Šťastný nový rok 2019! Hlavne nech je lepší, ako ten končiaci

Dnes sa o pár hodín rozlúčime s končiacim sa rokom 2018 a privítame nový rok 2019. Tak, ako každý Nový rok, aj tento máme veľké očakávania a predstavy, čo by mohlo byť iné, lepšie. Myslime na to, že to lepšie v našich životoch vieme z veľkej mieri zariadiť aj sami nielen počas prvého dňa nového roka, ale počas všetkých 365 dní, ktoré nás čakajú.

V mene celej redakcie TECHBOXu vám prajem, aby bol rok 2019 ešte lepší, ako ten, ktorého koniec dnes oslavujeme. Nech je tiež plný technológií, ktoré denno-denne využívame na uľahčenie, alebo spríjemnenie našich životov.

Prajem vám tiež, aby vás obchádzala akákoľvek choroba, aby sa na vás usmievalo šťastie nielen v našich súťažiach a aby vám nechýbala ani láska. Privítajme nový rok 2019 s radosťou a očakávaním iba toho dobrého.

Šťastný nový rok 2019!

Komentáre k článku