberšikana môže prebiehať prostredníctvom SMS správ, telefonátov, nevyžiadaných e-mailov atď. Tento druh šikany môže mať podobu tzv. kybernetického prenasledovania, ktoré môže byť spojené s obťažovaním, vyhrážaním alebo zastrašovaním. Jednou z ďalších foriem je aj „happy slapping“ – násilné alebo sexuálne útoky, často krát aj na náhodne vybrané osoby.

Pozrite siKaspersky Safe Kids pomôže ochrániť naše deti

anticyberbullying_luke_culhane_03
ZDROJ | Luke Culhane

Luke vytvoril video o kyberšikane v rámci Safer Internet Day 2016, ktorý prebiehal 9.februára tohto roku. Aktivity v rámci tohto dňa boli iniciované a koordinované UK Safer Internet Centre. Krátky film, ktorý trvá približne 2 a pol minúty je mozaikou skúseností šikanovanej osoby. Na konci filmu je krátky príhovor autora a hlavného hrdinu krátkeho filmu, Luka Culhane. V rámci YouTube sa stalo jeho doposiaľ najnavštevovanejším video a vyžiadalo si pozornosť niekoľkých internetových médií.

Pozrite siViete, čo to je kyberšikana?

Na YouTube však existuje množstvo krátkych filmov, ktoré sa venujú problematike virtuálnej šikany. Niektoré z nich uvádzame aj my.

https://www.youtube.com/watch?v=vmQ8nM7b6XQ
https://www.youtube.com/watch?v=FYVvE4tr2BI

Na Slovensku sa prevenciou kyberšikanovania a bezpečnému využívaniu moderných technológií  venujú známe internetové portály ako napr. ZODPOVEDNE alebo Ovce.

ZdrojYoutube

Komentáre k článku