Sidewalk Toronto – futuristické mesto v postindustriálnej oblasti

ZDROJ | Sidewalk Labs

Mesto Toronto v Kanade a Sidewalk Labs, patriace pod Alphabet (materská spoločnosť Google) sa dohodli na spolupráci (PDF), z ktorej má vzísť futuristické mesto Sidewalk Toronto, preplnené modernými technológiami.

https://www.youtube.com/watch?v=xQYSy8w9j5c

Pozrite siAlphabet ukladá elektrickú energiu vďaka soli a nemrznúcej zmesi

Sidewalk Toronto vznikne v bývalej postindustriálnej oblasti Quayside vo Východnom nábreží Toronta – Waterfront Toronto, ktorého rozloha má byť 800 akrov (cca 3,24 km²). Zmyslom tejto aktivity bude kombináciou moderného mestského dizajnu a nových digitálnych technológií dosiahnuť zmodernizovanú mestskú oblasť zameranú na miestnu komunitu, primeranú mieru udržateľnosti, cenovej dostupnosti, mobility a hospodárskej príležitosti.

ZDROJ | Sidewalk Labs

V podstate pôjde o to, že Sidewalk Labs, po skúsenosti s rekonštrukciou a revitalizáciou časti Williamsburg v Brookline, vybuduje v spolupráci s Torontom modernú oblasť, kde sa o poriadok a čistotu budú starať robotické vozidlá, parky sa budú vedieť prispôsobovať ročným obdobiam, samoobslužne cez aplikáciu si bude možné objednať taxi a budú tam jazdiť autonómne autobusy.

Williamsburg pred rekonštrukciouZDROJ | Alex Garvin
Williamsburg po rekonštrukciiZDROJ | Joe Wooldhead

Celý tento projekt je zatiaľ v štádiu prípravy a posudzovania a 1. novembra sa uskutoční verejné stretnutie, na ktorom budú verejnosti prezentované detaily a tá bude môcť predniesť svoje návrhy či pripomienky.

Waterfront Toronto, východné pobrežieZDROJ | Waterfront Toronto

Sidewalk Labs do tohto projektu vloží 50 mil. USD, pričom kanadské federálne, provinčné i miestne samosprávy už v tejto lokalite investovali 1,25 mld. CAD do rôznej infraštruktúry.

Kompletný dokument, ktorý k tomuto projektu vypracovala spoločnosť Sidewalk Labs, obsahuje 196 strán a je v PDF dostupný (ako aj ďalšie správy a štúdie) na stránke Sidewalk Toronto.

ZDROJ | Waterfront Toronto

Opäť jedno zo zaujímavých a prínosných riešení, ako z bývalej industriálnej oblasti urobiť životaschopnú a modernú časť veľkomesta. Dobrý príklad, ako „sa to dá“, pre kompetentných u nás.

ZdrojSidewalk Toronto,TS Sidewalk Toronto (PDF)

Komentáre k článku