Telemedicína vie poskytnúť zdravotnícke služby na diaľku

ZDROJ | Goldmann

Klinická starostlivosť na diaľku pomáha eliminovať bariéry a zlepšuje prístup ku zdravotným službám. Telemedicína je súčasťou elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych služieb na veľké vzdialenosti. Jej veľký potenciál nedávno potvrdila pandémia koronavírusu.

Telemedicína (resp. distančná medicína) je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, rovnako ako v starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava telemedicína sú dve – diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je distančná medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku je to stále pomerne neznámy pojem.

Spoločnosť Goldmann Systems v spolupráci s Národným dohľadovým centrom prinášajú túto technológiu na Slovensko. Riešenie vzniklo v spolupráci s českým partnerom Ústav vývoje a klinických aplikací a použitie v praxi prináša so sebou viditeľné a merateľné výsledky.

ZDROJ | Goldmann

Vzdialený monitoring má dokázateľné prínosy v medicínskej oblasti a urýchľuje liečbu. Pacientom s chronickými ochoreniami alebo tým, ktorých čaká vyšetrenie a ešte sa im len bude stanovovať diagnóza, umožňuje v domácom prostredí monitoring fyziologických funkcií. Vďaka tomu sa znižuje počet návštev v odborných ambulanciách.

Pozrite siSledujte všetky zdravotné dáta pomocou aplikácie Zdravie vo vašom iPhone

Lekár tak má k dispozícii aktuálne údaje o stave pacienta bez toho, aby musel za pacientom dochádzať, prípadne aby bola nutná návšteva pacienta v ordinácii. Zároveň možno včasnou úpravou liečby zamedziť hospitalizácii a umožniť liečbu v domácom prostredí.

Pre vzdialený monitoring sú momentálne zabezpečené merania zariadeniami: EKG monitor, EKG holter Faros, glukomer, oximeter, infračervený teplomer, kontinuálny teplomer, tlakomer, digitálna váha, pulzný oximeter, smart náramok, spirometer a coaguchek.

ZDROJ | Goldmann

Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odoslané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Vzdialený monitoring predstavuje komplexné riešenie pre trvalé monitorovanie pacienta na diaľku, ktorý zostáva v domácom prostredí. Jeho využitie je spojené s možnosťou prijímania dát z merania zariadení na kontrolu životných funkcií pacienta a ich analýzu kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

ZDROJ | Goldmann

Telemedicína a COVID-19

Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania telemedicíny pre rôzne skupiny, môže byť jej prínos pri podpore poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového resp. karanténneho stavu.

Pozrite siGoogle a Stanford Medicine pomôžu s odhaľovaním chorých na COVID-19

Národné dohľadové centrum a Goldmann Systems sa rozhodli pripojiť k výzve IT firmy pomáhajú Slovensku a to dočasným poskytnutím ucelenej platformy vzdialeného monitoringu pre potreby verejnosti a štátu. Samotná platforma pacientom umožňuje v pohodlí domova, v tomto prípade v domácej karanténe, monitorovať ich fyziologické funkcie dôležité z pohľadu vývoja infekcie COVID-19 – ako sú teplota a saturácia krvi kyslíkom (vzdialený monitoring použitím teplomeru, oximetra a prenosového HUB-u).

ZDROJ | Goldmann

Na Slovensku je telemedicína pomerne mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti no aj na neprebádané oblasti v našich reáliách. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však chýbajúce finančné zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní.

Je to určite škoda, pretože ide o budúcnosť poskytovania zdravotníckych služieb. Naša populácia starne a so súčasnými personálnymi zdrojmi nie je reálna šanca poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

ZdrojGoldmann Systems

Komentáre k článku