Solárna cyklocesta produkuje neočakávane veľa elektriny

Nepríjemným sprievodným javom pri budovaní slnečných elektrární vo väčšine európskych krajín, ale nielen v nich, sú zábory poľnohospodársky, alebo inak využiteľnej pôdy. Nie všade sú k dispozícii púšte a nehostinné územia. Aj preto sa v rozvinutých krajinách tlačí na umiestňovanie fotovoltaických (FV) panelov na strechy, prípadne na fasády budov.

solaroad2

Iným riešením by bolo využitie chodníkov a komunikácií, kde by sa dali FV panely integrovať priamo do ich povrchu. V každom meste totiž takéto komunikácie zaoberajú veľké plochy. Vozovky vzhľadom na veľkú mechanickú záťaž nie sú na tento typ konštrukcie vhodné. Okrem toho pri hustej premávke je veľká časť ich plochy zatienená.

POZRITE SI: Solárne cesty – slepé uličky?

solárnej cykloceste sme vás už na stránkach TECHBOXu informovali. Spoločnosť SolaRoad ju uviedla do prevádzky v novembri 2014 na predmestí Amsterdamu. Ide o pilotný projekt v dĺžke 70 metrov, tvorený z fotovoltaických panelov dlhých 2,5 a 3,5 m. Povrch cestičky je pokrytý centimetrovou vrstvou špeciálneho zdrsneného skla. Po polročnom testovaní sa ukázalo, že cesta vyrobila viac energie, než sa očakávalo. 3 000kWh elektriny by stačilo na pokrytie ročnej spotreby jednočlennej domácnosti, uviedol portál Engadget.

Znie to ako bagateľ, ale vzhľadom na krátky úsek cesty to nie ja až také zlé. Ak by sa FV panelmi pokryli kilometre cestičiek, bolo by možné získavať mnoho MWh energie. Každý kilometer cesty by dokázal „utiahnuť“ takmer 30 malých domácností.

solaroad-graf

Všetko sa však nevyvíja ideálne. Testovacia prevádzka ukázala, že povlak na ochrannom skle solárnych článkov má tendenciu odliepať sa pri zmenách počasia, čo naznačuje možné zvýšené náklady na údržbu cesty. Testovacia prevádzka však bude pokračovať ešte 2,5 roka a SolaRoad je presvedčená, že za toto obdobie sa jej podarí vyladiť technológiu a odstrániť nedostatky.

solaroad

Otázkou je, aký efekt by mali podobné cestičky napríklad v našich klimatických podmienkach, kde môžu byť väčšinu zimy pokryté snehom a ľadom (zase sme pri potrebe údržby). Efektivitu výroby elektriny tiež znižuje znečistenie prachom, prípadne blatom. Celkovo rentabilita takejto formy FV elektrární zrejme nebude najlepšia, ale v špecifických prípadoch by mohla byť zmysluplným riešením.

Zdroj a foto: Engadget

Komentáre k článku