Supramolekulárny materiál sa dokáže opraviť sám

ZDROJ | Chemical Science

Samoobnovujúce sa materiály sa v poslednom čase začínajú objavovať častejšie. Napríklad  University of Bristol vlani predstavila takýto materiál, určený pre samoopravné displeje. Ide však o kompozit. Výskumom samo sa liečiacich plastov sa zaoberá aj IBM, ale výskumníci z britskej University of Reading prišli s unikátnym materiálom.

Pozrite siNamiesto Gorilla Glass, samoopravný displej

Vyvinuli ahezívny elastometrický supramolekulárny polyuretán, schopný zaceliť svoje trhliny pri telesnej teplote. Táto vlastnosť, spolu so skutočnosťou, že nevykazuje toxicitu, ho predurčuje na množstvo aplikácií, vrátane medicíny. Podrobnosti o výskume nájdete v tomto dokumente.

https://www.youtube.com/watch?v=NDhvCubx54Q

Samozrejme, takýto polyuretán by našiel uplatnenie aj pri výrobe smartfónov, tabletov, či iných prenosných zariadení, kde hrozí riziko poškriabania povrchu, ale aj pri výrobe samoopravných autolakov a náterových hmôt.

polyuretan.ico
ZDROJ | Chemical Science

Nový polyuretán sa chová ako hustá kvapalina, keď sú jeho väzby prerušené, a reformuje sa, keď je pri poškodení jeho viskozita znížená. Jednou z aplikácií by mohli byť trvanlivé obväzy, alebo naopak šitie pre chirurgické stehy, ktoré by sa po definovanom čase vstrebali do tkaniva.

Pozrite siVedci z IBM vyrobili samorastúce nanodrôty

polyuretan2
ZDROJ | Chemical Science

Hojenie polyuretánu na povrchu prasacej kože: (a) celkový pohľad, (b) 2D mikroskopia, (c) 3D mikroskopia vzorky pred hojením a (d) celkový pohľad, (e) 2D mikroskopia, (f) profilová drsnosť povrchu, po dvoch hodinách hojenia. Mierka na obrázkoch je 200 mm.

Výsledky ukazujú, že za 60 minút dokáže pri teplote tela materiál plne obnoviť svoje mechanické vlastnosti. Okrem toho testy mechanickej odolnosti za fyziologických podmienok dokázali, že materiál dokáže udržať svoju štrukturálnu integritu. Pokusy na koži ošípaných zas potvrdili, že samoliečiace sa vlastnosti polyuretánu boli plne zachované. To naznačuje možnosti jeho biomedicínskych aplikácií ako umelá koža, alebo lepidlo pre plastickú chirurgiu.

ZdrojChemical Science

Komentáre k článku