SAS Text Miner dokáže analyzovať aj slovenské texty

ZDROJ | SAS

Analytický softvér SAS Text Miner už dokáže analyzovať aj slovenské texty z webov, emailov, sociálnych sietí a iných zdrojov.

Firmám to umožní správne interpretovať, čo o nich alebo o ich produktoch hovoria ľudia v call centre, v internetových diskusiách, na blogoch a sociálnych sieťach, alebo ako napríklad na webe reaguje konkurencia.

O textovej analytike už počuli azda všetci, ale nikto ju zatiaľ nevidel fungovať v slovenčine. My na trh prinášame špičkový analytický nástroj, ktorý rozumie slovenským textom ako prirodzenej ľudskej reči vďaka využitiu tzv. Natural Language Processingu a strojového učenia.

Nejde teda iba o vyhľadávanie konkrétnych slov v texte, ale o preskúmanie nepoznaných vzorov správania. Náš softvér je, obrazne povedané, schopný čítať aj medzi riadkami,“ uviedla biznis konzultantka SAS Slovakia, Eva Slobodová.

SAS Text Miner 02
ZDROJ | SAS

Podľa štatistík je až 85 % všetkých informácií v neštruktúrovaných dátach, čiže v podobe písaného textu. SAS Text Miner dokáže v texte identifikovať kľúčové témy, ktoré vystihujú podstatu, kategorizovať text na základe zhlukovania a navyše predikovať správanie zákazníkov na základe neštruktúrovaných dát.

SAS Text Miner obsahuje ako základ slovník slovenského jazyka, v ktorom sú identifikované časy, pády, rody aj slovné druhy. Nad ním stojí sada lingvistických štatistických techník a metód strojového učenia, ktoré umožňujú aby softvér správne porozumel textu v rámci celku.

ZdrojSAS

Komentáre k článku