Štát chce nakúpiť státisíce 100-eurových tabletov pre seniorov

ZDROJ | Marcus Aurelius

Súčasťou plánu obnovy, ktorý sa aktuálne dostal do fázy medzirezortného pripomienkového konania, je aj časť venovaná digitalizácii Slovenska. Zahŕňa nákup tzv. SeniorPadov, ale aj digitálnu transformáciu poskytovania služieb verejnej správy a financovanie hackatonov.

Očakávaný plán obnovy je rozdelený do piatich kľúčových oblastí, medzi ktoré patrí aj oblasť Digitálne Slovensko s rozpočtom 584 miliónov eur. Súčasťou jej širších okruhov je štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého a digitálna ekonomika. Na digitálnu časť materiálu upozornila TASR.

Navrhované financovanie sa dotýka aj investícií v oblasti eGovernmentu, kde materiál nezabúda ani na seniorov. Práve tí môžu mať najmä v čase pandémie sťažený prístup k službám sociálnej starostlivosti a službám štátu, nehovoriac o elektronickej forme týchto služieb, ktoré môžu byť bez pomoci rodiny a ľudí v ich okolí pre seniorov úplne neprístupné.

Štát si preto v rámci materiálu dáva za cieľ zlepšenie prístupu seniorov k elektronickým službám štátu, zlepšenie ich digitálnych zručností, ako aj zlepšenie ich komunikácie s rodinou, dobrovoľníkmi a ďalšími seniormi. Docieliť to chce pomocou školení a distribúcie tzv. SeniorPadov pre zhruba 280 000 seniorov.

ZDROJ | Alessandro Vallainc

Školenia a distribúcia tabletov sa má týkať osamotených seniorov, seniorov nad 70 rokov, zdravotne a duševne znevýhodnených a osamelých jednotlivcov vo vyššom veku. Celkovo plánuje štát do tejto oblasti investovať 70 miliónov eur, ktoré pokrývajú dodávku tabletov v cene 100 eur/kus a náklad za dátové pripojenie pre 1 tablet v cene 4 eurá/mesiac na 12 mesiacov v rokoch 2022 až 2025.

V rokoch 2021 až 2025 chce štát investovať ďalších 1,6 milióna eur aj do vývoja a adaptácie aplikácií pre potreby seniorov. Rozpočet počíta aj s vybudovaním centra podpory, ako aj s technologickou podporou, servisom a kontrolou pripojenia a užívania tabletov, o ktorú sa má starať Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Pozrite siAko sledovať voľné termíny na očkovanie proti Covid-19?

Pri cene 100 eur za jeden kus tabletu je otázne, aký hardvér sa podarí štátu s týmto rozpočtom obstarať. Tablety v tejto cenovej kategórii využívajú často výrazne poddimenzovaný hardvér pre štandardy dnešných webových a natívnych aplikácií. Prípadné aplikácie určené pre seniorov si tak budú zrejme vyžadovať značnú dávku optimalizácie pre menej výkonné čipsety.

Súčasťou oblasti Digitálne Slovensko sú aj tzv. fast grants alebo rýchle granty realizované v podobe hackatonov. Tie majú reagovať na aktuálne a akútne spoločenské problémy výrazne rýchlejšie, ako existujúce štátne mechanizmy, čo sa ukazuje aj pri aktuálnej kríze spojenej s pandémiou nového koronavírusu.

ZDROJ | Avel Chuklanov, Unsplash

Do rýchlych inovačných grantov by sa podľa štátu mali zapojiť korporácie, startupy, výskumné inštitúcie, vysoké školy a iná odborná verejnosť. Okrem riešenia samotných akútnych problémov by mali takéto štátne hackatony podporiť inovačnú kultúru na Slovensku a podporiť proaktivitu verejnosti vrátane študentov stredných a vysokých škôl.

Predložený materiál v tomto prípade počíta s investíciou vo výške 3 miliónov eur, ktoré majú pokrývať zorganizovanie celkovo 20 hackatonov počas nasledujúcich 5 rokov. Obdobným spôsobom materiál navrhuje aj podporu digitálnej ekonomiky v podobe podpory zapojenia sa do cezhraničných európskych projektov a podpory projektov zameraných na „vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií“ pre ich nasadenie do slovenského priemyslu.

Pozrite siKde na webe je možné nahlásiť nežiadúce účinky očkovania proti Covid-19?

Financovanie EÚ by sa napokon podľa materiálu malo podpísať aj pod skvalitnenie eGovernmentu pre bežných občanov. Súčasné služby poskytované verejnou správou majú byť po digitálnej transformácii poskytované z pohľadu občana, ktorý potrebuje vybaviť konkrétnu životnú situáciu a nie z pohľadu verejnej moci, ktorá dnes v tomto procese vytvára zbytočnú duplicitu úkonov.

Štát má pri tejto reforme vytvoriť 16 komplexných životných situácií pre občanov a podnikateľov EÚ, ktoré bude možné vybaviť na jednom mieste. Veľkosť investície na jednu životnú situáciu sa má podľa materiálu pohybovať v priemere vo výške 1,7 milióna eur.

Medzirezortné pripomienkové konanie k plánu obnovy sa končí 22. marca a Európskej komisii má byť odovzdaný do konca apríla.

ZdrojSlov-Lex

Komentáre k článku