Štvrtina Wi-Fi sietí na svete má slabé alebo nemá žiadne zabezpečenie

ZDROJ | Kaspersky Lab

Každá štvrtá z celkovo 31 miliónov Wi-Fi sietí na svete, ktoré sú využívané na online komunikáciu, je nezabezpečená a predstavuje riziko pre používateľov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Kaspersky Lab.

naživoCyber Security Weekend 2016 – Prišli sme o svoje súkromie už dávno?

Analýzou uskutočnenou v rámci Kaspersky Security Network* bolo zistilo, že až 25% Wi-Fi sietí po celom svete nie je zabezpečených ani len základnou formu ochrany (šifrovaním alebo heslom).

Podiel typov šifrovania používaných vo verejných Wi-Fi prístupových bodoch po celom svete
Podiel typov šifrovania používaných vo verejných Wi-Fi prístupových bodoch po celom sveteZDROJ | Kaspersky Lab

Až 25 % Wi-Fi sietí vo svete je slabo zabezpečená alebo úplne bez zabezpečenia.

Inými slovami, informácie prenášané v rámci Wi-Fi siete sú úplne otvorené a môžu byť sledované treťou stranou. Takáto nespoľahlivá forma zabezpečenia môže byť prelomená behom niekoľkých minút nástrojmi, ktoré sú už dnes voľne dostupné na internete.

Podiel Wi-Fi hotspotov, ktoré používajú nespoľahlivé WEP alebo nemajú žiadne šifrovanie dát (podľa jednotlivých krajín)
Podiel Wi-Fi hotspotov, ktoré používajú nespoľahlivé WEP alebo nemajú žiadne šifrovanie dát (podľa jednotlivých krajín)ZDROJ | Kaspersky Lab

Zvyšné tri štvrtiny Wi-Fi hotspotov používajú spoľahlivejšie formy šifrovania, známe ako protokoly WPA (Wi-Fi Protected Access). Je oveľa náročnejšie hacknúť tieto siete, závisí to však od nastavení, z ktorých významnú úlohu zohráva sila hesla.

Pozrite siKaspersky Lab poukazuje na nové kybernetické hrozby v budúcom roku

Obzvlášť dôležité je byť opatrný najmä pri používaní Wi-Fi sietí na verejných miestach (ako napr. kaviarne), kde sa útočníci vedia veľmi rýchlo dostať cez slabé heslo k akýmkoľvek údajom a informáciám používateľa prenášaných v rámci prelomenej siete.

Podiel Wi-Fi hotspotov, ktoré využívajú WPA / WPA2 šifrovanie (podľa jednotlivých krajín)
Podiel Wi-Fi hotspotov, ktoré využívajú WPA / WPA2 šifrovanie (podľa jednotlivých krajín)ZDROJ | Kaspersky Lab

V zozname 20 krajín s najvyšším podielom nezabezpečených sietí figurujú najmä turisticky obľúbené destinácie, ako napr. Thajsko, Francúzsko, Izrael či USA. Práve turisti patria totiž k najzraniteľnejším skupinám, pretože verejné Wi-Fi siete pre nich predstavujú často jediný spôsob komunikácie.

Paradoxne, ďalšia štúdia (PDF) Kaspersky Lab hovorí o tom, že len 57% používateľov internetu má obavy zo zneužitia či straty ich dát počas pripojenia k verejným Wi-Fi sieťam…

Pozrite siSmartfóny znižujú náš výkon v práci

Všetkým používateľom internetu odporúčame, aby boli ostražití pri používaní verejných Wi-Fi sietí. V žiadnom prípade by nemali používať hotspoty bez hesiel, v ideálnom prípade nepoužívať verejné Wi-Fi pre rizikové operácie, akými sú napr. internet banking či online nakupovanie.

A samozrejme, odporúčame tiež používanie ďalších dodatočných opatrení na ochranu dát, ako napr. technológiu VPN (Virtual Private Network),“ vysvetľuje Denis Legezo, expert na antivírusy spoločnosti Kaspersky Lab.

https://www.youtube.com/watch?v=XcghUy-8VRA

Preto aj my, redakcia TECHBOX, na vás apelujeme, aby ste pri využívaní verejných Wi-Fi hotspotov boli obozretní.

* Kaspersky Security Network predstavuje komplexnú cloudovú infraštruktúru, ktorú automaticky vyhodnocuje obrovské množstvo depersonalizovaných dát súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou s cieľom zaistiť čo najrýchlejší reakčný čas na nové a pokročilé hrozby.

ZdrojKaspersky Lab

Komentáre k článku