Škótsko je majstrom veternej elektriny. Pokryje ňou všetky domácnosti

ZDROJ | Getty-Images

Výroba energie vo veterných elektrárňach dosahuje v Škótsku rekordné hodnoty. Počas prvých šiestich mesiacov roku 2019 vyprodukovali toľko elektriny, že by dokázali pokryť spotrebu takmer dvojnásobku škótskych domácností.

Pozrite siNajväčšia veterná elektráreň má extrémny výkon 1,2 GW

Inak povedané 9 831 320 MWh elektrickej energie vyrobenej v mesiacoch január až jún 2019 vo veterných farmách umiestnených zväčša pozdĺž škótskeho pobrežia, by postačovalo na zásobovanie 4,47 milióna domácností. Dokazujú to údaje z portálu WeatherEnergy za prvý polrok 2019.

ZDROJ | Breakbulk Events & Media

To predstavuje 182% z celkového aktuálneho počtu 2,46 milióna domácností. Okrem Škótska tak tamojšie elektrárne vyrobili z vetra dostatok elektriny, aby pokryli aj veľkú časť domácností v severnom Anglicku.

Pozrite siSaule Technologies zmení okná na solárne elektrárne

Škótsko má narozdiel od Slovenska výborné podmienky na výstavbu a efektívne prevádzkovanie veterných fariem, k čomu prispieva aj veľká dĺžka pobrežia. Pritom je vďaka relatívne redšiemu osídleniu jednoduchšie dosiahnuť energetickú sebestačnosť z obnoviteľných zdrojov. V hre je hlavne energia vetra, pretože na solárne elektrárne Škótsko práve ideálne podmienky nemá.

Škótska vláda plánuje očistiť dodávky energie od zdrojov znečisťujúcich životné prostredie. Dúfa, že do roku 2050 bude dodávať polovicu svojej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov – okrem domácností sú na scéne priemyselné podniky, najrôznejšie inštitúcie, doprava a ďalší spotrebitelia elektriny.

Ale Škótsko chce do polovice storočia prakticky odstrániť emisie CO2 zo svojej energetickej infraštruktúry. Najnovšie dáta naznačujú, že tento plán je uskutočniteľný a to dokonca podstatne skôr.

ZDROJ | The Verge

Takéto ambície pomôžu aj celému Spojenému kráľovstvu, ktoré presadzuje zámer postupného útlmu výroby elektriny z uhlia. Škótsko, ktoré môže produkovať prebytky elektriny výrobou vo veterných farmách, ňou môže zásobovať aj susedné regióny s menej vhodnými podmienkami na stavbu veterných elektrární.

Pozrite siKostarika má zelenú (elektrinu)

Aj keď niektoré krajiny nemajú dobré vyhliadky na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, vďaka prepojeniu energetických sústav budú môcť čerpať elektrinu s nižšou uhlíkovou stopou a s minimálnou produkciou emisií CO2.

Či dokážeme v budúcich dekádach pokryť náš dopyt po elektrine len z obnoviteľných zdrojov, je zatiaľ otázne. Masívny rozvoj elektromobility môže totiž poriadne zamiešať karty.
Pre krajiny, ktoré nemajú taký potenciál vodných elektrární ako Nórsko, alebo vetra ako Spojené kráľovstvo, či Nemecko, budú najdostupnejšou bezuhlíkovou alternatívou jadrové elektrárne.

ZdrojWWF

Komentáre k článku