S mikročipom proti depresii, alebo do pekla?

Očipujete (p)sa? Aj povinné RFID čipy na značkovanie psov a mačiek vyvolali rozpaky a to sú len „hlúpe“ čipy vložené plytko pod kožou. Priaznivci konšpiračných teórií a fanúšikovia sci-fi produkcie typu Akty-X v tom majú jasno. Čipy do mozgu nám bežne vkladajú mimozemšťania, alebo tajná svetovláda a pomocou nich už dávno ovláda naše činy.

mozgové elektródy

Sústava elektród na snímanie mozgovej aktivity na fólii má rozmery 6,5 mm.

Ale žarty nabok. Veda v oblasti neurológie a bioniky pokročila natoľko, že naozaj dokážeme veľmi presne stimulovať a monitorovať konkrétne miesta v mozgovej kôre a na základe týchto informácií vieme do istej miery čítať aj myšlienky a poznať psychické stavy človeka. Ak by sme dokázali tieto pochody monitorovať a diaľkovo stimulovať pomocou mozgového implantátu, získali by lekári účinný nástroj boja proti psychickým poruchám. Ťažké prípady závislostí na drogách, alebo depresie môžu mať pre pacientov aj fatálne následky, preto sa možnosť záchrany pomocou mozgového čipu javí nielen ako menšie zlo, ale ako výborný nápad.

Tip: Sietnicový implantát môže navrátiť zrak

Myslí si to americká armáda, ktorá chce prostredníctvom svojej výskumnej agentúry DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) nájsť cestu, ako v kritických situáciách zasiahnuť priamo do mysle vojakov, uviedol portál MIT Technology Review. Výskum je časťou armádneho projektu s dotáciou 70 miliónov USD. Jedným z riešiteľov je tím vedcov z Kalifornskej univerzity v San Franciscu a druhým Massachusetts General Hospital.

Hovorí sa ale, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Preto treba brať s rezervou deklarovaný cieľ výskumu – má sa zamerať hlavne na vojnových veteránov, ktorí po odchode z aktívnej služby často trpia depresiami a ďalšími psychickými poruchami. Ich dôsledkom je aj niekoľkonásobne vyšší podiel samovrážd medzi veteránmi, oproti ostatnej populácii.

Navrhované riešenie spočíva v monitorovaní elektrickej mozgovej aktivity pomocou miniatúrnych elektród priamo v lebke, ktoré by odovzdávali signál do špeciálneho čipu, taktiež umiestneného v hlave pacienta. V prípade výskytu patologických stavov by čip sám prostredníctvom elektród vykonal korekciu. Pacienti by sa tak zaobišli bez dávok psychofarmák, ktoré sú vďaka množstvu vedľajších účinkov pre organizmus vyššou záťažou a terapia by nastala len vtedy, keď je to reálne potrebné.

mikro-implantat

Modernejšie lieky by potom nahradil jednoduchý update softvéru v mikropočítači. Ponúka sa aj možnosť diaľkového monitoringu a terapeutického pôsobenia. Dokonca by v takomto vnútrolebečnom počítači nebolo ani potrebné meniť batérie, pretože iný bionický výskum už rieši bezdrôtové napájanie/dobíjanie podobných implantátov. Zaujímavé? Perspektívne? Áno! Žiaľ, aj zneužiteľné.

Tip: Mikroimplantáty priblížia kyborgov

Skeptici v podobných súvislostiach maľujú čierne scenáre ľudskej spoločnosti postupne sa transformujúcej na kyborgov. Tí budú možno fyzicky a psychicky odolnejší ako človek z mäsa a kostí, ale zároveň aj ľahko manipulovateľní. Buď nepriamo, cez kontrolu zdrojov (náhradných dielov a pod.), alebo priamo, cez informačné povely zadávané rovno do mozgu a skrz monitorovanie vedomia. Takže pokiaľ by malo takéto očkovanie (Pardon, čipovanie!) nadobudnúť masový charakter, vo veľkej časti spoločnosti by sa isto stretlo s odmietnutím. Ale ktovie, či to nakoniec nie je ďalšia fáza evolúcie ľudstva, ako to tvrdia niektorí vedci?

Foto: MIT Technology Review, Stanford University

Komentáre k článku